Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Гроші та кредит - Пахомов В. І.
Гроші та кредит - Пахомов В. І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 6. Система безготівкових розрахунків та регулювання готівкового грошового обігу

Питання, які вивчає ця тема, є об'єктом державного регулювання.

Насамперед слід засвоїти, що система безготівкових розрахунків — це складова грошової системи, яка є формою організації безготівкового обігу.

До складу системи безготівкових розрахунків входять такі елементи: принципи безготівкових розрахунків; способи безготівкових розрахунків; форми безготівкових розрахунків; розрахункові документи.

Принципи — це основні нормативні положення, що регулюють здійснення безготівкових розрахунків. Основними принципами цієї системи є те, що кошти господарських суб'єктів підлягають обов'язковому збереженню на банківських рахунках і що грошові розрахунки й платежі здійснюються підприємствами через банківські установи.

Спосіб безготівкових розрахунків — це економічно і фінансово обумовлений порядок здійснення грошових відносин між суб'єктами ринку. Виокремимо такі способи безготівкових розрахунків.

1. Розрахунок грошима з рахунка на рахунок.

2. Розрахунок борговими зобов'язаннями.

3. Залік взаємних вимог.

Способам безготівкових розрахунків відповідають різні форми безготівкових розрахунків. Форма безготівкових розрахунків — це конкретний порядок здійснення розрахунків, оформлення документів. Студентові необхідно визначити для себе порядок здійснення розрахунків за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів, платіжних вимог, платіжних банківських карток, оцінити відмінність та переваги кожної форми безготівкових розрахунків.

Здійснення безготівкових розрахунків неможливе без відкриття рахунка в банку. Слід засвоїти, які види банківських рахунків існують і які документи необхідні для їх відкриття.

Важливою складовою грошової системи є регулювання готівкового обігу, яке має за мету недопущення нерегульованого зростання готівки.

Слід засвоїти, що регулювання готівкового грошового обігу державою містить такі складові: встановлення норм обігу готівки; порядок здійснення касових операцій; порядок касового обслуговування підприємств банками; порядок організації емісійної діяльності НБУ; методологію прогнозування та обліку касових оборотів установами банків; порядок обслуговування банками операцій з використання готівки при поповненні та виконанні бюджету. Студентові необхідно визначити для себе зміст вищезазначених складових регулювання готівкового грошового обігу.

Література: 8; 10; 11; 23; 26; 27; 30; 36; 47.

Основні поняття теми

Система безготівкових розрахунків; способи безготівкових розрахунків; форми безготівкових розрахунків; розрахункові документи; платіжне доручення; платіжна вимога-доручення; чек; акредитив; вексель; платіжна вимога; платіжні банківські картки; індосамент; алонж; аваль; акцепт; поточний рахунок; депозит.

Запитання та тести для самоконтролю

1. Якої форми акредитиву не існує:

а) депонованої?

б) відкличної?

в) гарантованої?

г) платіжної?

2. Передавальний напис на векселі називається:

а) акцепт;

б) індосамент;

в) аваль;

г) тратта.

3. Вид акредитива, за яким заздалегідь бронюються кошти в повній сумі на окремому рахунку:

а) відзивний;

б) покритий;

в) гарантований;

г) револьверний.

4. Поручництво за виконання вексельного зобов'язання називається:

а) тратта;

б) інкасо;

в) аваль;

г) кліринг.

5. Платежі, що здійснюються на основі платіжних вимог у безумовному порядку без згоди платника, називаються:

а) акцептовані;

б) платіжні;

в) обов'язкові;

г) безакцептні.

6. Платіжне доручення — це...

7. Акредитив — це...

8. Платіжна вимога-доручення — це...

9. Формами безготівкових розрахунків є...

10. Порядок розрахунку за допомогою акредитивів такий: .

11. Порядок розрахунку за допомогою чеків такий: ...

12. У чому різниця між простим та переказним векселями?

13. Схарактеризуйте процес використання векселів у господарському обігу.

14. Які види акредитивів існують?

15. Переказний вексель та операції з ним.

16. Які види норм обігу готівки існують?

17. Зміст касової роботи на підприємствах.

18. Методологія та завдання прогнозування касових обігів установами банків.

19. Мета та складові регулювання готівкового грошового обігу державою.

20. Принципи безготівкових розрахунків.

21. Як співвідносяться способи та форми безготівкових розрахунків? 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування