Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ ІІІ.ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТРАНСПОРТУ

3.1. Особливості виробничої діяльності підприємств транспорту та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку

У бухгалтерському обліку на підприємствах транспорту відображається виробничо-фінансова діяльність, наявність і рух засобів джерел їх утворення, поточні операції з транспортування вантажів, перевезення пасажирів. Бухгалтерський облік у транспортних підприємствах має ряд особливостей.

1. Особливістю обліку в транспортних підприємствах є наявність великої питомої ваги в основних засобах рухомого складу — транспорту, навантажувально-розвантажувальних машин, а також необхідність постійного обліку і контролю їх технічного стану, необхідності заміни окремих вузлів, деталей, їх ремонту.

2. Обліковують специфічні запаси: паливно-мастильні матеріали (ПММ), шини, запасні частини й агрегати та витрати, пов'язані з їх зберіганням. У завдання обліку входить ретельне ведення не тільки синтетичного, а й аналітичного обліку по кожному виду ТМЦ. Наприклад: рахунок 20 "Виробничі запаси" має субрахунок (рахунок 2-го порядку) 207 "Запасні частини", до якого доцільно відкрити субрахунки 3-го рівня:

• 2071 — "запасні частини, придатні до експлуатації" — до даного субрахунка відкрити такі субрахунки: 20711 "Запасні частини, придатні до експлуатації — нові", 20712 "Запасні частини, придатні до експлуатації, що були в експлуатації";

• 2072 — "запасні частини, що потребують ремонту";

• 20731 — "агрегати на складі";

• 20732 — "агрегати в експлуатації".

Наприклад: субрахунок 20З "Паливо", до якого доцільно відкрити субрахунки З-го рівня:

» 2031 — "дизельне пальне" (за сортами);

» 2032 — "бензин" (за марками);

» 2033 — "мастильні матеріали" (за видами);

» 2034 — "рідини".

3. Для обліку витрат за господарськими операціями транспортних підприємств призначено рахунок 2З "Виробництво". На АТП до цього субрахунка доцільно відкривати такі субрахунки:

» транспортування вантажів;

» перевезення пасажирів;

» транспортно-експедиційні витрати;

» інші види діяльності.

4. Особливістю обліку є відсутність незавершеного виробництва, всі витрати відносять на собівартість реалізованих послуг.

5. У процесі діяльності обліковують особливі господарські операції:

» експлуатаційні (перевезення пасажирів, вантажів);

» гаражне, ангарне обслуговування;

» витрати, пов'язані з обслуговуванням та зберіганням рухомого складу;

» технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, причепів, агрегатів;

» транспортно-експедиційні витрати;

» транспортно-експлуатаційне обслуговування підприємств і населення;

» попутне завантаження транспорту;

» перегін нового рухомого складу;

» утримання та експлуатація транспортних агентств, станцій технічного обслуговування (СТО), автовокзалів, депо.

6. Особливістю обліку на АТП є наявність субрахунків до рахунка бЗ, що відкриваються у трьох розрізах:

» розрахунки з постачальниками за акцептованими та іншими розрахунковими документами, строк оплати яких не наступив;

» розрахунки з постачальниками за неоплаченими в термін розрахунковими документами;

» розрахунки з постачальниками за невідвантаженими поставками. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим