Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.2. Особливості документування перевезень на автотранспортних підприємствах

Порядок обліку та документування перевезень автомобільним транспортом проводиться за Інструкцією про порядок виготовлення, зберігання, використання єдиної первинної транспортної документації для перевезень вантажів автомобільним транспортом і обліку транспортної роботи, затвердженою наказом Міністерства статистики України і Міністерства транспорту України від 07.08.96 № 228/253 (із змінами і доповненнями). Виконання Інструкції є обов'язковим для всіх юридичних і фізичних осіб незалежно від форми власності і відомчого підпорядкування:

• які здійснюють перевезення вантажів автомобільним транспортом на комерційній основі або для власних потреб;

• для яких виконується перевезення вантажів на комерційній основі.

Автомобільні перевезення для потреб ведення бухгалтерського обліку класифікуються:

• у межах міста;

• приміські;

• міжміські;

• міжнародні.

Для ведення бухгалтерського обліку слід розрізняти такі поняття:

Перевізник — юридична або фізична особа, яка виконує перевезення вантажів автомобільним транспортом на комерційній основі (тобто за плату), і цей вид діяльності для неї не може бути єдиним, або одним із інших, або для власних потреб.

Замовник автотранспорту — юридична або фізична особа, для якої на її замовлення виконуються транспорті послуги.

Вантажовідправник — юридична або фізична особа, яка надає перевізнику вантаж для перевезення автомобільним транспортом.

Вантажоодержувач — юридична або фізична особа, яка здійснює приймання вантажу, доставленого автомобільним транспортом.

Для первинного обліку перевезених вантажів і транспортної роботи автомобільного транспорту підставою для списання ТМЦ у відправника вантажу і оприбуткування їх у одержувача, а також для виконання розрахунків між перевізником і замовником автомобільного транспорту використовуються такі документи:

• подорожній лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні — типова форма № 1 (міжнародна);

• подорожній лист вантажного автомобіля — типова форма № 2;

• подорожній лист службового легкового автомобіля — типова форма № 3;

• товарно-транспортна накладна — типова форма № 1-ТН;

• талон замовника — типова форма № 1-ТЗ (використовується під час роботи автомобіля при погодинній формі оплати послуг). Оскільки приведений перелік типових форм є бланками суворої звітності, необхідно їх виготовляти з нумерацією, забезпечити облік їх отримання і зберігання та використання як бланків суворої звітності, вести журнал реєстрації виданих бланків.

Перевізники, які експлуатують автомобілі, зобов'язані при випуску автомобіля на лінію видавати водієві оформлений подорожній лист відповідної типової форми під розписку.

Типова форма № 1 (міжнародна) видається і діє на строк відрядження автомобіля та водія для виконання перевезення вантажу в міжнародному сполученні.

Типові форми № 2, № 3 видаються тільки на один робочий день (зміну) за умови здачі водієм подорожнього листа за попередній робочий день. На більший строк подорожній лист видається у випадках, коли водій виконує перевезення вантажу у міжміському сполученні понад одну добу згідно з наказом перевізника. Експлуатацію автомобіля без подорожнього листа заборонено.

Товарно-транспортна накладна типової форми № 1-ТН — це єдиний первинний документ, який є підставою для списання ТМЦ у вантажовідправника і оприбуткування їх у вантажоодержувача при перевезенні вантажів у межах України, а також для їх складського, оперативного і бухгалтерського обліку. Вона відправляється вантажовідправником на кожне перевезення автомобілем і для кожного вантажоодержувача окремо. Накладна виписується в 4-х примірниках. Перший примірник залишається у вантажовідправника і є підставою для списання ТМЦ. Другий примірник водій здає вантажоодержувачу — він є підставою для оприбуткування ТМЦ. Третій і четвертий примірники, завірені підписом і печатками вантажоодержувача, водій передає замовнику автотранспорту для оплати за виконане перевезення. Четвертий додається до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортної роботи та нарахування заробітної плати водієві.

Типова форма

№ 2-ТН

Затверджена наказом Мінтрансу, Мінстату України 29.12.95 № 488/346

ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ №____ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ

"__"__200_ р.

Місце для штампа

Підприємства Режим роботи Код

Колона________Бригада

Автомобіль________________

марка держ. № Гар. №__

Водій_________________

прізвище, ім'я, по батькові Таб. №__

Причеп 1________________

марка держ. № Гар. №__

Причеп 2________________

марка держ. № Гар. №__

Супроводжуючі особи

ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ

Посвідчення водія, перевірив, завдання видав, видати

пального____літрів

Підпис диспетчера___

Водій за станом здоров'я до управління допущений підпис_______

Штамп

Виїзд дозволений, підпис механіка___

Автомобіль прийняв, підпис водія____

Особливі відмітки

справний

При поверненні автомобіль

несправний

Здав водій______

Прийняв механік___

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

№ їздок

Номери прикладених товарно-транспортних накладних і талонів замовника

Відпрацьовано, год, хв

Перевезено, тонн

Виконано, ткм

Підпис та печатка

вантажо-відправника

Маршрут руху (заповнюється замовником)

звідки

куди

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТТН у кількості__шт. Здав водій____Прийняв

прописом диспетчер__

ТАКСУВАННЯ

 ПОДОРОЖНІЙ  ЛИСТ  СЛУЖБОВОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ

Типова форма № 3

Затверджена наказом Державного комітету статистики України від 17 лютого 1998 р. № 74 Місце печатки (штампа) підприємства

ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ СЛУЖБОВОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ

№______

"_"________року

Коди

Режим роботи водія_____________

Автомобіль________________

марка, державний номер, гаражний номер

Водій_________________

прізвище, ім'я, по батькові; номер посвідчення водія

колона______бригада________

I. Завдання водієві

III. Рух пального, літрів

У чиє розпорядження

Час

прибуття

Час

вибуття

Марка пального

8

 

1

2

3

Код марки

9

 

 

 

 

Видано

10

 

 

 

 

Залишок: при виїзді

11

 

 

 

 

 

 

 

при поверненні

12

 

 

 

 

Заправник

прізвище, підпис

II. Робота водія та автомобіля

 

 

Показники спідометра

 

Х

При виїзді з гаража

4

 

При поверненні до гаража

5

 

Час фактичний

 

Х

При виїзді з гаража

6

 

При поверненні до гаража

7

 

Посвідчення водія перевірив,

Завдання видав _______

Підпис диспетчера

Водій за станом здоров'я до керування допущений

Лікар __________

прізвище, підпис

Виїзд дозволений

Механік_________

прізвище, підпис

Автомобіль прийняв_____

підпис водія

Автомобіль здав_______

підпис водія

Автомобіль прийняв_____

підпис механіка

IV. Результати роботи автомобіля

Витрати пального, л

Загальний пробіг, км

Час у наряді,

год

Розрахунок вартості послуг

Розрахунок зарплати водієві

за нормою

фактично

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

за пробіг

 

за пробіг

 

 

 

 

 

за час

у наряді

 

за час

у наряді

 

 

 

 

 

Всього

 

Всього

 

Особа, що користувалася автомобілем____________

підпис, печатка (штамп)

Особливі відмітки___________________

Бухгалтер

підпис

Таксувальник

Підпис

Типова форма 1-ТЗ

Затверджена наказом Мінтрансу,

Мінстату України

від 29.12.95 №488/346

1 прим. — замовнику

2 прим. — АТП

ТАЛОН ЗАМОВНИКА________№_____

До подорожнього листа №________________

від "__"________200_р.

Автопідприємство___________________

найменування

Автомобіль_____________________

марка держ. номер

Причеп______________________

марка держ. номер

Замовник______________________

найменування організації

прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи

Час (год., хв.)

при прибутті

 

 

 

при вибутті

 

 

Показання спідометра

при прибутті

 

 

 

при вибутті

 

 

Прикладені ТТН

 

кількість ТТН

 

 

 

кількість їздок

 

 

 

 

Підпис та штамп заявника

(Заповнюється автопідприємством)

Розрах. вартість

Час

оплач.

Пробіг всього

Поїздки, відправника

Всього до сплати

21

22

23

24

25

Одиниця виміру

год, хв

км

 

грн.

Виконано

 

 

 

х

Тариф

 

 

 

х

До оплати

 

 

 

 

Підпис таксувальника

При транспортуванні вантажу власним транспортом достатньо виписати три примірники товарно-транспортної накладної. Перший примірник залишається у вантажовідправника і є підставою для списання ТМЦ. Другий примірник водій здає вантажоодержувачу — він є підставою для оприбуткування ТМЦ. Третій додається до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортної роботи та нарахування заробітної плати водієві.

При перевезенні однорідних вантажів від вантажовідправника на одну й ту саму відстань допускається оформлення однієї товарно-транспортної накладної на весь обсяг вантажу, перевезеного автомобілем за зміну. При цьому оформлення проміжних ходок здійснюється з видачею відправником водієві автомобіля талона на кожне окреме перевезення (ходку).

Перевезення вантажним автомобілем власних речей громадян на їх замовлення здійснюється за подорожнім листом з доданими квитанціями до прибуткового касового ордера про оплату послуг.

Згідно з П(С)БО 9 "Запаси" і П(С)БО 7 "Основні засоби" витрати, пов'язані з транспортуванням, включаються до вартості ТМЦ. Відповідно до цієї норми до початкової вартості необоротних активів (рах. 10, 11, 12) і вартості запасів (рах. 2-го класу) включаються витрати по перевезенню до місця їх зберігання, використання. Крім того, можливий варіант (на вибір підприємства) — транспортні витрати обліковуються на окремому субрахунку, який відкривається до субрахунків 2-го класу, наприклад, 20 рахунка, і списуються на підставі, визначеній у додатку до П(С)БО 9 "Запаси", як транспортно-заготівельні витрати. При розділенні обліку транспортно-заготівельних витрат, понесених при транспортуванні товарів, рахунок 28 використовується як субрахунок 289.

Товарно-транспортна накладна

Вантажовідправник_______________________ Код

назва

Вантажоодержувач________________________ Код

назва

Пункт______навантаження Пункт_____розвантаження Маршрут №

адреса адреса

Переадресування____________1._________Причеп

_____________________________Гар. №

назва і адреса нового вантажоодержувача, держ. №

підп. відповідальної особи

2._________Причеп

___________ Гар. №

держ. №

Відомості про вантаж

прописом

прописом

Масою для Масою

брутто, т______перевезення брутто, т

прописом

для

перевезення Виданим

прописом

здав___________

посада, п., і., по б., підпис, штамп

водій-експедитор

підпис

Вантаж одержав

Прийняв водій-експедитор

п., і., по б. водія, підпис

Прийняв

посада, п., і., по б.,

підпис, штамп

підпис вантажоодержувача

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ Транспортні послуги

Операція Виконавці (АТП, відпр., отрим.)

Спосіб

Час, год, хв

Додаткові операції

Підпис

відп.

особи

 

 

Руч., нал., мех., вантажопід., ємн. ковша

Код

Прибуття

Вибуття

Простою

час, хвилин

назва, кількість

 

 

 

 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

Наван.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНШІ ВІДОМОСТІ (заповнюється автопідприємством)

Відмітки про складені акти

Відстань перевезення по гр. дорог. в км

Код експед.

За трансп. посл.

Попр. коеф.

Штраф

 

 

 

 

Всього

В місті

І гр.

ІІ гр.

ІІІ гр.

з клієнта

водієві

розц. вод.

осн. тариф

 

 

 

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недовант. авт. і прич.

 

 

Вант.-розв. роботи (тонн)

Позанор.

доплати

 

 

 

Таксування:

Розрах. вартості

тонни

За спец. трансп.

За транс.

послуги

простій

 

Знижки за швид.

Всього

 

навант.

розвант.

 

 

За

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

 

Виконано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До сплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис таксувальника

* У тих випадках, коли в ТТН у розділі "Відомості про вантаж" немає можливості перелічити усі назви і характеристики відпущених товарно-матеріальних цінностей, до товарно-транспортної накладної як товарний розділ повинні прикладатися як невід'ємна частина спеціалізовані форми (товарна накладна та інші форми), затверджені в установленому порядку, за якими проводиться списування товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника і оприбуткування їх у вантажоодержувача, а також ведеться складський, оперативний і бухгалтерський облік.

У цих випадках графи 1, 2, 4, 5, 6 і 7 розділу "Відомості про вантаж" товарно-транспортної накладної не заповнюються. У вільних рядках граф записуються назви спеціалізованих форм, номери і дати їх виписки.

Перевізники в процесі експлуатації автомобілів, що перебувають на їхньому балансі, несуть витрати, які включають:

• основну і додаткову заробітну плату;

• відрахування на соціальне страхування і обов'язкові відрахування до позабюджетних фондів від фонду оплати праці;

• витрати на ПММ за встановленими нормами;

• витрати та інші експлуатаційні витрати;

• резерв, що нараховується на знос і ремонт автомобільних шин;

• витрати на ремонт і технічне обслуговування машин;

• витрати на технічний огляд автомобілів;

• знос транспортних засобів;

• витрати на службові відрядження водіїв при перевезенні вантажів.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим