Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.7. Особливості обліку податку з власників транспортних засобів

Підприємство, крім витрат на приведення автомобіля до належного стану, понесе витрати, пов'язані з платою за проведення державного технічного огляду згідно з Постановою КМ України "Про оплату за проведення державного технічного огляду, реєстрацію і перереєстрацію автомототранспортних засобів, приймання екзаменів з навичок управління ними та екзаменів з правил дорожнього руху" від 05.12.92 № 680:

• автомобіля — 6 % від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17,0 х 6 % = 1,02 (грн));

• мотоцикла, моторолера, причепа, напівпричепа — 5 % від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17,0 х 5 % = 0,85 (грн)).

У податковому обліку вказаний платіж відображатиметься у складі валових витрат звітного періоду.

У бухгалтерському обліку вартість послуг щодо проведення техогляду виражатиметься за дебетом рахунків обліку витрат (23, 91, 92, 93...) і кредитом рахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Згідно зі ст. 5 Закону про податок з власників автотранспорту при проведенні техогляду підприємство — власник транспортного засобу зобов'язане подати до органів ДАІ документ (платіжне доручення), що підтверджує сплату податку з власників транспортних засобів.

У податковому обліку витрати на проведення техогляду відносяться до складу валових витрат підприємства (як, до речі, і витрати на сплату податку з власників ТЗ) на підставі пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України "Про оподатковування прибутку підприємств" від 28.12.94 № 334/94-ВР. Податковий кредит за цими витратами у підприємства не виникне. Адже відповідно до пп. 3.2.6 п. 3.2 ст. 3 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 № 168/97-ВР оплата вартості державних послуг, наданих органами виконавчої влади (а саме до них належать ДАІ відповідно до Закону України "Про міліцію" від 20.12.90 № 565-ХІІ) і обов'язковість одержання яких установлюється законодавством, не є об'єктом обкладання ПДВ.

У п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" зазначено, що витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів. А саме це відбувається при перерахуванні засобів на проведення техогляду. Таким чином, у бухгалтерському обліку кошти, сплачені за проведення техогляду, також відносяться до витрат підприємства.

Витрати на проведення техогляду доцільно враховувати на рахунку 92 "Адміністративні витрати", на який відноситься і податок з власників транспортних засобів. Отже, оплата за проведення техогляду буде відображатися такою кореспонденцією рахунків: Д-т 92 - К-т 68.

Протягом звітного року підприємства — власники автотранспортних засобів щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, сплачують до бюджету податок з власників транспортних засобів, розрахований виходячи з даних про кількість транспортних засобів (при цьому враховується об'єм циліндрів і потужність двигуна для кожного автотранспортного засобу) за станом на 1 січня звітного року, а також з урахуванням автотранспортних засобів, що надійшли на підприємство протягом звітного року.

У разі, якщо протягом звітного року автотранспортний засіб вибуває, то згідно з вимогами ст. 6 Закону про податок з власників автотранспорту перерахунок розміру податку у зв'язку з перереєстрацією транспортних засобів не проводиться. Водночас при зміні власника, починаючи з кварталу, що настає за кварталом вибуття (продажу) транспортного засобу, податок повинен сплачувати новий власник. Але слід підкреслити, що це питання є досить спірним, і, на думку податкових органів, яка виражена в листі ДПАУ від 06.05.2000 № 6278/7/17-0317, продавши автотранспортний засіб, підприємство — колишній власник, продовжує сплачувати податок з власників транспортних засобів.

Слід зауважити, що підприємства — власники транспортних засобів не сплачують податок у разі викрадення транспортного засобу, факт якого підтверджений відповідними документами органом, що порушив кримінальну справу.

У податковому обліку щоквартально нарахована до сплати сума податку з власників транспортних засобів буде збільшувати валові витрати звітного періоду. У бухгалтерському обліку нараховані суми податку будуть відображатися на підставі п. 18 П(С)БО-16 за дебетом рахунка 92 "Адміністративні витрати" і за кредитом рахунка 641 "Розрахунки за податками".

За виробничої необхідності з метою підвищення достовірності обліку і отримання реальних даних про собівартість продукції, витрати того або іншого виду діяльності чи структурного підрозділу підприємства податок з власників транспортних засобів може відображатися і на інших витратних рахунках підприємства, наприклад на рахунку 93 "Витрати на збут", якщо транспортний засіб використовується виключно для забезпечення процесу продажу товарів.

Розглядаючи питання податку з власників транспортних засобів, доцільно підкреслити, що у разі оперативної оренди автотранспортного засобу у фізичної особи сума податку з власників транспортних засобів за домовленістю сторін може бути сплачена підприємством-орендарем. Щодо включення вказаних сум до складу валових витрат зауважимо, що річний розрахунок суми податку з власників транспортних засобів складається на підставі даних бухгалтерського звіту (балансу), а орендований транспортний засіб буде враховуватися не в балансі, а на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи", таким чином, вони не попадуть до задекларованої суми річного податку з власників транспортних засобів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим