Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.12. Облік пасажирських перевезень

Для обліку виконаних пасажирських перевезень АТП застосовуються подорожні листи, проїзні квитки, на автомобілях-таксі подорожні листи звірені з показниками тарифних лічильників.

Квитки на проїзд в пасажирському автотранспорті є бланками суворої звітності, квитки видаються підзвітними особами тільки квитковим касирам. Усі види квитків обліковуються на балансовому рахунку 2-го порядку 207 "Інші матеріали" як матеріальні цінності за фактичною вартістю їх реалізації. Одночасно на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку" ведеться кількісний облік за номінальною вартістю. Списання квитків із позабалансового рахунка за номінальною вартістю здійснюється на підставі відповідних документів про їх реалізацію: квитково-облікові листи ф. № 11-АП (для міського і приміського автотранспорту) і 12-АП (для міжміського сполучення).

Приклад. Підприємство закупило бланки квитків на проїзд в автобусах загального користування в кількості 100 шт. за номінальною вартістю одного квитка 0,5 грн на загальну суму 50 грн. ПДВ — 10 грн. Відображено бухгалтерські проведення в табл. 3.15.
Інструкцією про порядок виготовлення, зберігання, використання єдиної первинної транспортної документації для перевезень вантажів автомобільним транспортом і обліку транспортної роботи, затвердженою наказом Міністерства статистики України та Міністерства транспорту України від 07.08.96 № 228/253 (із змінами).

Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 05.02.01 № 65.

Таблиця 3.15

Кореспонденція рахунків з обліку перевезень вантажу

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

Сума, грн.

1

Оплачено рахунок за придбання бланків квитків

631

311

60

2

Відображено ПДВ

641

631

50

3

Отримано квитки на складі:

• за фактичною вартістю їх придбання

• за номінальною вартістю

209 081

631

50 50

4

Видано у квиткову касу під звіт касирові квитки зі складу

082

081

50

5

Включено до адміністративних витрат купівельну вартість квитків, виданих у касу

92

209

50

6

Видано квитки під звіт водієві (кондукторові)

083

082

50

7

Здано виручку від реалізації квитків у касу підприємства

301

70

37,50

8

Списано вартість квитків з підзвітних осіб

083

37,50

9

Здано залишок нереалізованих квитків у квиткову касу підприємства

082

083

12,50

10

Здано виручку

311

301

37,50

Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого Постановою КМ України від 22.01.96 № 116.

Згідно з наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 № 102 Про затвердження положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту система технічного обслуговування і ремонту автотранспорту на підприємствах, які використовують автотранспорт у виробничих цілях, у тому числі для надання транспортних послуг стороннім споживачам, складається з певних елементів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Дати характеристику автотранспортному підприємству як об'єкту відображення господарських операцій в обліку.

2. Чинники, що впливають на організацію бухгалтерського обліку автотранспортних підприємств.

3. Державне регулювання автотранспортних перевезень.

4. Документальне оформлення перевезень вантажів.

5. Бухгалтерський облік рухомого складу основних засобів.

6. Бухгалтерський облік пального на підприємствах транспорту.

7. Особливості обліку розрахунків з пасажирами за перевезення.

8. Особливості обліку перевезення пасажирів.

9. Особливості обліку транспортування вантажів.

10. Облік запасних частин в автотранспортних підприємствах.

11. Облік витрат автотранспортного підприємства.

12. Калькулювання собівартості перевезень.

13. Облік доходів автотранспортного підприємства.

14. Порядок визначення фінансових результатів автотранспортного підприємства.

15. Нарахування податку на прибуток автотранспортного підприємства. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування