Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Гроші та кредит - Пахомов В. І.
Гроші та кредит - Пахомов В. І.

Пахомов В. І.

Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. / В. І. Пахомов, Л. В. Стрільчук. — К.: МАУП, 2004. — 56 с. — Бібліогр.: с. 52-55.

ISBN 966-608-348-5

У посібнику подано програму курсу "Гроші та кредит" і методичні вказівки для його самостійного вивчення. Наведено основні поняття, які слід засвоїти студентам, та розкрито їх зміст.

Для студентів економічних спеціальностей.

ББК 65.262я73ЗМІСТ


Пояснювальна записка
Програмний матеріал по вивчення дисципліни Гроші та кредит
Розділ 1. Основні положення теорії грошей
Розліл 2. Грошовий обіг та його регулювання
Розділ 3. Кредит та кредитна система
Розділ 4. Гроші та світова економіка
Методичні вказівки по вивчення дисципліни Гроші та кредит
Тема 1. Походження, сутність і функції грошей
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан теорії грошей
Тема 4. Фінансовий (грошовий) ринок
Тема 5. Грошові системи і грошово-кредитна політика
Тема 6. Система безготівкових розрахунків та регулювання готівкового грошового обігу
Тема 7. Місце кредиту в ринковій економіці
Тема 8. Кредитна система
Тема 9. Послуги комерційних банків
Тема 10. Міжнародні валютні відносини
Тематика та плани семінарських занять
Розділ 1. Основні положення теорії грошей
Розділ 2. Грошовий обіг і його регулювання
Розділ 3. Кредит та кредитна система
Розділ 4. Гроші та світова економіка
Список використаної та рекомендованої літератури


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим