Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

 

6.6. Зміст Приміток до фінансових звітів

Згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Примітки до фінансових звітів — це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). Одна з вимог, що її висувають до Приміток, стосується обсягу інформації (рис. 6.1).

Критерій якості Приміток до  фінансових звітів

Рис. 6.1. Критерій якості Приміток до фінансових звітів

Всі Примітки до фінансових звітів поділяються на такі складові (рис. 6.2).

Класифікація Приміток до  фінансових звітів за змістом

Рис. 6.2. Класифікація Приміток до фінансових звітів за змістом

Примітки доцільно подавати у такій послідовності: 1. Відповідність фінансових звітів вимогам П(С)БО.

2. Застосовані основи (основа) оцінки та облікової політики.

3. Допоміжна інформація до статей, наведених у складі кожного фінансового звіту в тому порядку, в якому подані кожна стаття і кожен фінансовий звіт.

4. Інші розкриття (непередбачені події, зобов'язання та розкриття іншої фінансової інформації, розкриття нефінансової інформації).

Ряд П(С)БО встановлюють вимоги до розкриття, які не стосуються безпосередньо певної статті фінансових звітів, а звітності в цілому (табл. 6.26).

Таблиця 6.26

Вимоги до Приміток щодо фінансової звітності в цілому

Інформація, яка потребує розкриття

П(С)БО, який установлює вимоги до Приміток

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів

6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Зміна облікової політики

6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Перегляд облікових оцінок

6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Події після дати Балансу

6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Об'єднання підприємств та його наслідки

19 "Об'єднання підприємств"

Консолідація фінансової звітності

20 "Консолідовані фінансові звіти"

Вплив змін валютних курсів

21 "Вплив змін валютних курсів"

Вплив зміни цін та інфляції

22 "Вплив зміни цін і інфляції"

Операції з пов'язаними сторонами

23 "Розкриття інформації

про пов'язані сторони і сегменти

діяльності"

Сегменти спільної діяльності підприємства

23 "Розкриття інформації

про пов'язані сторони і сегменти

діяльності" 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим