Навигация
 
Главная  - Банковское дело  - Книги  - Банківські операції - Мороз А.М.
Банківські операції - Мороз А.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ

Для здійснення комерційної і господарської діяльності банки повинні мати у своєму розпорядженні певну суму грошових коштів, тобто ресурсів.

Ресурси комерційного банку — це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання активних операцій. Операції, з допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси, називаються пасивними.

Згідно з існуючими у банківській практиці традиціями ресурси комерційних банків поділяють на власні, залучені та позичені кошти.

Структура ресурсів комерційних банків України станом на 1.01.01 характеризується такими даними (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Банківські ресурси

Частка в ресурсах банку, %

Власний капітал банку

23,7

У тому числі:

 

— статутний капітал

57,0

— інші власні кошти

43,0

Залучені та позичені кошти

76,3

У тому числі:

 

— депозити до запитання;

61,1

— строкові депозити

38,9

Вклади населення в загальній сумі банківських зобов’язань

24,2

Позичені кошти на міжбанківському ринку в загальній сумі ресурсів

8,0

Як видно з табл. 2.1, головним джерелом банківських ресурсів є залучені й позичені кошти, частка яких становить 76,3% від загальної суми ресурсів. На власний капітал припадає 23,7% усіх банківських ресурсів. Головною складовою власного капіталу є фонди банку, серед яких провідним є статутний фонд. Якщо всі фонди формують 43% власного капіталу банків, то статутний фонд дорівнює 57,0% від загальної суми капіталу.

Серед залучених і позичених ресурсів переважають депозити до запитання (61,1%). На строкові депозити припадає близько 40% зовнішніх для банків ресурсів.

У складі депозитів помітна частка вкладів населення (24,2%). Меншою є частка коштів, які комерційні банки позичають на міжбанківському ринку (8,0%).

Оскільки дані, наведені в таблиці, характеризують структуру банківських ресурсів за станом на початок року, то серед власних ресурсів немає такого показника, як прибуток поточного року. Він з’являється у банків протягом господарського року. Особливістю структури банківських ресурсів на внутрішньорічні дати є висока питома вага міжбанківських кредитів і кредитів Національного банку, які надаються для рефінансування окремих видів активних операцій комерційних банків (наприклад, операцій з цінними паперами).

Одним із ресурсів банківської системи є гроші в обігу, але цей ресурс не належить комерційним банкам. Емісія грошей здійснюється Національним банком України, і тому вона використовується як ресурс для здійснення його активних операцій. Однією з них є кредитування комерційних банків. Поки що НБУ обмежено кредитує комерційні банки. За балансом НБУ на початок 2001 р. кредит комерційним банкам та іншим позичальникам становив 679,6 млн грн, або 5,45% від суми готівкових коштів, що випущені в обіг НБУ, тоді як кредити уряду становлять 10 651,8 млн грн, або 85,5% від випущеної в обіг готівки.

Не набув ще свого колишнього значення такий вид банківських ресурсів, як вклади населення. У СРСР кошти населення становили понад 90% загальних ресурсів банківської системи. Таку приблизно роль вони відіграють і в інших провідних країнах світу, а в Україні становлять лише трохи більше 24%. Потенційні можливості для підвищення ролі заощаджень населення у банківських операціях існують, але їх реалізація залежить від подолання такого негативного явища, як недовіра певного прошарку громадян України до банків у зв’язку з відсутністю належного механізму гарантування вкладів і депозитів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим