Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансовий менеджмент банку - Примостка Л.О.
Фінансовий менеджмент банку - Примостка Л.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про банки та банківську діяльність. Закон України від 20.03.1991.

2. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 22.05.1997.

3. Про цінні папери та фондову біржу. Закон України від 18.06.1991.

4. Правила випуску та обігу валютних деривативів. Постанова Правління НБУ № 216 від 07.07.1997.

5. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Постанова Правління НБУ № 141 від 14.04.1998.

6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. Постанова Правління НБУ № 388 від 21.11.1997.

7. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України. Постанова Правління НБУ № 466 від 30.12.1997.

8. Правила випуску та обігу фондових деривативів. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 13 від 24.06.1997.

9. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України. Постанова Правління НБУ № 150 від 15.04.1998.

10. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків. Постанова Правління НБУ № 122 від 27.03.98.

11. Практические рекомендации для работы с фьючерсными контрактами в секции срочного рынка УМВБ. Украинская межбанковская валютная биржа. — К., 1998.

12. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України. Постанова Правління НБУ № 114 від 20.03.1998.

13. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів та витрат банків. Постанова Правління НБУ № 316 від 25.09.1997.

14. Ачкасов А. И. Типы валютных операций и другие виды сделок на международном денежном рынке. — М.: Консалтбанкир, 1994.

15. Банковские учреждения в развивающихся странах / Под ред. Крис Дж. Барлтроп и Дианы МакНотон. Том 1, 2. Всемирный банк Вашингтон, 1994.

16. Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. — М., 1992.

17. Банковское дело: стратегическое руководство. — М.: АО “Консалтбанкир”, 1998.

18. Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов. — М.: ИНФРА-М, 1996.

19. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. — М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998.

20. Валравен К. Д. Управление рисками коммерческого банка”. —Copyright 1993. Мировой банк реконструкции и развития.

21. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. — К.: ТОВ “Борисфен-М”, 1996.

22. Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.

23. Де Ковни Ш., Такки К. Стратегии хеджирования. — М.: ИНФРА-М, 1996.

24. Кредитование / Пер. с англ. — К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1994.

25. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги / Пер. с англ. — К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1994.

26. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. — К., 1994.

27. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків. — К.: КНЕУ, 1998.

28. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1995.

29. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. — М.: Catallaxy, 1994.

30. Финансовые фьючерсы / Под ред. М. В. Кузнецова — М.: МГУ, 1993.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування