Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Гроші та кредит - Пахомов В. І.
Гроші та кредит - Пахомов В. І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 10. Міжнародні валютні відносини

При вивченні цієї теми спочатку слід зрозуміти, що валюта у широкому розумінні — це грошова одиниця будь-якої країни. Нерідко під валютою розуміють грошову одиницю іноземних країн. Щоб уникнути непорозумінь, використовують поняття "валюта України" та "іноземна валюта". А враховуючи використання у практиці міжнародних економічних відносин багатьох видів фінансових інструментів, для їх визначення використовується поняття "валютні цінності".

До складу "валютних цінностей" входять: • валюта України — грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України;

• платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;

• іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України;

• платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;

• банківські метали — золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. З поняттям валютні цінності пов'язане поняття "валютні операції", до яких зараховують:

• операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

• операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

• операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

У міжнародних економічних відносинах також використовуються такі поняття, як: валюта платежу, валюта експортера, валюта імпортера, валюта клирінгу, конвертована валюта.

Наступним важливим поняттям теми є поняття валютної системи, під якою розуміють форму правової та інституційної організації валютних відносин. Розрізняють національну, регіональну міжнародну та світову валютні системи. Кожна з цих валютних систем складається з певного числа елементів.

Сучасна світова валютна система є результатом поступової трансформації системи "золотого стандарту" до системи плаваючих валютних курсів, тому важливо розглянути і зрозуміти етапи цієї трансформації. Необхідно також зрозуміти, яке велике значення для розвитку міжнародних економічних відносин має розвиток європейської валютної системи, визначним етапом якого стало впровадження євро.

Ще одним етапом вивчення теми є освоєння поняття валютного курсу, під яким розуміють співвідношення при обміні однієї валюти на іншу. Він відображує взаємодію національної економіки зі світовою. Щоб зрозуміти важливість валютного курсу, слід розглянути його функції. Також необхідно знати види валютного курсу: фіксований; плаваючий (вільно або керований); в рамках валютного коридору, офіційний, ринковий; біржовий; продавця; покупця.

Визначення валютного курсу пов'язане з функціонуванням валютного ринку. Валютний ринок — це сукупність установ, інститутів та механізмів, які забезпечують здійснення процесів купівлі-продажу валютних цінностей та валютних розрахунків. Необхідно розглянути особливості функціонування валютного ринку в Україні, валютне регулювання.

Валютне регулювання в Україні здійснюється на основі чинного законодавства з метою забезпечення сталості валютного курсу і передбачає:

• порядок організації торгівлі іноземною валютою;

• порядок використання надходжень в іноземній валюті;

• порядок організації розрахунків в іноземній валюті;

• ліцензування здійснення валютних операцій;

• обов'язковість декларування валютних цінностей та іншого майна;

• регулювання валютного (обмінного) курсу;

• обов'язковість звітності про валютні операції;

• валютний контроль з боку держави за здійсненням валютних операцій.

Головним органом валютного регулювання та валютного контролю є Національний банк України (НБУ), який у своїй діяльності використовує такі методи регулювання валютного курсу: валютна інтервенція, девальвація, ревальвація, встановлення валютного коридору. Важливою складовою діяльності НБУ в галузі валютного регулювання та валютного контролю є складання та регулювання платіжного балансу.

Література: 4; 22; 26; 34; 45; 47; 58.

Основні поняття теми

Валюта; валютні цінності; валютні операції; валютний курс; валютний ринок; валютна система; валютне регулювання; валютна інтервенція, девальвація, ревальвація; платіжний баланс.

Запитання та тести для самоконтролю

1. В якому році було введено систему плаваючих валютних курсів:

а) 1944?

б) 1976?

в) 1922?

г) 1912?

2. Як називається ситуація зниження курсу національної валюти:

а) деномінація?

б) інфляція?

в) ревальвація?

г) девальвація?

3. Що не є функцією валютного курсу:

а) засіб інтернаціоналізації грошових відносин?

б) порівняння цінових структур окремих країн?

в) порівняння цін на світовому та місцевому ринках?

г) усе вищесказане належить до функцій валютного курсу?

4. В якому році відбулася Бреттон-Вудська конференція:

а) 1944?

б) 1922?

в) 1976?

г) 1917?

5. Що не є елементом національної валютної системи:

а) масштаб цін?

б) система міждержавних розрахунків?

в) режим валютного курсу?

г) грошова одиниця?

6. Як називається ситуація підвищення курсу національної валюти:

а) деномінація?

б) інфляція?

в) ревальвація?

г) девальвація?

7. Валюта, в якій оплачується товар при зовнішньоторговельній операції:

а) конвертована?

б) іноземна?

в) валюта платежу?

г) валюта клірингу?

8. Що не є складовою платіжного балансу:

а) торговий баланс?

б) сальдо трансфертів?

в) рахунок операцій з капіталом?

г) баланс активів?

9. Поняття валюти та її види.

10. Конвертованість валюти — це .

11. Функції валютного курсу.

12. Види та методи визначення валютного курсу.

13. Методи регулювання валютного курсу.

14. Зміст валютного регулювання в Україні.

15. Валютний ринок, його загальна характеристика.

16. Поняття та склад національної валютної системи.

17. Поняття та склад світової валютної системи.

18. Поняття та склад регіональної валютної системи.

19. Характеристика методів регулювання валютного курсу: валютна інтервенція, девальвація, ревальвація, встановлення валютного коридору.

20. Поняття та структура платіжного балансу.

21. Регулювання платіжного балансу.

22. Етапи розвитку світової валютної системи.

23. Задачі та повноваження НБУ у сфері валютного регулювання та валютного контролю. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим