Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.11. Облік операцій з перевезення вантажів

Залежно від того, чи автомобільні перевезення здійснюються спеціалізованою транспортною організацією, чи власним транспортом, залежить відображення операцій у бухгалтерському обліку. Підприємства, які здійснюють транспортні перевезення за завданням замовника доходи відображають на субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг", витрати — на 903 "Собівартість наданих послуг". Відповідно підприємства, які оплачують послуги за перевезення згідно з П(С)БО 9 "Запаси", враховують транспортно-заготівельні витрати у складі вартості придбаних ТМЦ. До складу таких витрат включають:

• витрати на заготівлю запасів;

• оплату тарифів за навантажувально-розвантажувальні роботи;

• оплату тарифів за транспортування всіма видами транспорту (включаючи страхування ризиків транспортування). Використовуючи твердження П(С)БО 9 "Запаси", слід розрізняти облік і віднесення ТЗВ до вартості оприбуткування ТМЦ при перевезенні власним транспортом і транспортом перевізника. Оскільки не передбачено Інструкцією № 291 типових проведень списання ТЗВ в Д-т рахунків запасів (20, 22, 21) з К-т 13, 66, 65, то такі витрати обліковуватимуться на рахунку 94, якщо перевезення здійснюється власним автотранспортом.

Приклад. Підприємство "А" придбало у підприємства "Б" матеріали на суму 3600 грн, у тому числі ПДВ 600 грн, собівартість реалізованих матеріалів становить 2000 грн. Перевезення вантажу здійснювалося спеціалізованим автотранспортним підприємством АТП 12012, якому покупцем перераховано 1200 грн, у тому числі ПДВ 200 грн. Нараховано заробітну плату водієві у розмірі 100 грн, зроблені нарахування на оплату праці, списано ПММ на суму 100 грн. Відображено бухгалтерські проведення у продавця, покупця і в АТП у табл. 3.11.

Приклад. Підприємство "А" придбало у підприємства "Б" матеріали на суму 96 тис. грн у тому числі ПДВ 16 тис. грн. Транспортування вантажу здійснювалося вантажним автомобілем покупця. Нараховано заробітну плату водієві у розмірі 100 грн, зроблені нарахування на оплату праці, списано ПММ на суму 200 грн. Відображено бухгалтерські проведення у табл. 3.12.

Таблиця 3.11

Кореспонденція рахунків з обліку перевезень вантажу

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

Сума, грн.

1

2

3

4

У продавця

Отримані кошти за продані матеріали

311

36

3000

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

643

641

600

Відображена реалізація проданих матеріалів

361

712

3600

Відображено списання реалізованих матеріалів

943

201

2000

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

712

643

600

Віднесено на фінансовий результат

701 791

791 943

3000 2000

У покупця

Здійснена передоплата продавцю

371

311

3600

Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ

641

644

600

Здійснена передоплата АТП

371

311

1200

Відображена сума податкових зобов'язань

з ПДВ

641

644

200

Відображено отримання матеріалів

201

63

3000

Включено ТЗВ до вартості матеріалів

201

685

1000

Списана сума податкового кредиту по ПДВ

644

63

600

Списана сума податкового кредиту по ПДВ

644

685

200

Закриття виданого авансу

63

371

3600

Закриття виданого авансу

685

371

1200

В АТП

Отримано АТП за послуги

311

681

1200

Відображено суму ПДВ

643

641

200

Здійснено транспортування вантажу

361

703

1200

Відображено суму ПДВ

703

643

200

Закінчення табл. 3.11

1

2

3

4

Нарахована оплата водієві

91

661

100

Зроблені нарахування

91

65

37

Списано ПММ

91

203

100

Списані витрати на здійснення вантажу

903

91

237

Віднесено на фінансовий результат

791 703

903 791

237 1000

Таблиця 3.12

Кореспонденція рахунків з обліку перевезень вантажу

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

 

Д-т

К-т

Сума, грн.

У покупця

1

Здійснено передоплату продавцеві за придбані матеріали

631

311

96000

2

Нараховано ПДВ (кредит)

641

644

16000

3

Відображено одержання матеріалу

201

631

80000

4

Відображено суму ПДВ

644

631

16000

5

Відображено витрати: • з оплати праці водієві

• нарахування

• ПММ

23 (201)

23 (201)

23 (201)

661

65

203

100

37

200

У продавця

6

Отримано грошові кошти

311

361

96000

7

Нараховано податкові зобов'язання

з ПДВ

643

641

16000

8

Відображено реалізацію проданих матеріалів

361

712

96000

9

Відображено ПДВ

712

643

16000

10

Списано облікову вартість матеріалів

201

943

74000

11

Списано на фінансові результати

791

712

943 791

74000 80000

Приклад. Підприємство "А" придбало у підприємства "Б" матеріали на суму 60 тис. грн, у тому числі ПДВ 10 тис. грн. Транспортування вантажу здійснювалося вантажним автомобілем продавця. Нараховано заробітну плату водієві у розмірі 200 грн, зроблені нарахування на оплату праці, списано ПММ на суму 400 грн. Відображено бухгалтерські проведення у табл. 3.13.

Таблиця 3.13

Кореспонденція рахунків з обліку перевезень вантажу

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

 

Д-т

К-т

Сума, грн.

У покупця

1

Відображено надходження матеріалів

20

631

50000

2

Відображено суму ПДВ (кредит)

641

631

10000

3

Перераховано грошові кошти продавцеві

631

311

60000

У продавця

4

Відображено реалізацію проданих матеріалів

361

712

60000

5

Відображено ПДВ (зобов'язання)

712

641

10000

6

Відображено списання матеріалів

943

205

44000

7

Відображено витрати: • з оплати праці водієві

• нарахування

• ПММ

23

23

23

661

65

203

200

74

200

8

Списано облікову вартість транспортних послуг

712

91,23

474

9

Отримано грошові кошти

311

361

60000

10

Списано на фінансові результати

791 712

943 791

44000 49526

Приклад. Підприємством, що має на балансі автомобільний транспорт, надано послуги з перевезення вантажів за договором на суму 2520 грн, у тому числі ПДВ 420 грн. Витрати на експлуатацію автомобіля становлять 2000 грн. Відображено бухгалтерські проведення у табл. 3.14.

Таблиця 3.14

Кореспонденція рахунків з обліку перевезень вантажу

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

Сума, грн.

1

Відображено договірну вартість наданих послуг

36

703

2520

2

Нараховано ПДВ

703

641

420

3

Відображено чистий дохід від наданих послуг

703

791

2100

4

Списано фактичні витрати

на експлуатацію автотранспорту

903

23

2000

5

Відображено фінансовий результат

791

903

2000

6

Визначено прибуток

791

44

70

7

Отримано грошові кошти за надані послуги

31

36

2520 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим