Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Оганян Г.А.
Політична економія - Оганян Г.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Державний сектор у сільському господарстві

У 1997 р. відбулась приватизація державних сільськогосподарських підприємств — радгоспів. Проте держава бере на себе створення державних сортовипробувальних станцій, сортодільниць, насінницьких господарств, племінних заводів, племінних господарств і конезаводів, господарств з вирощування хмелю, ефіроолійних, лікарських рослин, фруктів і винограду. Ці господарства працюють на землі, що є державною власністю.

Суб'єктами права власності на державну землю є:

• Верховна Рада України (на землі загальнодержавної власності України);

• обласні, районні, міські, селищні, сільські органи влади.

До державного сектору господарства належать підсобні господарства державних промислових підприємств. Це своєрідні аграрні цехи державних підприємств. У розпорядженні Міністерства оборони України є сільськогосподарські підприємства, які виробляють продукцію здебільшого для потреб харчування військових частин.

Колективні сільськогосподарські підприємства

Колективні сільськогосподарські підприємства — це добровільні об'єднання громадян у самостійні підприємства для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів, вони діють на засадах підприємництва й самоврядування. Економічною основою такої форми господарювання є колективна власність на основні й оборотні засоби виробництва, грошові та майнові внески його членів, вироблену продукцію, одержані доходи, майно, придбане на законних підставах. У кооперативних господарствах частину земель передано в колективну власність, частина земель перейшла у приватну власність селян. Селяни, які вступають до кооперативу, передають свій пай землі в оренду й одержують за це орендну плату. Отже, майно в колективному господарстві належить на правах спільної часткової власності його членам. Якщо член кооперативу виходить з підприємства, він одержує частину свого майна (тобто свій пай). Пай може успадковуватись згідно з чинним законодавством. На кожному підприємстві є пайовий фонд майна членів підприємства, який включає вартість основних і оборотних виробничих фондів, створених за рахунок діяльності членів кооперативу. Право членів підприємства на пайовий фонд майна залежить від їх трудового внеску. Члену підприємства щороку нараховується частина прибутку залежно від частки у пайовому фонді.

Колективне сільськогосподарське підприємство має право самостійного господарювання на землі на засадах підприємництва; власності на посіви та посадки сільськогосподарських культур і насаджень, на одержані результати праці; будування у встановленому порядку житлових, виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд.

Колективне сільськогосподарське підприємство самостійно визначає напрям сільськогосподарського виробництва, його структуру й обсяг, самостійно розпоряджається виробленою продукцією та доходами і здійснює будь-яку діяльність, що не суперечить законодавству України.

Колективне сільськогосподарське підприємство має право кооперуватися з промисловими підприємствами при переробці сільськогосподарської продукції; виготовленні промислових та інших товарів; розширенні сфери соціально-культурного, комунального обслуговування сільського населення, підготовки і перепідготовки кадрів. Оплата праці здійснюється грошима або власною продукцією за кількістю та якістю трудового внеску кожного члена підприємства і зумовлена кінцевими результатами, розмір доходу не обмежується. Управління колективними сільськогосподарськими підприємствами здійснюється на засадах самоврядування. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим