Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ V. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

5.1. Загальні положення

Торговельна діяльність — це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку.

Торгівля поділяється на внутрішню та зовнішню. Зовнішня торгівля — це торгівля з іншими країнами, яка включає у себе експорт (вивезення) та імпорт (ввезення) товарів. Внутрішня торгівля — галузь народного господарства, що забезпечує надходження товарів із сфери виробництва до сфери споживання.

У свою чергу, внутрішня торгівля поділяється на оптову та роздрібну:

оптова торгівля — сфера підприємницької діяльності по придбанню і відповідному перетворенню товарів для подальшої їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності. Включає як безпосередні комерційні зв'язки на умовах договорів закупівлі-продажу і постачання між підприємствами-виробниками і споживачами, так і зв'язки між ними через торгових посередників;

роздрібна торгівля — сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або наданню послуг на підставі усного чи письмового договорів купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання. Суб'єкти підприємницької діяльності — юридичні особи для здійснення торговельної діяльності повинні мати:

• свідоцтво про державну реєстрацію;

• дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі (рішення сесії місцевої ради народних депутатів) або договір оренди приміщення;

• ліцензії або їх копії, затверджені відповідним органом, який видав ліцензію;

• торговий патент на кожну торговельну точку — звичайний або пільговий залежно від асортименту або виду товару;

• квитанцію про сплату ринкового збору за торгівлю на території ринку у разі, якщо суб'єкт підприємницької діяльності проводить торгівлю не в стаціонарному приміщенні;

• відповідні документи на товар: накладні, сертифікат якості та інші документи, що підтверджують походження товару;

• реєстратор розрахункових операцій, який використовується при торгівлі в стаціонарних приміщеннях, а в окремих, передбачених законодавством випадках — розрахункову книжку. Суб'єкти підприємницької діяльності — фізичні особи при

здійсненні роздрібної торгівлі повинні мати:

• свідоцтво про державну реєстрацію підприємця, що видається органом місцевого самоврядування за місцем прописки громадянина;

• дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі або договір оренди приміщення;

• квитанцію про сплату ринкового збору (за торгівлю на ринку);

• торговий патент на кожну торговельну точку — звичайний або пільговий залежно від асортименту або виду товару. Підприємці, які здійснюють торговельну діяльність з лотків, при цьому сплачують ринковий збір на території ринку, можуть сплачувати фіксований податок шляхом придбання патенту;

• електронний контрольно-касовий апарат — у стаціонарних приміщеннях або розрахункову книжку в окремих, передбачених чинним законодавством, випадках;

• книгу обліку доходів і витрат;

• накладні та документи про проходження товару. Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, здійснюючи роздрібну торгівлю, повинні мати при собі такі документи:

• паспорт;

• одноразовий патент на торгівлю, який видається державними податковими органами на 3 або 7 днів, але не більше 4-х разів на рік (продаж автотранспортних засобів при наявності такого патенту дозволено один раз на рік);

• квитанцію про сплату ринкового збору, якщо торгівля проводиться на ринку;

• довідку місцевих рад народних депутатів про вирощену продукцію (якщо реалізується така продукція) з власного підсобного господарства, присадибних, дачних ділянок при реалізації продукції рослинництва, бджільництва, тваринництва, продажу нутрій, птиці як у живому вигляді, так і продукції їх забою у сирому вигляді та у вигляді первинної обробки. При наявності відповідної довідки одноразовий патент на торгівлю не купується.

Патентування торговельної дiяльностi

Патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності або його структурного (відокремленого) підрозділу займатися окремими видами підприємницької діяльності.

Відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" об'єктом патентування є:

• торговельна діяльність (оптова і роздрібна торгівля, діяльність у торгово-виробничій сфері), що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами;

• діяльність із обміну готівкових валютних цінностей;

• діяльність із надання послуг у сфері грального бізнесу;

• діяльність надання побутових послуг.

Торговий патент повинна купувати та сторона посередницької угоди, яка здійснює торгову діяльність за готівку в пунктах продажу товарів. Торговий патент не підтверджує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність. Торговий патент на право провадження торговельної діяльності видається суб'єктам підприємництва для ведення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів (магазинах, кіосках, лотках, прилавках тощо).

Види патентів

Торговий патент на право надання побутових послуг отримують суб'єкти підприємництва або їх структурні підрозділи. До побутових послуг належить заміна елементів живлення, послуги ломбардів, пошиття тентів, чохлів, перукарські послуги тощо.

Торговий патент купується суб'єктами підприємницької діяльності або їх відокремленими підрозділами також для здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти До торгівлі готівковими валютними цінностями належать: продаж готівкової іноземної валюти, продаж інших готівкових платіжних засобів в іноземній валюті (дорожніх, банківських і персональних чеків), операції з дебетування кредитних (дебетових) карток в обмін на валюту України, інших готівкових платіжних засобів, виражених у валюті України, а також в обмін на іншу іноземну валюту.

Платний торговий патент на право здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу купується для провадження діяльності, що пов'язана з облаштуванням казино, гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей та розіграшів.

Короткотерміновий торговий патент купується для проведення торговельної діяльності протягом обмеженого терміну (наприклад, для проведення ярмарків, разового продажу товарів, виставок-продажів).

Спеціальний торговий патент засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на особливий порядок оподаткування. Юридичні та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент, не мають права перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав спеціальний торговий патент, звільняється від сплати: податку на додану вартість, прибуткового податку, податку на прибуток підприємства, податку на землю, збору за спеціальне використання природних ресурсів, збору на обов'язкове соціальне страхування, комунального податку, ринкового збору, збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі у сфері послуг. Власники спеціального патенту можуть не застосовувати РРО (Реєстратор розрахункових операцій).

Пільговий торговий патент дає право провадити торговельну діяльність виключно з використанням товарів вітчизняного виробництва. До таких товарів належать: поштові марки, листівки, вітальні листівки, періодичні видання друкованих засобів масової інформації, проїзні квитки, товари народних промислів тощо. У пільговому торговому патенті обов'язково наводиться повний перелік товарів, що передбачається для реалізації.

Згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" не підлягає патентуванню: а) торговельна діяльність, яка здійснюється:

- на деяких спеціалізованих підприємствах у зв'язку з їх відомчою підпорядкованістю (Укоопспілка, військова торгівля, аптеки, що знаходяться в державній власності, і торговельно-виробничі державні підприємства робочого постачання в селах, селищах і містах районного підпорядкування);

- суб'єктами підприємницької діяльності — фізичними особами (залежно від місця торгівлі і сплати інших податків та зборів), які торгують з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності, здійснюють продаж вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва; сплачують державне мито за нотаріальне засвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік; сплачують фіксований податок відповідно до законодавства про оподаткування фізичних осіб;

- суб'єктами підприємницької діяльності, створеними громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно з чинним законодавством і здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва і продукцією, виготовленою на підприємствах Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. Податкові пільги для таких підприємств визначені законами України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про податок на додану вартість" і можуть бути використані ними тільки за умови, що протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають на підприємствах основне місце роботи, становить не менше 50 % від загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % від суми витрат на оплату праці, що входять до складу валових витрат, виключно товарами вітчизняного виробництва за певним переліком;

б) реалізація продукції власного виробництва (при дотриманні певних умов);

в) заготівельна діяльність (за умови подальшої реалізації закупівельної продукції з розрахунками в безготівковій формі);

г) діяльність у сфері громадського харчування (за умови обслуговування виключно працівників того підприємства, організації, установи, де знаходиться даний пункт харчування).

Витрати на купівлю торгового патенту компенсують (зменшують) витрати із сплати до бюджету податку на прибуток, але не замінюють такі виплати. Отже, сплата вартості торгового патенту є авансовою компенсацією витрати із сплати до бюджету податку на прибуток. Але якщо підприємство не має у відповідному звітному податковому періоді суми податку на прибуток, нарахований для сплати до бюджету, то це не звільняє підприємство від списання вартості торгового патенту в такому звітному податковому періоді.

У разі придбання торгового патенту не з початку кварталу, місяця порядок розрахунку плати за торговий патент проводиться таким чином:

• при придбанні патенту до 15-го числа звітного місяця розмір плати за перший звітний місяць визначається пропорційно кількості календарних днів місяця, починаючи з дня придбання торгового патенту;

• при придбанні патенту після 15-го числа звітного місяця розмір плати визначається так само, як і в попередньому випадку, з одночасною сплатою вартості торгового патенту за наступний звітний місяць, оскільки порядок, визначений Законом "Про патентування", передбачає термін його оплати до 15-го числа місяця, що передує звітному місяцю.

Якщо протягом терміну дії торгового патенту суб'єкт підприємницької діяльності припиняє діяльність, що підлягає патентуванню, то до 15-го числа місяця, що передує звітному, він повинен письмово повідомити відповідний державний податковий орган про припинення діяльності та повернути торговий патент до державного податкового органу, що його видав.

Торговий патент повинен бути відкритим і доступним для огляду: на фронтальній вітрині магазину, а в разі її відсутності — біля касового апарату.

Торговий патент є чинним на території органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу за місцем видачі торгового патенту цьому суб'єкту.

Сертифікація товарiв і продукції

Сертифікація — це один з ефективних методів, що дозволяють на підставі випробувань продукції у спеціалізованих лабораторіях (центрах) забезпечити захист прав споживача шляхом надання йому достовірної та об'єктивної інформації про її властивості, характеристики і відповідність стандартам.

Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на це органами із сертифікації — підприємствами, установами й організаціями з метою:

• запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я і майна громадян та навколишнього природного середовища;

• сприяння споживачеві у компетентному виборі продукції;

• створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності у міжнародній економічній, науково-технічній співпраці та міжнародній торгівлі.

Об'єктом сертифікації є продукція, призначена для продажу. В Україні існує обов'язкова і добровільна сертифікація продукції.

Обов'язкова сертифікація здійснюється в державній системі сертифікації за Переліком продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженим наказом Державного комітету України зі стандартизації, метрології і сертифікації.

Добровільну сертифікацію можуть здійснювати підприємства, на яких покладено функції органу з добровільної сертифікації і які надають Держстандарту України інформацію для реєстрації виданих сертифікатів у встановленому порядку.

Сертифікат якості — один з найбільш поширених супровідних документів, які засвідчують якість товару, містить показники якості, технічні характеристики, передбачені договором. Видається, як правило, підприємством-виробником або експортером. Складається в кількох примірниках, з яких один направляється з вантажем, другий пред'являється разом з рахунком та іншими документами для оплати.

Сертифікат відповідності — документ, виданий спеціально уповноваженим на це органом (таким органом є Держстандарт України або будь-який інший орган, уповноважений на це), який засвідчує, що продукція або послуга належно ідентифікована і відповідає конкретному стандарту або іншому нормативному документу.

Обидва документи і сертифікат якості і сертифікат відповідності призначені для посвідчення будь-якого товару на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів.

Ліцензування товарів та видів діяльності

Господарюючі суб'єкти, відповідно до чинного законодавства, для здійснення торговельної діяльності окремими видами товарів зобов'язані мати ліцензії.

Ліцензія (спеціальний дозвіл) — це державне свідоцтво, що засвідчує дозвіл на право здійснення суб'єктом підприємницької діяльності окремих видів діяльності, яке видається органами державного управління.

Ліцензії необхідно отримувати при реалізації таких товарів:

• лікарських засобів;

• особливо небезпечних хімічних речовин;

• алкогольних напоїв;

• тютюнових виробів;

• виробів з використанням дорогоцінних металів і коштовного каміння;

• спортивної, мисливської, вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м за секунду;

• спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та подразнюючої дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і опера-тивно-розшукових заходів.

Нижче наведено перелік видів діяльності, для здійснення яких необхідно отримати ліцензії:

• оптова реалізація спирту етилового і плодового;

• оптова та роздрібна реалізація алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

• оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів;

• реалізація особливо небезпечних хімічних речовин;

• оптова та роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

• реалізація виробів з використанням дорогоцінних металів і коштовного каміння;

• здійснення операцій з металобрухтом;

• виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської, вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м за секунду;

• виготовлення та реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та подразнюючої дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів. Підприємству для одержання ліцензії необхідно подати до органу, уповноваженого видавати ліцензії, заяву, копії свідоцтва про державну реєстрацію та засновницьких документів, інші документи, подання яких передбачено відповідними галузевими інструкціями

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування