Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая

Тести і задачі

Тести

Тест 1. На які цілі може використовуватися банківський кредит?

Покриття збитків від господарської діяльності.

Реалізація інвестиційного проекту.

Збільшення статутного капіталу підприємства.

Фінансування придбання сировини.

Для виплати заробітної плати персоналу.

Тест 2. Позичковий капітал підприємств може формуватися за рахунок таких джерел…

банківські (фінансові) кредити;

кошти, залучені в результаті емісії облігацій;

кошти, залучені в результаті емісії акцій;

кошти, отримані в результаті рефінансування дебіторської заборгованості;

комерційні позички.

Тест 3. Фінансові кредити можуть надаватися підприємству…

банками;

постачальниками;

небанківськими фінансовими установами;

податковими органами;

у разі емісії привілейованих облігацій.

Тест 4. Якісні критерії кредитоспроможності підприємств оцінюють на основі…

аналізу ситуації підприємства на ринку;

оцінки ефективності менеджменту;

аналізу фінансового стану;

оцінки кредитного забезпечення;

прогнозування Cash-flow.

Тест 5. Які з наведених висловлювань, що характеризують потенційну платоспроможність позичальника, правильні?

Головним показником потенційної платоспроможності є показник абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт покриття характеризує спроможність підприємства негайно погасити свої поточні борги.

Показник робочого капіталу повинен бути завжди від’ємним.

Критерієм оцінки потенційної платоспроможності позичальника може бути прогнозний показник Cash-flow.

Коефіцієнт покриття необоротних активів довгостроковим капіталом показує рівень дотримання фінансової рівноваги підприємства у коротко- і довгостроковому періоді.

Тест 6. Предметом іпотеки можуть бути…

земельна ділянка;

транспортні засоби;

цілісний майновий комплекс підприємства;

структурний підрозділ підприємства;

обладнання виробничого призначення.

Тест 7. До основних характеристик облігацій з нульовим купоном належать…

відсутність поточних процентних платежів;

облігації розміщуються з дизажіо (дисконтом);

облігації розміщуються з премією;

погашення здійснюється за номінальною вартістю;

погашення здійснюється за курсом емісії.

Тест 8. Зниження вартості конвертованих облігацій може бути наслідком таких операцій:

позапланові емісії акцій за низьким курсом;

емісія облігацій з нульовим купоном;

спрямування прибутку на поповнення резервів;

збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестицій;

надзвичайно високі дивідендні виплати протягом строку обігу конвертованих облігацій.

Тест 9. Варант — це різновид…

векселів;

опціонів;

облігацій;

привілейованих акцій;

факторингу.

Тест 10. Комерційний кредит — це…

кредит, який може надаватися у товарній формі;

форма фінансового кредиту;

кредит, який виникає в результаті одержаних авансів у рахунок наступних поставок продукції;

кредит, що може надаватися лише під заставу векселів;

кредитні відносини, які можуть оформлятися векселем.

Задачі

Задача 1

Емісія облігацій підприємств характеризується такими параметрами:

курс емісії облігацій — 85 %;

курс погашення облігацій — 100 %;

номінальна процентна ставка — 10 %;

період обігу облігацій — 10 років.

Розрахувати ефективну ставку процента, якщо: а) погашення облігацій здійснюватиметься в кінці періоду їх обігу; б) погашення облігацій здійснюватиметься щорічно рівними частинами.

Задача 2

Підприємство має потребу в капіталі для придбання виробничих запасів (сировини) обсягом 1 млн грн. Середня тривалість операційного циклу становить 60 днів. Передбачений контрактом строк оплати відвантажених товарів — 30 днів з моменту їх надходження на склад клієнта. При здійсненні розрахунків протягом наступних 30 днів надбавка до базової ціни дорівнює 5 %. При здійсненні оплати по факту (протягом 2 робочих днів з моменту надходження сировини) сконто (знижка) до базової ціни становитиме 3 %; процентна ставка за короткостроковими банківськими кредитами — 35 % річних. Фінансовий менеджер повинен визначити найоптимальніший варіант покриття потреби в капіталі для фінансування придбання сировини. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим