Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

 

3.4. Облік витрат, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом автотранспорту

Згідно з наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 № 102 Про затвердження положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту система технічного обслуговування і ремонту автотранспорту на підприємствах, які використовують автотранспорт у

Рис. 3.1. Система технічного обслуговування і ремонту

Система технічного обслуговування і ремонту. Мета — підтримання автотранспорту у справному стані, належному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності та безпеки руху та екологічної безпеки.

Технічне обслуговування — комплекс операцій, пов'язаних із підтриманням працездатності або призначенням при зберіганні та транспортуванні:

1. Щоденне технічне обслуговування (ЩО).

2. Перше технічне обслуговування (ТО-1).

3. Друге технічне обслуговування (ТО-2).

4. Сезонне технічне обслуговування.

Ремонт — комплекс операцій щодо відновлення справності або працездатності автотранспорту та відновлення його ресурсів.

Поточний ремонт — заміна і (або) відновлення окремих частин автомобіля. Мета — підтримка і забезпечення працездатності автомобіля.

Капітальний ремонт — заміна і (або) відновлення будь-яких частин, у тому числі базових.

Мета — відновлення ресурсу автомобіля (його виробничих можливостей).

виробничих цілях, у тому числі для надання транспортних послуг стороннім споживачам, складається з певних елементів (рис. 3.1).

Економічний зміст терміна "ремонт" та облік витрат на ремонт визначають відповідно до П(С)БО-7. Під час здійснення технічного обслуговування і ремонту підприємство може нести певні витрати, пов'язані з оплатою праці, використанням запасних частин, оплатою послуг сторонніх організацій тощо. У бухгалтерському обліку згідно з п. 15 П(С)БО-7 витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів (у тому числі автотранспортних), включаються до витрат діяльності в повному обсязі. Витрати, пов'язані зі збільшенням майбутніх економічних вигод, початково-очікуваних від використання транспорту, включаються до складу первісної вартості конкретного автомобіля. Необхідно врахувати, що коли під час капітального ремонту замінюється будь-який базовий агрегат автомобіля і при цьому поліпшуються його технічні показники порівняно з цими ж параметрами до заміни (наприклад, автомобіль буде менше використовувати бензину), то в бухгалтерському обліку витрати, пов'язані з такою заміною, повинні збільшити первісну вартість автомобіля. Водночас слід пам'ятати про вимоги податкового обліку: до складу валових витрат можуть включатися витрати звітного періоду, пов'язані з ремонтом та іншими видами удосконалення автомобіля, у сумі, що не перевищує 5 % балансової вартості всіх основних засобів підприємства, визначеній станом на початок звітного року. Сума витрат, понесених у зазначених цілях, яка перевищує 5 %, збільшує балансову вартість другої групи основних засобів, оскільки автотранспортні засоби належать саме до цієї групи основних засобів.

Коли вартість ремонту не перевищує 5 %, то з метою уникнення подвійного віднесення вартості запасних частин до складу валових витрат запасні частини беруть участь при розрахунку приросту (зменшенні) балансової вартості запасів. Коли ж сума ремонту перевищує 5 %, вартість використаних при ремонті запасних частин повинна виключатися із залишків запасів на початок звітного періоду (лист ДПАУ від 17.11.98 № 13445/10/15117).

Але такий облік запасних частин є досить трудомістким і може стати причиною серйозних помилок, оскільки при проведенні конкретного ремонту, наприклад на початку року, практично неможливо передбачити загальну суму ремонту, який буде здійснено у звітному році. У цьому випадку більш доцільним є не включати вартість запасних частин до складу валових витрат при їх придбанні і, відповідно, не враховувати вартість таких запчастин згідно з п. 5.9 Закону України "Про прибуток" до фактичного їх використання для проведення ремонтних робіт.

Вартість використаних при ремонті запасних частин відображається у складі валових витрат або шляхом амортизації суми перевищення вартості ремонту більше 5 %, або шляхом прямого включення при віднесенні 5 % вартості ремонту до витрат звітного періоду. При цьому сума ПДВ, сплачена постачальникові у зв'язку з придбанням запасних частин, повинна бути віднесена до складу податкового кредиту у відповідному звітному періоді (тобто у звітному періоді придбання таких запасних частин).

Приклад. У І кварталі 2004 р. підприємство виконало поточний ремонт власного легкового автомобіля (табл. 3.7). При цьому використовувалися послуги станції технічного обслуговування, вартість яких становить 1500 грн, крім того, ПДВ 20 % — 300 грн. Також у процесі ремонтних робіт були використані за-

Таблиця 3.7 Кореспонденція рахунків здійснення рахунків

№ п/п

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

 

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Відображено придбання запасних частин на умовах передоплати для наступних ремонтів автомобілів

631

311

600

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

100

3

Відображено оприбуткування запасних частин

207

631

500

4

Відображено списання податкового кредиту

644

631

100

5

Відображено витрати на проведення ремонтних робіт

23/ ремонт

207

300

6

Відображено витрати, пов'язані з послугами сторонньої організації:

• проведено передоплату

• відображено суму податкового кредиту з ПДВ

• відображено витрати на зазначені послуги на підставі акта про виконані роботи

• відображено списання податкового кредиту з ПДВ

685

641

23/ ремонт

644

311

644

685

685

1800

300

1500

300

7

Списано на витрати загальну сума ремонту

92

23/ ремонт

1800

пасні частини, що значилися на балансі підприємства — обліковою вартістю в сумі 300 грн.

Крім легкового, в господарській діяльності підприємства використовується також і вантажний автомобіль.

Балансова вартість усіх основних засобів підприємства (за даними не бухгалтерського, а податкового обліку) на початок звітного року становила 211 грн (5 % від вказаної балансової вартості становить 10,55 грн).

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим