Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Гроші та кредит - Пахомов В. І.
Гроші та кредит - Пахомов В. І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 9. Послуги комерційних банків

Студент повинен осягнути призначення комерційних банків в умовах ринкових відносин. До розуміння їх ролі в економіці можна підійти, розглянувши функції, які вони виконують в економіці, та послуги, які вони надають іншим суб'єктам господарювання. Тому насамперед слід осягнути зміст їхніх основних функцій:

• залучення вільних грошових коштів;

• ефективний розподіл залученних вільних грошових коштів у ході активних операцій;

• роль посередника у грошових розрахунках;

• депозитна емісія.

Потім слід зрозуміти та засвоїти суть активних та пасивних операцій банків.

Практично всі суб'єкти господарювання користуються послугами банків, тобто у них виникає проблема вибору банку для обслуговування. При вирішенні цієї проблеми необхідна така інформація.

• Вид банку (універсальний або спеціалізований).

• Перелік і вартість його послуг.

• Показники обсягу капіталу, прибутку, рентабельності та інші показники діяльності банку.

• Оцінка надійності банків фахівцями (експертами). Джерелами цієї інформації є:

1) контакти з банківськими робітниками;

2) контакти з їх клієнтами;

3) спеціалізовані засоби інформації.

Експерти банківської діяльності використовують різні системи рейтингових оцінок, оцінюючи банк як надійний, добрий, задовільний. Найбільш відомою системою є система рейтингової оцінки САМЕЬ.

У перебігу вивчення теми студенту потрібно засвоїти, що банківських послуг багато, і тому їх розподіляють на такі групи:

1) розрахунково-касове обслуговування;

2) кредитні послуги;

3) депозитні;

4) інвестиційні;

5) послуги, пов'язані із зовнішньо-економічною діяльністю (валютні послуги);

6) трастові;

7) депозитарні;

8) консультаційні;

9) кредитні та платіжні картки.

Практично всі клієнти банків потребують розрахунково-касового обслуговування, яке передбачає відкриття рахунків у банку і надання можливості клієнтові здійснювати безготівкові розрахунки, здавати та отримуватии готівку.

Значну увагу слід приділити вивченню кредитних послуг банків. При цьому важливо зрозуміти, що таке система та механізм банківського кредитування, вивчити класифікацію та функції банківського кредиту, ознайомитись зі змістом кредитних договорів та з суттю окремих видів банківського кредиту.

Окремими видами банківського кредиту є: контокорентний кредит; ломбардний кредит; іпотечний кредит; роловерний кредит; револьверний кредит; кредитна лінія; консорціумний кредит. До кредитних послуг також належать лізинг, факторинг та форфейтинг.
Окремої уваги студента заслуговує вивчення суті банківських операцій з векселями: облік векселів; позики по спеціальному рахунку, забезпечені векселями; інкасування векселів; доміціляція векселів; акцептний кредит.

Наостанок студентові слід розібратись зі змістом депозитних, депозитарних, трастових, інвестиційних та консультаційних послуг банків.

Література: 7-9; 15; 16; 18; 33; 43.

Основні поняття теми

Функції банків; розрахунково-касове обслуговування; кредитні послуги; депозитні послуги; інвестиційні послуги; послуги, пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю (валютні послуги); трастові послуги; депозитарні послуги; консультаційні послуги; система та механізм банківського кредитування; контокорентний кредит; ломбардний кредит; іпотечний кредит; роловерний кредит; револьверний кредит; кредитна лінія; консорціумний кредит; лізинг; факторинг; форфейтинг.

Запитання та тести для самоконтролю

1.Як називається кредит, що надається групою банків:

а) іпотечний?

б) контокорентний?

в) консорціумний?

г) нестандартний?

2. Як називається кредит, надання якого пов'язане з відкриттям банком особливого рахунка, що виконує також роль поточного і кредитного:

а) консорціумний?

б) контокорентний?

в) ломбардний?

г) платіжний?

З.Як називається кредит, що надається шляхом списання коштів з рахунка понад залишок:

а) кредитна лінія?

б) овердрафт?

в) бланковий?

г) гарантований?

4. Факторинг використовується підприємствами:

а) якщо немає надії отримати платежі у строк?

б) якщо існує потреба у швидкому отриманні грошей?

в) якщо це є умовою договору з боржниками?

г) усі відповіді не вірні.

5. Кредит, заставою за яким є нерухоме майно, називається:

а) кредитна лінія?

б) овердрафт?

в) іпотечний?

г) бланковий?

6. Як називається кредитування експорту шляхом купівлі банком векселів:

а) факторинг?

б) овердрафт?

в) форфетування?

г) лізинг?

7. Кредит, який не має забезпечення, називається:

а) відкрита лінія?

б) факторинг?

в) бланковий?

г) онкольний?

8. Вид кредиту, що повинен повертатись за першою вимогою, називається:

а) поточним?

б) онкольним?

в) бланковим?

г) комерційним?

9. Аванс покупця продавцеві є різновидом:

а) онкольного кредиту?

б) фінансового кредиту?

в) комерційного кредиту?

г) факторингу?

10. Комерційним кредитом є:

а) будь-який вид кредиту?

б) кредит від банківської установи?

в) кредит продавця покупцеві?

г) усі відповіді не вірні.

11. Комерційні банки, їхні види та функції.

12. Система банківського кредитування складається з таких елементів .

13. Механізм банківського кредитування — це ...

14. Як здійснити вибір банку для обслуговування?

15. Суть кредитних послуг банків.

16. Схарактеризуйте окремі види банківського кредиту: контокорентного, ломбардного, іпотечного, роловерного; револьверного; кон-сорціумного; кредитної лінії.

17.Що таке лізинг, факторинг, форфейтинг?

18. Розкрийте зміст розрахунково-касового обслуговування.

19. Перелічіть види операцій банків з векселями.

20. Схарактеризуйте депозитні, консультаційні, депозитарні та трастові послуги банків. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування