Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Гроші та кредит - Пахомов В. І.
Гроші та кредит - Пахомов В. І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тематика та плани семінарських занять

Розділ 1. Основні положення теорії грошей

Семінар 1. Походження, суть і функції грошей

Питання для обговорення

1. Походження грошей. Теорії їх виникнення.

2. Суть грошей як специфічного товару.

3. Функції грошей.

4. Зміна економічної ролі золота.

5. Виникнення і природа сучасних грошей.

6. Функціональні форми грошей. Грошові агрегати.

Література: 10, 23, 26, 28, 36, 42.

Семінар 2. Історія розвитку та сучасний стан теорії грошей

Питання для обговорення

1. Погляди на природу грошей та джерело їх вартості.

2. Основні положення кількісної теорії.

3. Розвиток поглядів на роль грошей в економіці.

4. Дискусія між представниками різних течій економічної думки про доцільність здійснення грошово-кредитної політики.

Література: 10, 12, 23, 26-28, 36, 42, 46, 52.

Розділ 2. Грошовий обіг і його регулювання

Семінар 1. Грошовий обіг і грошові потоки

Питання для обговорення

1. Поняття та структура грошового обігу.

2. Поняття, класифікація та механізм балансування грошових потоків.

3. Швидкість обігу грошей і погляди на її характер.

4. Поняття попиту на гроші. Економічні моделі попиту на гроші.

5. Емісія грошей та її характер.

6. Створення грошей банками.

7. Загальна модель пропозиції грошей.

Література: 12, 23, 26, 30, 31, 36, 42, 46.

Семінар 2. Фінансовий (грошовий) ринок

Питання для обговорення

1. Функції фінансового ринку.

2. Розвиток фінансового ринку України.

3. Поняття вартості грошей.

4. Характеристика інструментів та особливості функціонування видів фінансового ринку.

5. Погляди кейнсіанців і монетаристів на механізм встановлення рівноваги на грошовому ринку.

Література: 2, 3, 12, 26, 31, 42, 46, 49, 55.

Семінар 3. Грошові системи і грошово-кредитна політика

Питання для обговорення

1. Поняття, класифікація та задачі грошової системи.

2. Зміст, типи та інструменти грошово-кредитної політики.

3. Інфляція, її види та вплив на економічні процеси.

4. Види грошових реформ.

Література: 10, 23, 26, 30, 36, 42, 47.

Семінар 4. Система безготівкових розрахунків та регулювання безготівкового грошового обігу

Питання для обговорення

1. Задачі та складові системи безготівкових розрахунків.

2. Характеристика та вибір форми безготівкових розрахунків.

3. Вексель у господарському обігу.

4. Мета, принципи та складові частини регулювання обігу готівки.

Література: 8, 10, 11, 23, 26, 27, 30, 36, 47.

Розділ 3. Кредит та кредитна система

Семінар 1. Місце кредиту в ринковій економіці

Питання для обговорення

1. Походження, необхідність та сутність кредиту.

2. Функції та теорії кредиту.

3. Форми та види кредиту.

4. Принципи кредитування та форми забезпечення кредиту.

5. Природа позичкового відсотка.

6. Розвиток кредиту в Україні.

Література: 1, 5-7, 14, 17, 26, 30, 40, 47.

Семінар 2. Кредитна система

Питання для обговорення

1. Поняття, склад та функції кредитної системи.

2. Сутність та функції банківської системи.

3. Стан банківської системи України.

4. Центральний банк як головний елемент кредитної системи.

5. Призначення і типи комерційних банків.

6. Характеристика і типи спеціалізованих кредитно-фінансових установ.

Література: 1, 5-7, 15, 26, 30, 40, 47, 56.

Семінар 3. Послуги комерційних банків

Питання для обговорення

1. Вибір банку для обслуговування.

2. Організація банками розрахунково-касового обслуговування.

3. Кредитні послуги банків та їх роль в ринковій економіці.

4. Суть депозитних, депозитарних та інших видів послуг.

Література: 7, 8, 15, 16, 18, 33, 43.

Розділ 4. Гроші та світова економіка

Семінар 1. Міжнародні валютні відносини

Питання для обговорення

1. Поняття, види та призначення валютної системи.

2. Еволюція системи валютних відносин і формування сучасної світової валютної системи.

3. Виникнення та розвиток Європейської валютної системи.

4. Поняття та види валюти і валютного курсу.

5. Функціонування та задачі валютного ринку.

6. Валютне регулювання в Україні.

Література: 4, 22, 26, 34, 45, 47, 58. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим