Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Оганян Г.А.
Політична економія - Оганян Г.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Національне багатство: сутність і структура

Необхідною умовою розширення суспільного виробництва, поліпшення рівня життя його громадян є національне багатство країни.

Національне багатство — це сукупність усіх нагромаджених матеріальних і духовних благ, якими володіє суспільство, країна. До економічних благ належать блага, створені працею попередніх і нинішнього поколінь людей, а також задіяні у процесі виробництва природні ресурси.

Природні ресурси є невіддільною складовою національного багатства й умовою його постійної відтворюваності. Природне багатство розглядається в складі національного багатства, оскільки воно включається в процес виробництва суспільного продукту.

Національне багатство складається з двох елементів: виробничого та споживчого (невиробничого) фондів.

Виробничий фонд національного багатства включає основні виробничі фонди, до яких належать засоби праці (машини, устаткування, будівлі виробничого призначення); оборотні виробничі фонди і запаси матеріальних оборотних фондів, які складаються з предметів праці, що пройшли обробку (сировина, паливо, матеріали); державні резерви засобів виробництва; природні ресурси, які беруть участь у виробничому процесі (землі сільськогосподарських угідь, ліси, корисні копалини, водні ресурси та інші природні ресурси).

Споживчий (невиробничий) фонд національного багатства складається з фонду споживання населення і суспільного споживчого фонду.

До фонду споживання населення належать: особисте (споживче) майно населення (житловий фонд); засоби виробництва, які перебувають у власності населення; предмети короткострокового (готова продукція) і довгострокового користування.

Суспільний споживчий фонд складається з невиробничих фондів суспільства, тобто основних фондів соціальної сфери, до яких належать фонди наукових, культурно-освітніх закладів, управління, фінансової системи, громадських організацій, а також державні резерви і запаси предметів споживання; матеріальні запаси для потреб оборони.

Структура національного багатства країни не є сталою, під впливом певних чинників вона може значно змінюватись. Наприклад, науково-технічний прогрес викликає оновлення основних виробничих фондів, впровадження новітніх технологій та інновацій. Поліпшення показників рівня життя населення країни приводить до зростання невиробничої частки національного багатства, що виявляється в збільшенні предметів довгострокового користування і запасів продукції у населення, зростанні кількості закладів освіти та охорони здоров'я.

Ефективне використання і збільшення національного багатства сприяють подальшому розвиткові суспільства, зростанню добробуту його громадян.

Контрольні питання

1. Розкрийте сутність суспільного продукту.

2. Охарактеризуйте систему балансу народного господарства й основні показники її виміру.

3. Поясніть переваги ухваленої ООН Системи національних рахунків порівняно з системою балансу народного господарства?

4. Що таке додана вартість?

5. Поясніть взаємозв'язок валового внутрішнього продукту, валового національного доходу і валового національного наявного доходу на етапах процесу суспільного відтворення.

6. Охарактеризуйте системи взаємозв'язків між суб'єктами господарювання в моделі економічного кругообігу доходів і видатків у ринковій економіці.

7. Що таке суспільне відтворення, які його основні типи?

8. Визначте поняття тіньової економіки.

9. Назвіть основні причини тінізації економіки України.

10. Розкрийте сутність національного багатства та класифікуйте його структуру. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим