Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Гроші та кредит - Пахомов В. І.
Гроші та кредит - Пахомов В. І.
<< Содержание < Предыдущая

Тема 5. Грошові системи і грошово-кредитна політика

При вивченні цієї теми слід засвоїти, що грошова система є визначеною державою формою організації грошового обігу, ознайомитись з класифікацією грошових систем за різними ознаками, визначити різницю між системою металевого та системою паперово-кредитного обігу, між ринковою та неринковою, між закритою та відкритою системами. Вивчаючи тему, необхідно зрозуміти, що грошова система складається з кількох елементів, ознайомитись зі складом цих елементів та їх суттю. Також необхідно ознайомитись з історією становлення та проблемами грошової системи України.

Наступним за грошовою системою центральним поняттям теми є поняття грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика — це комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу.

Здійснює грошово-кредитну політику Центральний банк шляхом регулювання обсягу грошової маси та валютного курсу національної грошової одиниці.

Центральний банк — це організація, яка створюється державою для регулювання обсягу грошової маси і обміного курсу національної валюти та наділяється відповідними правами, серед яких є право на емісію банкнот, монет та інших грошових знаків.

При вивченні цієї теми слід зрозуміти сутність та призначення таких інструментів грошово-кредитної політики:

• встановлення і зміна офіційної облікової ставки;

• встановлення норми обов'язкових резервів;

• операції на відкритому ринку;

• банківський нагляд;

• контроль за ринком капіталів шляхом встановлення порядку емісій акцій, облігацій;

• допуск до ринків;

• валютні інтервенції;

• встановлення норм продажу валюти та інші норми валютного регулювання;

• валютний коридор;

• регулювання готівкового і безготівкового обігу.

Вивчаючи тему, слід зрозуміти необхідність незалежності Центрального банку в перебігу здійснення грошово-кредитної політики та сутність проблеми узгодження фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики.

Важливим поняттям теми є поняття інфляції. Інфляція є наслідком порушень у сфері грошового обігу. Існують різні форми інфляції: інфляція попиту, інфляція пропозиції, повзуча інфляція, галопуюча інфляція тощо. Слід засвоїти, що інфляція впливає на економічні процеси і тому держава розробляє та провадить антиінфляційну політику. Антиінфляційна політика включає дефляцій-ну політику та політику доходів. Дефляційна політика передбачає скорочення попиту засобами грошово-кредитної політики, а політика доходів передбачає контроль держави над заробітною платою і цінами.

Важливим інструментом стабілізації грошового обігу є грошові реформи. Існують різні види грошових реформ: формальні, деномінаційні, конфікаційні, зміна грошової системи тощо.

Література: 10; 23; 26; 30; 36; 42;47.

Основні поняття теми

Грошова система; грошова одиниця; масштаб цін; грошово-кредитна політика; зміна офіційної облікової ставки; норми обов'язкових резервів; операції на відкритому ринку; банківський нагляд; валютне регулювання; інфляція; інфляція попиту; інфляція пропозиції; повзуча інфляція; галопуюча інфляція; інфляційний податок деномінація.

Запитання та тести для самоконтролю

1. Що не є елементом грошової системи:

а) масштаб цін?

б) система безготівкових розрахунків?

в) рівень інфляції?

г) грошова одиниця?

2. Як називається грошова реформа, при якій провадиться обмін грошових знаків з одночасним перерахунком цін у певній пропорції:

а) девальвація?

б) ревальвація?

в) нуліфікація?

г) деномінація?

3. Якого виду інфляції не існує:

а) інфляція попиту?

б) фіскальна інфляція?

в) інфляція витрат?

г) платіжна інфляція?

4. Що таке грошова система і які елементи вона містить?

5. Типи грошових систем.

6. Етапи становлення грошової системи України.

7. Центральний банк, його функції та інструменти впливу на грошовий обіг.

8. Мета та інструменти грошово-кредитної політики.

9. Суть та види інфляції.

10. Фактори виникнення інфляції.

11. Склад та зміст антиінфляційної політики.

12. Поняття, цілі та види грошових реформ.

13. Грошові реформи: необхідність та методи проведення. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим