Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Гроші та кредит - Пахомов В. І.
Гроші та кредит - Пахомов В. І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Пояснювальна записка

Програма курсу "Гроші та кредит" призначена для студентів базової освіти з економіки усіх форм навчання.

Предметом курсу є система грошово-кредитних відносин в суспільстві та закономірності її розвитку і функціонування. При вивченні цього курсу студенти спираються на знання, здобуті при вивченні таких дисциплін, як "Основи економічної теорії", "Мікроекономіка" тощо.

Метою викладання курсу "Гроші та кредит" є формування у студентів економічного мислення, наукового розуміння історії становлення та стану сучасної системи грошово-кредитних відносин. В результаті студенти повинні опанувати систему знань про дію об'єктивних законів грошового обігу, про мету, задачі та методи державного регулювання сфери грошово-кредитних відносин.

Завдання вивчення курсу "Гроші та кредит" полягає в теоретичній та практичній підготовці студентів з питань, що вирішуються відповідними державними установами при регулюванні грошового обігу та кредитних відносин.

Посібник для самостійного вивчення дисципліни "Гроші та кредит" містить:

• програмний матеріал до вивчення дисципліни "Гроші та кредит";

• методичні вказівки по вивченню дисципліни "Гроші та кредит";

• тематику та плани семінарських занять;

• список рекомендованої літератури. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим