Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая

 

5.5. Облік інших операцій в торгівлі

Облік тари. Тара багаторазового використання вважається поворотною, коли її визначено такою в договорі на поставку продукції або купівлю-продаж товару та у разі дотримання строків і умов її повернення постачальникові чи продавцеві.

За деякі види поворотної тари, що поставляється з продукцією або товаром, постачальник вимагає від покупця заставу, переважно у грошовому вираженні, яку повертає йому після отримання пустої тари. Така тара називається заставною.

Більшість підприємств, здійснюючи операції з продажу товарів у заставній тарі, користуються схемою їх відвантаження на умовах попередньої оплати. До вартості придбаної партії товару включається заставна ціна тари, а вартість тари, що повертається постачальникові, віднімається від вартості наступної партії поставлених товарів. При цьому постачальник вимагає від своїх постійних покупців, щоб кількість поверненої тари дорівнювала кількості тари під новою партією товару.

Приклад. Підприємство-постачальник. Оптове підприємство отримало передоплату від покупця в сумі 18000 грн і здійснило поставку оплаченого товару двома однаковими партіями. Товар відвантажувався у поворотній заставній тарі — по 1000 ящиків під кожною партією товару. Сума застави — 4000 грн за 1000 ящиків. Тару під другою партією товару покупець повернув із запізненням, за що сплатив штраф у розмірі 500 грн.

Бухгалтерські записи у підприємства-продавця подано в табл. 5.29.

Таблиця 5.29 Бухгалтерські записи у підприємства-продавця

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

1

Отримано передоплату від покупця за товар

311

681

18000

2

Відображено зобов'язання з ПДВ у сумі передоплати (18000 : 6)

643

641

3000

Закінчення табл. 5.29

1

2

3

4

5

3

Отримано заставу за тару (1000 шт. ящиків) на поточний рахунок

311

685

4000

4

Суму взятої застави відображено на позабалансовому рахунку

06

4000

5

Відвантажено покупцю першу партію товару

361

702

9000

6

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ у вартості відвантаженого товару

(9000 : 6)

702

643

1500

7

Списано собівартість першої партії відвантаженого товару

902

281

5000

8

Відображено вартість заставної тари — ящиків, переданих покупцеві, в яких відвантажено першу партію товару*

2842

2841

4000

9

Закрито розрахунки за авансами на суму поставленої партії товару

681

361

9000

10

Відвантажено покупцеві другу партію товару

361

702

9000

11

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ у вартості поставленого товару

(9000 : 6)

702

643

1500

12

Відображено вартість заставної тари — ящиків, переданих покупцеві, в яких відвантажено другу партію товару

2842

2841

4000

13

Закрито розрахунки за авансами на суму поставленої партії товару

681

361

9000

14

Повернуто заставну тару з першої партії (1000 шт. ящиків)

2841

2842

4000

15

Списано собівартість другої партії відвантаженого товару

902

281

5200

16

Повернуто із запізненням заставну тару (1000 шт. ящиків), в якій було відвантажено другу партію товару

2841

2842

4000

17

Отримано штраф від покупця за прострочення повернення тари

311

715

500

18

Повернуто покупцеві суму застави

685

311

4000

19

Списано із позабалансового обліку суму повернутої застави

 

06

4000

Покупець даний вид тари враховує на позабалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні", субрахунок 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні". Здійснюючи податковий облік, слід пам'ятати, що при передачі поворотної (заставної) тари покупцю одночасно з товаром право власності на неї не переходить. Тому таку передачу неможливо класифікувати як продаж товарів (згідно із п.1.31 Закону про прибуток). Отже, у податковому обліку на вартість такої тари у продавця не збільшуються валові доходи, а у покупця — валові витрати. Відповідно до вимог у розділ III податкової накладної вносяться дані щодо поворотної (заставної) тари. При цьому її вартість визначається у контракті як поворотна (заставна) і не включається у базу оподаткування для ПДВ (п.4.6 Закону про ПДВ), а показується у графі 11 як загальна сума грошових коштів, що підлягають сплаті.

За умови порушення строків повернення тари, визначених Правилами № 15 і контрактом, вартість такої тари протягом строку позовної давності включається у базу оподаткування для ПДВ покупця згідно із п. 4.6 Закону про ПДВ. Права на податковий кредит у такому випадку немає (адже у податковій накладній тара є поворотною і не включається до бази оподаткування ПДВ).

Розглянемо відображення операції з отримання товару (продукції) у поворотній (заставній) тарі в бухгалтерському обліку покупця, використовуючи початкові дані попереднього прикладу.

За порушення строків повернення тари постачальник може стягати з покупця штраф (пеню) (наприклад, в процентах до вартості неповернутої тари за кожний день прострочення), що має зазначатися у договорі.

Підприємство-виробник продукції здійснює її затарювання власними силами, для чого купує тару у підприємства-виробника тари, тобто дана тара переходить у власність від продавця до покупця. Таким чином, від здійснення даної операції у виробника продукції збільшуються валові витрати та податковий кредит.

Далі тара у вигляді поворотної під продукцією постачається оптовому торговому підприємству. На цьому етапі руху тари валові доходи (витрати) і податкове зобов'язання (кредит) вже не збільшуються ні у її постачальника, ні у її одержувача. Аналогічне відбувається і під час передачі тари як поворотної від оптовика до роздрібного торгового підприємства, коли не переходить право власності на таку тару.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що де б не перебувала поворотна тара, її вартість впливатиме на приріст (збиток) ТМЦ тільки у її власника, тобто у виробника продукції.

Розглянемо числовий приклад, який ілюструє ситуацію, описану вище (табл. 5.30, 5.31).

Таблиця 5.30

Облік тари в бухгалтерських записах

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

1

Перераховано передоплату постачальникові за товар

371

311

18000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ у сумі передоплати

641

644

3000

3

Перераховано заставу за тару — 1000 шт. ящиків

377

311

4000

4

Оприбутковано першу партію товару

281

631

7500

5

Зараховано суму податкового кредиту за першою партією товару

644

631

1500

6

Ящики як заставну тару прийнято

на відповідальне зберігання — 1000 шт.

023

4000

7

Закрито розрахунки за передоплатою на вартість першої партії товару

631

371

9000

8

Оприбутковано другу партію товару

281

631

7500

9

Зараховано суму податкового кредиту за другою партією

644

631

1500

10

Заставну тару прийнято

на відповідальне зберігання — 1000 шт.

023

4000

11

Повернуто заставну тару за першою партією

023

4000

12

Повернуто із запізненням тару за другою партією

023

4000

Закінчення табл. 5.29

1

2

3

4

5

13

Нараховано ПДВ на вартість повернутої з простроченням тари (п. 4.6 Закону про ПДВ) (4000 х 20 %)

84

949

641

84

800

800

14

Перераховано постачальникові штраф за прострочення

84

948

311

84

500

500

15

Отримано від постачальника поворотну заставу

311

377

4000

16

Закрито розрахунки за передоплатою

631

371

9000

Таблиця 5.31

Облік неповоротної тари в бухгалтерських записах

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

1

Оприбутковано пляшки, придбані у постачальника (60000 х 0,15)

2041

631

9000

2

Відображено суму податкового кредиту у вартості пляшок (9000 х 20 %)

641

631

1800

3

Оплачено постачальникові вартість отриманих пляшок

631

311

10800

4

Оприбутковано ящики, придбані у підприємства-виробника (3000 х 4)

2041

631

12000

5

Відображено суму податкового кредиту у вартості ящиків (12000 х 20 %)

641

631

2400

6

Оплачено підприємству-виробнику вартість отриманих ящиків

631

311

14400

7

Оприбутковано готову продукцію (лимонад) на склад

26

23

100000

8

Отримано передоплату від покупця за продукцію (лимонад у пляшці)

311

681

30000

9

Отримано заставу за тару — ящики

311

685

4000

10

Враховано на позабалансовому рахунку суму отриманої застави

06

 

4000

Закінчення табл. 5.31

1

2

3

4

5

11

Відображено зобов'язання з ПДВ із суми передоплати (30000 : 6)

643

641

5000

12

Відвантажено покупцеві передоплачену продукцію (лимонад у пляшках) на вартість: лимонаду

361

701

26400

пляшок

361

702

3600

13

Зараховано зобов'язання з ПДВ, виходячи із вартості: лимонаду

701

643

4400

пляшок

361

702

3600

14

Відображено вартість пляшки, проданої покупцеві як товар

281

2041

3000

15

Відображено вартість заставної тари — ящиків, у яких відвантажено продукцію

2042

2041

4000

16

Списано собівартість реалізованої продукції

901

26

10000

17

Списано собівартість реалізованої пляшки

902

281

3000

18

Закрито розрахунки за передоплатою

681

361

30000

19

Отримано від покупця ящики

2041

2042

4000

20

Повернуто покупцеві суму застави

685

311

4000

21

Списано суму отриманої застави із позабалансового рахунка

06

4000

Приклад. Підприємство-виробник продукції. Підприємство-виробник безалкогольних напоїв з метою затарювання власної продукції придбало:

• скляну тару — пляшки: 60 тис. шт. за ціною 0,15 грн за 1 шт. (без ПДВ);

• пластмасову тару — ящики: 3 тис. шт. за ціною 4,0 грн за

1 шт. (без ПДВ).

Готову продукцію продано на суму 30 тис. грн (у тому числі ПДВ), при цьому за умовами поставки пляшка є неповоротною тарою, проданою за ціною придбання, а ящики — поворотною заставною. Сума застави становила 4000 грн. Собівартість реалізованої продукції — 10 тис. грн, реалізованих пляшок — 3 тис. грн.

Облік товарів у кредит (розстрочку). Порядок обліку продажу товарів у кредит регламентується документом "Правила торгівлі в кредит", затверджені постановою КМ України від 01.07.98 № 997 (із змінами).

Реалізація товарів у кредит здійснюється фізичним особам, які мають постійний дохід і постійно проживають у населеному пункті, де знаходиться господарський суб'єкт, що здійснює реалізацію товарів у кредит. Фізичні особи можуть придбати товар у розстрочку за місцем проживання або навчання при представленні таких документів: паспорта, довідки з місця роботи (навчання).

Передавання в розпорядження покупця товарів, що придбані в розстрочку, здійснюється при сплаті першого внеску в розмірі не менше 25 % їх вартості, а товарів ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — не менше 50 %. Терміни сплати решти вартості товарів установлено в межах від 6 до 12 місяців, товарів, вартість яких перевищує 50 н. м. д. г. — від 6 до 24 місяців; при реалізації транспортних засобів — від 6 до 60 місяців.

Наданий кредит не повинен перевищувати 3-місячного заробітку (стипендії, пенсії) покупця у випадку реалізації товарів у розстрочку платежу строком на 6 місяців; 6-місячного — із розстрочкою платежу на 12 місяців; 12-місячного — із розстрочкою платежу на 24 місяці. Ці обмеження не розповсюджуються на торгівлю транспортними засобами (табл. 5.32).

При реалізації товарів у кредит їх продажна вартість повністю включається в обсяг роздрібного товарообігу за датою фактичного відпуску товарів покупцеві. Тому на всю вартість реалізованого товару в кредит роблять запис:

Д-т 30 "Каса" — на суму початкового платежу готівкою;

Д-т 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" — на суму представленого кредиту;

К-т 702 "Дохід від реалізації товарів" — на повну вартість товарів.

Реалізовані товари за продажними цінами списуються проведенням Д-т 902 "Собівартість реалізованих товарів" і К-т 282 "Товари в торгівлі".

Таблиця 5.32

№ п/п

Вартість товарів, що реалізуються у розстрочку

Сума першого внеску

Термін кредиту, міс.

Сума кредиту

не повинна перевищувати

1

Вартістю до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

не менше 25 % вартості товарів

6

3-місячної заробітної плати

12

6-місячної заробітної плати

2

Вартістю понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

не менше 50 % вартості товарів

6

3-місячної заробітної плати

12

6-місячної заробітної плати

24

12-місячної заробітної плати

3

Транспортні засоби

не менше 25 % вартості транспортного засобу

від 6 до 60

обмеження не передбачені

Відсотки, що належать до сплати, відносять до доходів майбутніх періодів:

Д-т 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"; К-т 69 "Доходи майбутніх періодів".

Відсотки за кредит розраховуються із застосуванням місячного розміру відсотків від фактичного кредиту.

Приклад. За договором купівлі-продажу товарів у розстрочку торговим підприємством реалізовано товар фізичній особі за продажною вартістю 4800 грн з розстрочкою платежу на 6 місяців під 72 % річних (6 % місячних). Початковий внесок 2400 грн.

В міру погашення наданого кредиту на суми, внесені покупцями, зменшують дебіторську заборгованість:

Д-т 30 "Каса";

К-т 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Одночасно проводять запис у зарахування доходів: Д-т 69 "Доходи майбутніх періодів"; К-т 702 "Доходи від реалізації товарів".

Умови надання кредиту

Таблиця 5.33

Розрахунок відсотків і платежів за представлений кредит

Місяць

Місячна сума платежу в погашення

кредиту, грн.

Фактична

сума кредиту, грн.

Сума процентів за кредит у місяць

Сума платежу, грн.

1

400

2400

2400 х 6 : 100 = 144

544

2

400

2000

2000 х 6 : 100 = 120

520

3

400

1600

1600 х 6 : 100 = 96

496

4

400

1200

1200 х 6 : 100 = 72

472

5

400

800

800 х 6 : 100 = 48

448

6

400

400

400 х 6 : 100 = 24

424

Разом

2400

0

504

2904

Таблиця 5.34

Основні проведення, що застосовуються при реалізації товарів у розстрочку

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

 

 

Д-т

К-т

 

1

Відображено реалізацію товарів у кредит:

сплачено у касу

30

702

2400

 

представлено кредит

36

702

2400

 

нараховано відсотки

36

69

504

2

Нарахована сума ПДВ (4800 х 20 % : 100)

702

641

960

3

Списано реалізований товар

902

282

4800

4

Списано суму торгової націнки методом "червоне сторно"

902

285

800

5

Оприбутковано в касу щомісячні платежі за кредит та суми за проданий товар (помісячно)

30

36

2904

6

Зараховано в доходи суми раніше нарахованих відсотків

69

702

504

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим