Навигация
 
Главная - Прочие дисциплины - Книги - Математичне програмування - Наконечний С.І.
Математичне програмування - Наконечний С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Заключні зауваження

Поява вимоги цілочисловості в економічних задачах є досить очевидною і пов’язана з наявністю у моделях параметрів, які можуть набувати тільки цілих значень. Нелінійність, яка випливає з вимог цілочисловості змінних, є незначною. Тому цілочислове програмування часто розглядають як розділ математичної оптимізації лінійних моделей, в яких на деякі чи всі змінні накладено умову цілочисловості.

Зауважимо, що задачі цілочислового програмування є частковим випадком загальнішого типу задач — дискретної оптимізації. Вимоги дискретності змінних, якщо не в явному вигляді, то в прихованій формі властиві багатьом практичним типам задач, що забезпечує дуже широке коло застосування дискретного програмування в багатьох теоретичних і прикладних дисциплінах. Задачі проектування, планування, розміщення, класифікації і управління добре формалізуються за допомогою різних моделей дискретного програмування.

Особливої актуальності нині набувають проблеми вивчення ефективності методів і відповідних програмних засобів, оцінки точності розв’язків, які отримано за допомогою наближених методів, дослідження стійкості математичних моделей, побудови діалогових пакетів прикладних програм, що уможливлюють проведення досліджень в інтерактивному режимі.

Контрольні запитання

 • Яка задача математичного програмування називається цілочисловою?
 • Наведіть приклади економічних задач, що належать до цілочислових.
 • Як геометрично можна інтерпретувати розв’язок задачі цілочислового програмування?
 • Охарактеризуйте головні групи методів розв’язування задач цілочислового програмування.
 • Опишіть алгоритм методу Гоморі.
 • Що означає «правильне відтинання»?
 • Опишіть алгоритм методу гілок та меж.

Приклади та завдання для самостійної роботи

Задача 6.1. Розв’яжіть задачі цілочислового програмування методом Гоморі.

 • 2)

Задача 6.2. На основі умовно-оптимального плану задачі цілочислового програмування побудуйте допоміжне обмеження Гоморі і приєднайте його до останньої симплексної таблиці, знайдіть цілочислові розв’язки задачі або покажіть, що вони не існують.

Таблиця 6.8

Базис

Сбаз

–3

–4

0

0

0

0

7/11

5/11

9/11

0

0

1

0

10/11

2/11

3/11

1

0

0

0

3/11

15/11

–4/11

0

1

0

0

3

4

0

0

0

Задача 6.3.Розв’яжіть задачу цілочислового програмування методом «гілок та меж»:

1) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим