Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 № 698-ХІІ.

2. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 № 887-ХІІ.

3. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 № 1023-ХІІ.

4. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91 № 1963-ХІІ.

5. Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10.04.92 № 2265-ХІІ.

6. Закон України "Про плату за землю" від 03.07.92 № 2535-ХІІ.

7. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 22.05.97 № 283/97-ВР (із змін. і доп.).

8. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 № 400/97-ВР.

9. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-ХІУ.

10. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 № 1533-ІІІ.

11. Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" від 06.04.2000 № 1641-ІІІ.

12. ЗаконУкраїни "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19.10.2000 № 2063.

13. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 01.12.2000 № 614.

14. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.01 № 2213-ІІІ.

15. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.01 № 2240-ІІІ.

16. Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.98 № 727/98.

17. Про внесення змін в Указ Президента України від 03.10. 98 № 727 Про спрощену систему оподаткування, обліку й звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 28.06.99.

18. Про затвердження Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств": Постанова Верховної Ради України від 27.06.95 № 247/95-ВР.

19. Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій. Постанова КМУ від 07.03.01 № 222.

20. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 19.02.01 № 72 (із змін. і допов.).

21. Про введення нової бюджетної класифікації України зі змінами і доповненнями: Наказ Мінфіну України від 03.12.97 № 265.

22. Про затвердження Інструкції про введення нового порядку щомісячної звітності про виконання єдиного кошторису доходів та видатків: Наказ Голов. упр. Держказначейства України від 03.06.97 № 63.

23. Про затвердження типових форм по обліку і списанню основних засобів, що належать установам і організаціям, що утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджетів і Інструкції з їхнього складання: Наказ Голов. упр. Держ. казначейства України, Держ. ком. стат. України від 02.12.97 № 125/70.

24. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядок застосування Плану рахунків: Затв. наказом Голов. упр. Держ. казначейства України від 10.12.99 № 114.

25. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Голов. упр. Держказначейства України і Мінфіну України від 10.12.99 № 114.

26. Порядок бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги: Затв. наказом Голов. упр. Держ. казначейства України від 10.12.99 № 113.

27. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті: Затв. постановою Правління НБУ від 29.03.01 № 135.

28. Інструкція про порядок одержання, використання, обліку і збереження дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів: Затв. наказом

Мінфіну України від 06.04.98 № 84.

29. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій: Затв. наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291.

30. Інструкція про прибутковий податок з громадян: Затв. наказом ДПІ України від 21.04.93 № 12 (із змін. та допов.).

31. Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ: Наказ ДПАУ від 11.07.97 № 232.

32. Порядок заповнення Книги обліку доходів і витрат: Наказ ДПАУ Про внесення змін у форму Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва — юридичної особи і Порядку її ведення" від

12.10.99.

33. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку: Затв. наказом ДПАУ від 29.10.99 № 599.

34. Про затвердження Порядку визначення структури, ознаки неприбуткових установ (організацій): Наказ ДПАУ від 03.07.2000

№ 355.

35. Інструкція з обліку основних засобів бюджетних установ: Затв. спільним наказом ГУДКУ, М-ва економіки України, Державного ком. стат. України від 02.12.97 № 124/136/71.

36. Типова інструкція про порядок списання основних засобів бюджетних установ: Затв. спільним наказом ГУДКУ, М-ва економіки України від 02.12.97 № 126/137.

37. Інструкція по веденню бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах: Затв. наказом М-ва с.-г. і продовольства України (нині М-во агропромислової політики України) від 05.02.97 № 34.

38. Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин: Затв. наказом М-ва трансп. України від 08.12.97 № 420.

39. Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин: Затв. наказом М-ва трансп. України від 08.12.97 № 420.

40. Інструкція про порядок обчислення і сплати збору за забруднення навколишнього середовища: Затв. наказом М-ва охорони навколишнього середовища і ядерної безпеки України від 19.07.99 № 162/379.

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87.

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Затв.

наказом МФУ від 31.03.99 № 87.

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87.

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87.

45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87.

46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах": Затв. наказом МФУ від 28.05.99

№ 137.

47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби":

Затв. наказом МФУ від 27.04.2000 № 92.

48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": Затв. наказом МФУ від 18.10.99 № 242.

49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": Затв.

наказом МФУ від 20.10.99 № 246.

50. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Затв. наказом МФУ від 08.10.99 № 237.

51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання":

Затв. наказом МФУ від 31.01.2000 № 20.

52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції": Затв. наказом МФУ від 26.04.2000 № 91.

53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда": Затв.

наказом МФУ від 28.07.2000 № 181.

54. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": Затв.

наказом МФУ від 29.11.99 № 290.

55. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затв.

наказом МФУ від 31.12.99 № 318.

56. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток": Затв. наказом МФУ від 28.12.2000 № 353.

57. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти": Затв. наказом МФУ від 18.05.01 № 87.

58. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств": Затв. наказом МФУ від 07.07.99 № 163.

59. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність": Затв. наказом МФУ від 30.07.99 № 176.

60. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів": Затв. наказом МФУ від 10.08.2000 № 193.

61. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": Затв. наказом МФУ від 25.02.2000

№ 39.

62. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті: Затв. наказом М-ва трансп. України від

05.02.01. № 65.

63. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт: Затв. наказом Держбуду України від 07.05.02. № 81.

64. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. наказом Держ. ком. пром. політики України від 02.02.01 № 47.

65. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності: Затв. наказом М-ва економіки та з питань єврон. інтегр. України від 22.05.02 № 145.

66. Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату України від 24.01.94 № 21.

67. Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України від 29.12.2000 № 416/299.

68. Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с.

69. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ,

2000. — 672 с.

70. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-

ги. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с.

71. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2002. — 592 с.

72. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с.

73. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с.

74. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери, 1993.

75. Загородний В. П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. — К.: Вира-Р; Дакор, 2000. — 608 с.

76. Нидлз Б. И. др. Принципы бухгалтерского учета (Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэл: Пер. с англ.) / Под ред. Я. В. Соколова. — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 496 с.

77. Скворцов Н. Н. Бухгалтерский учет: Учеб.-метод. пособ. В 2 т. — Харьков, 1999.

78. Сук Л. К. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К.: Інститут після-дипломної освіти Київського університету ім. Тараса Шевченка. —

2001. — 339 с.

79. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посіб. — 6-те вид., доп. і пере-роб. — К.: А.С.К., 2002. — 784 с.

80. Чистов Д. В., Таранов А. В., Заремба О. А., Заремба А. В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины: Учеб. пособ. — Киев: Диасофт, 2002. — 528 с. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування