Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тести і задачі

Тести

Тест 1. До основних завдань, які слід вирішити в ході формування та реалізації дивідендної політики, слід віднести такі:

1)

2)

3)

4)

5)

Тест 2. Відповідно до концепції про нейтральність дивідендної політики…

найраціональнішою є фінансова політика, в рамках якої відбувається відмова від виплати дивідендів;

факт виплати дивідендів впливає на вартість корпоративних прав;

між сумою сплачуваних дивідендів та ринковим курсом акцій не існує зв’язку;

рішення у сфері виплати дивідендів слід приймати, враховуючи критерій мінімізації податків;

слід реалізувати стратегію стабільних дивідендів.

Тест 3. Обмеження в галузі виплати дивідендів можуть застосовуватися в таких випадках:

за наявності заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу;

за наявності на момент виплати дивідендів підстав щодо порушення справи про банкрутство підприємства чи виникнення таких підстав у результаті виплати дивідендів;

у разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

у разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

відсутність відповідних фінансових джерел виплати дивідендів.

Тест 4. Дивіденди можуть виплачуватися в таких формах:

1)

2)

3)

4)

Тест 5. До основних показників, які характеризують ефективність дивідендної політики підприємства, належать:

коефіцієнт цінності акцій;

сума додаткового капіталу;

коефіцієнт дивідендних виплат;

структура капіталу підприємства;

показник платоспроможності.

Тест 6. До основних факторів, які впливають на рівень оподаткування дивідендів, належать:

маса дивіденда;

форма дивідендних виплат;

ставка внесків у Пенсійний фонд;

статус одержувача дивідендів: фізична чи юридична особа;

величина сплаченого податку на прибуток.

Задачі

Задача 1

Визначити чисту суму дивідендів, яку одержить акціонер, що володіє пакетом акцій у 10 % статутного капіталу акціонерного товариства, за наявності таких даних:

Статутний капітал АТ — 100 тис. грн (5000 акцій номінальною вартістю 20 грн).

Власний капітал АТ — 250 тис. грн.

Податок на прибуток підприємства — 30 тис. грн.

Маса дивіденда — 50 тис. грн.

Задача 2

Загальні збори акціонерного товариства на пропозицію правління прийняли рішення про подрібнення акцій у співвідношенні 1 : 5 та зменшення розміру статутного капіталу з 15 млн грн до 12 млн грн шляхом викуп та анулювання акцій. Номінальна вартість акцій до їх подрібнення становить 15 грн, ринкова — 30 грн. Визначити дивіденди на одну акцію, які отримають акціонери в результаті здійснення згаданих операцій та кінцевий ринковий курс акцій.

Задача 3

Громадянин України — акціонер АТ — резидента України має постійне місце проживання в США. Які податки слід сплатити при виплаті дивідендів такому акціонерові? 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим