Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

12.10. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow)

На практиці цілий ряд затрат, що показуються в розшифровці прогнозу прибутків і збитків, не позначаються на порядку здійснення платежів. Необхідність прогнозу руху грошових коштів (Cash-flow) зумовлена тим, що менеджмент підприємства повинен мати інформацію не лише про зміни в складі майна підприємства і джерелах його формування, доходах і витратах, а й про грошові надходження та виплати, які очікуються протягом планового періоду. Прогноз руху грошових коштів враховує надходження цих коштів, їх видатки, чистий грошовий потік (надлишок або дефіцит), початкове і кінцеве сальдо банківського рахунку.

План руху грошових коштів (Cаsh-flow) може мати як короткостроковий (місяць, квартал), так і довгостроковий характер (на кілька років). Базові прогнозні розрахунки руху грошових коштів у короткостроковому періоді можна легко розширити на кілька періодів, використавши при цьому цільові орієнтири, що містяться у стратегічних довгострокових планах, і таким чином трансформувати короткострокове планування у довгострокове.

В основі планування руху грошових коштів лежить інформація, наведена в зведеному фінансовому плані (балансі) та прогнозних розрахунках фінансових результатів (прибутків і збитків).

Прогноз руху грошових потоків будується на двох складових:

розрахунок планового обсягу Cash-flow від усіх видів діяльності (операційної, інвестиційної та фінансової), який очікується в плановому періоді;

прогноз основних напрямів використання Cash-flow (інвестування, погашення кредитів, розподіл прибутку тощо).

У табл. 12.9 наведено спрощену схему планування руху грошових потоків умовного підприємства. Щоб зменшити рівень невизначеності, прогнозні показники Cash-flow доцільно розраховувати за умови різних варіантів завантаженості виробничих потужностей підприємства: завантаженість виробничих потужностей за песимістичного сценарію становить 80 %; базового — 100; оптимістичного — 110 %.

Таблиця 12.9

Прогноз Cash-flow

Показники

Рівень завантаженості потужностей

80

100

110

1. Розрахунок виникнення Cash-flow

а) Надходження фінансових ресурсів

— виручка від реалізації

— дезінвестиції

— доходи від фінансових вкладень

— надходження власного капіталу

— позички

 

1200

50

30

110

70

 

1500

50

30

110

 

1650

50

30

110

б) Витрати в результаті операційної діяльності

— умовно змінні

— умовно постійні

 

700

400

 

825

400

 

988

400

в) Коригування

— амортизація

— збільшення (зменшення) забезпечень

 

60

 

60

 

60

г) Cash-flow

420

525

612

2. Використання Cash-flow

Інвестиції

Погашення заборгованості

Приріст обігових коштів

Податки на прибуток

Розподіл прибутку

Всього

240

20

60

24

36

380

300

20

75

32

50

477

330

20

85

40

60

535

3. Чистий Cash-flow

40

48

77

Як бачимо, за песимістичного сценарію, хоча й забезпечується беззбиткова діяльність, для виконання намічених виробничо-господарських завдань підприємству слід залучити фінансові ресурси із зовнішніх джерел: внески власників у статутний капітал та позички. Із зростанням рівня реалізації продукції розширюється зона безпеки, відповідно збільшуються внутрішні джерела фінансування та зменшується потреба у зовнішньому залученні коштів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим