Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Оганян Г.А.
Політична економія - Оганян Г.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Правові основи функціонування підприємства в Україні

Важливим кроком на шляху побудови ринкової економіки в Україні є ухвалення законів "Про власність" і "Про підприємство", які сприяють створенню умов повноцінного функціонування ринку: плюралізму форм власності, свободи вибору підприємницької діяльності, конкурентного середовища тощо. Згідно з ухваленими законами на території України можуть діяти такі види підприємств:

• індивідуальне підприємство, засноване на приватній власності фізичної особи і виключно її праці;

• сімейне підприємство, засноване на власності і праці громадян України — членів однієї сім'ї, які проживають разом;

• приватне підприємство, засноване на приватній власності окремого громадянина, з правом наймання робочої сили;

• колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації;

• державне комунальне (муніципальне) підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць;

• державне підприємство, засноване на державній власності;

• спільне підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних власників з різних країн (змішана форма власності);

орендне підприємство — підприємство різних форм власності, яка на певних умовах і на певний час передається в користування. Згідно із Законом України "Про підприємство" всі ці підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності (якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України) і створювати такі об'єднання підприємств:

асоціації — договірні об'єднання, створені з метою постійної спільної координації господарської діяльності. Асоціація не може втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників;

корпорації — договірні об'єднання, створені на основі спільності виробничих, наукових і комерційних інтересів з наданням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожному з учасників;

консорціуми — тимчасові договірні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети;

концерни — статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків і тощо на основі фінансової залежності від одного або групи підприємств;

виробничі об'єднання — єдиний виробничо-господарський комплекс, до якого належать заводи, науково-дослідні інститути, конструкторські бюро, технологічні організації;

науково-виробничі об'єднання — об'єднання різних господарських одиниць, в якому головною є науково-дослідна, проектно-конструкторська або технологічна організація. Відповідальність підприємств та їх об'єднань за результати своєї діяльності визначається Законом України "Про банкрутство" від 1 липня 1992 р. Закон встановлює чітку відповідальність власника за здійснення господарської діяльності, регулює процедуру ліквідації підприємств і задоволення претензій бюджету та кредиторів.

Поняття банкрутства тільки входить у теорію і практику підприємницької діяльності в Україні. Банкрутство — це встановлена судом неспроможність боржника (громадянина, підприємства, фірми, банку і т. ін.) виконати свої боргові зобов'язання і продовжувати нормальну підприємницьку діяльність; фінансовий крах.

Механізм банкрутства в ринковій економіці є практичною реалізацією відбору найефективніших форм і методів господарювання, збереження матеріальних і фінансових ресурсів, впровадження науково-технічних розробок щодо. Інститут банкрутства є механізмом, що забезпечує ефективність функціонування ринкової економіки. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування