Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.9. Особливості обліку витрат, пов'язаних із забезпеченням місць для стоянки і зберігання автотранспорту

Підприємства, які мають до 15 автотранспортних засобів, несуть витрати, пов'язані із забезпеченням місць для стоянки і зберігання таких засобів. При цьому слід враховувати, що коли місця зберігання і стоянки, призначені для легкового автомобіля, який використовується для власних адміністративно-господарських потреб, то згідно з пп. 5.4.10 Закону "Про прибуток" такі витрати не будуть включатися до складу валових витрат звітного періоду. У разі понесення витрат на стоянку і зберігання вантажних автомобілів, інших автотранспортних засобів, а також легкових автомобілів, які використовуються для надання транспортних послуг стороннім організаціям, такі витрати будуть включатися до складу валових.

Згадані витрати можуть бути понесені, наприклад, у вигляді орендної плати, або щомісячних платежів за місце на стоянці (такі суми будуть збільшувати витрати звітного періоду в міру їх понесення), або у вигляді витрат на будівництво гаража (в такому випадку об'єкт для нарахування податку на прибуток буде зменшуватися шляхом амортизації основного засобу).

Суб'єкти господарської діяльності, які мають більше як 15 транспортних засобів, розміщених в одному населеному пункті, згідно з Правилами № 1388 повинні створити автогосподарство. Витрати на створення автогосподарства складатимуться з дозвільних, реєстраційних витрат, витрат на будівництво споруд, на придбання необхідних матеріальних цінностей, на оплату праці працівників, яких наймають, тощо. При наданні транспортних послуг автотранспортом, для утримання якого організовується автогосподарство, згадані витрати у відповідні звітні періоди будуть включатися до валових витрат у податковому обліку і до собівартості послуг у бухгалтерському обліку.

Розглядаючи питання нарахування амортизації на автотранспортні засоби, слід зауважити, що із введенням національних стандартів бухгалтерського обліку підприємство отримало право самостійного вибору методу нарахування амортизації. Більше того, на кожний об'єкт автотранспортного засобу може встановлюватися свій метод нарахування залежно від характеру експлуатації такого засобу на підприємстві (табл. 3.10).

Наприклад, при використанні легкового автомобіля як таксі підприємство може визнати найбільш доцільним у бухгалтерському обліку проводити нарахування амортизації за виробничим методом. Суть цього методу полягає в тому, що об'єкт основних засобів зношується пропорційно інтенсивності спрацювання автомобіля.

Таблиця 3.10

Основні характеристики параметрів процесу нарахування зносу на автотранспортні засоби в податковому і бухгалтерському обліку

Параметр амортизаційного процесу

Бухгалтерський облік

Податковий облік

1

2

3

Метод нарахування амортизації

За допомогою таких методів: прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого, податкового

Виходячи із 10 % за звітний квартал від балансової вартості групи на початок звітного кварталу

Об'єкт нарахування амортизації

Первісна вартість об'єкта основних засобів

Залишкова вартість

другої групи

Початок нарахування амортизації при надходженні об'єкта основних засобів

Місяць, що настає за місяцем введення в експлуатацію основного засобу

Квартал, що настає за кварталом введення в експлуатацію основного засобу (для невиробничих основних засобів — щомісяця)

Закінчення нарахування амортизації при вибутті об'єкта основних засобів

Місяць, що настає за місяцем, в якому автотранспортний засіб вибув

Квартал, що настає за кварталом, в якому автотранспортний засіб вибув

Нарахування амортизації під час проведення капітального ремонту

Проводиться

Проводиться

Строк нарахування амортизації

До досягнення залишкової вартості автотранспортного засобу нульового значення (ліквідаційної вартості)

До досягнення балансової вартості другої групи нульового значення

Нарахування амортизації під час удосконалення автотранспорту

Не проводиться

Проводиться

Продовження табл. 3.10

1

2

3

Зміна об'єкта нарахування амортизації при продажу автотранспорту

Об'єкт нарахування перестає існувати

Зменшується на продажну вартість об'єкта (без ПДВ)

Зміна об'єкта нарахування амортизації при вибутті автотранспорту у зв'язку з ліквідацією

Об'єкт нарахування перестає існувати

Не змінюється

Зміна об'єкта нарахування амортизації при проведенні ремонту

Не змінюється

Збільшується на суму ремонту, яка перевищує 5 % балансової вартості всіх основних засобів на початок звітного року

Зміна об'єкта нарахування амортизації при проведенні удосконалення автотранспортного засобу

Збільшується на вартість удосконалення

Збільшується на суму ремонту, яка перевищує 5 % балансової вартості всіх основних засобів на початок звітного року

Необхідність нарахування амортизації на автотранспортні засоби, при придбанні яких підприємство не несло прямих витрат

Амортизація нараховується на загальних підставах

Амортизація не нараховується (за винятком транспортних засобів, внесених до статутного капіталу підприємства)

Необхідність нарахування амортизації на автотранспортні засоби, які з точки зору податкового обліку є невиробничими

Амортизація нараховується на загальних підставах з включенням до витрат звітного

періоду

Амортизація не нараховується, а нараховується знос без включення до складу валових витрат звітного періоду

Об'єкт нарахування амортизації на автотранспортні засоби, придбані в офшорних зонах

Амортизація нараховується на загальних підставах

Об'єктом нарахування амортизації є 85 % від суми витрат, понесених підприємством у зв'язку з придбанням автотранспортного засобу

Зміна об'єкта для нарахування амортизації при проведенні переоцінки автотранспортного засобу (згідно з П(С)БО-7)

Об'єкт для нарахування зміниться на суму переоцінки залишкової вартості автотранспортного засобу

Не зміниться

Закінчення табл. 3.10

1

2

3

Зміна об'єкта для нарахування амортизації при проведенні індексації автотранспортного засобу (згідно із Законом "Про прибуток")

Не зміниться

Збільшиться на суму капітального доходу (різниця між балансовою вартістю групи на початок року до проведення індексації і цією ж величиною, але до проведення переоцінки)

У бухгалтерському обліку сума нарахованої амортизації буде відображатися за дебетом рахунків обліку витрат (23, 91, 92...) і за кредитом рахунка 131 "Знос (амортизація) необоротних активів". 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим