Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.5. Використання Плану рахунків на підприємствах (організаціях, установах)

План рахунків для потреб бухгалтерського обліку є переліком синтетичних рахунків і схем реєстрації та групування на них фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. Стандартний план рахунків є базою для формування робочого Плану рахунків конкретного підприємства залежно від потреб здійснюваної виробничо-господарської діяльності. Нині на підприємствах народного господарства використовують такі плани рахунків:

1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291. План рахунків найбільше використовують підприємства основних галузей народного господарства. План рахунків містить кодифікацію, яка дає можливість відобразити та згрупувати інформацію фінансово-господарської діяльності підприємства галузей народного господарства. Також цим Планом рахунків передбачено специфічні рахунки, які відображають інформацію діяльності торговельних підприємств (наприклад, 28 "Товари"), страхових організацій (49 "Страхові резерви", 76 "Страхові платежі" та ін.).

2. Для малих підприємств передбачено використання спрощеного Плану рахунків малого підприємництва, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.04.01 № 186. Його можуть використовувати малі підприємства, неприбуткові організації (крім бюджетних), представництва іноземних суб'єктів підприємницької діяльності. Спрощений план рахунків простіший у використанні, ніж звичайний План рахунків. Застосовувати його, як сказано в наказі № 186, не обов'язково, але при його застосуванні значно спроститься заповнення фінансової звітності ("Балансу", форми № 1, і "Звіту про фінансові результати", форми № 2).

У спрощеному Плані рахунків, на відміну від загальноприйнятого Плану, немає чіткого поділу рахунків на класи. Умовний поділ на класи можна провести, порівнявши його із загальним Планом рахунків: • рахунки 10-18 належать до класу 1 "Необоротні активи";

• рахунки 20-26 — до класу 2 "Запаси";

• рахунки 30-39 — до класу 3 "Грошові кошти і розрахунки";

• рахунки 40-47 — до класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань";

• рахунок 55 — єдиний, що представляє клас 5 "Довгострокові зобов'язання";

• рахунки 64-69 — до класу 6 "Поточні зобов'язання";

• рахунки 70 і 79 — до класу 7 "Доходи і фінансові результати";

• рахунки 84 і 85 — до класу 8 "Витрати операційної діяльності".

3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Головного управління державного казначейства України від 10.12.99 № 114. Даний План рахунків призначений для відображення і накопичення інформації про бухгалтерський облік господарських операцій установ і організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

4. У банківських установах, які займаються фінансово-кредитною діяльністю, використовують Цей рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 № 388 (реєстр № 493 від 28.11.97). План рахунків передбачає відображення, накопичення і переробку інформації про діяльність комерційних банків, розрахунку економічних показників, формування електронної звітності. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим