Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Оганян Г.А.
Політична економія - Оганян Г.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Вразливість ринку

Ринкові механізми не поширюються на окремі сфери суспільного життя: сферу забезпечення обороноздатності і безпеки держави, правопорядку, боротьби з надзвичайними ситуаціями; регулювання відносин всередині ринку, встановлення так званих правил гри для економічних суб'єктів; формування раціональної структури економіки з урахуванням потенційних можливостей науково-технічного прогресу; вирішення проблем зайнятості і соціального забезпечення.

Ринковий механізм як регулятор виробництва й обміну має значні суспільні витрати і не в змозі подолати власні недоліки, які об'єктивно зумовлені його стихійною природою. До найзначніших недоліків ринку належать:

1. Конкуренція. Сучасна ринкова економіка поступово втрачає цю найхарактернішу ознаку свого існування внаслідок поглиблення тенденції до концентрації й монополізації виробництва і капіталу з метою забезпечення найвищої ефективності, зменшення витрат і ризикованості. В такій економіці відсутні внутрішні механізми, здатні подолати цю негативну тенденцію.

2. Неповна зайнятість (безробіття). Ця проблема не знаходить вирішення в ринковій системі через суперечливе співвідношення максимального працевлаштування з максимальною ефективністю виробництва; навіть концепція природного рівня безробіття не є достатнім поясненням існування значних обсягів вимушеного безробіття у країнах з розвиненим ринковим механізмом господарювання.

3. Циклічний розвиток виробництва. Економічний цикл ґрунтується на об'єктивних передумовах і виконує роль "джерела" нестабільності, яка спричиняє економічні спади, кризи, негативні соціально-економічні наслідки, заважає підтримувати й подовжувати фази пожвавлення і піднесення.

4. Незабезпечення ринком надання товарів і послуг, виробництво яких є економічно невигідним, споживання — доступним усім без винятку, а ціноутворення — неринковим (наприклад, підтримання обороноздатності, створення єдиної енергетичної мережі, єдиної транспортної системи, утримання соціально-культурних закладів тощо).

5. "Зовнішні ефекти", або екстерналії. Ринкова економіка не впливає у виробничій діяльності на третіх осіб, які не є виробниками або споживачами певного товару, а тому не запобігає забрудненню навколишнього середовища, вичерпанню невідтворюваних ресурсів, порушенню еколого-економічної рівноваги. Разом з тим інколи виникають позитивні "зовнішні ефекти", вияви яких потрібно розвивати і стимулювати. Економічний суб'єкт, який породжує негативні екстерналії, завдає шкоди іншим, перекладаючи на них значну частину витрат щодо усунення "зовнішніх ефектів". Суб'єкт ринку, що створює позитивні екстерналії, частково забезпечує власними витратами реалізацію інтересів інших ринкових агентів, але не отримує за це адекватної винагороди у формі прибутку.

6. Соціальна вразливість ринкової економіки, що виявляється у неспроможності вирішувати питання справедливості та рівності, адже ринковий розподіл засновано на принципах отримання доходів від виробничої діяльності і власності, що призводить до значної диференціації доходів, соціальної несправедливості і незахищеності. Дилема ефективності та справедливості — одна з найскладніших проблем ринку, невирішення якої загрожує серйозними соціальними конфліктами.

7. Неспроможність формувати економічну стратегію, яка базувалася б не на поточній інформації про стан товарних ринків, а на економічних прогнозах і передбаченнях майбутнього економічного розвитку з урахуванням новітніх технологічних та інформаційних досягнень НТР. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим