Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Оганян Г.А.
Політична економія - Оганян Г.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Форми міжнародної економічної інтеграції

Розглянемо основні форми міжнародної економічної інтеграції (табл. 21).

Таблиця 21

Основні форми міжнародної економічної інтеграції*

* Замальований квадрат означає, що певній формі міжнародної економічної інтеграції властива зазначена характерна ознака.

Зона вільної торгівлі — інтеграційне об'єднання держав у сфері торговельних відносин, в якому скасовано мита, що регулюють їх господарські зв'язки. При цьому країни-учасниці зони вільної торгівлі зберігають митні бар'єри, спрямовані проти країн, що не входять до такої зони.

Приклади зони вільної торгівлі:

• зона вільної торгівлі між США, Канадою і Мексикою;

• Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ);

• Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі (ЛАВТ, існувала до 1980 р.).

Митний союз — інтеграційне об'єднання, в якому скасовано мита між країнами-учасницями і встановлено єдині мита щодо третіх країн (зовнішні митні тарифи). Митний союз поширюється лише на зовнішньоторговельну політику країн-учасниць. Як і зона вільної торгівлі, митний союз — це початкова форма міжнародної економічної інтеграції.

Приклади митного союзу:

• Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР);

• Співтовариство і спільний ринок країн Карибського басейну

(КАРІКОМ);

• Андська група (Болівія, Чилі, Колумбія, Еквадор та ін.). Спільний ринок — інтеграційне об'єднання, в якому відбувається

вільний рух товарів, послуг, капіталу і робочої сили і здійснюється господарська взаємодія між країнами в сфері виробництва.

Приклад спільного ринку — Європейський Союз (ЄС).

Економічний союз — інтеграційне об'єднання, в якому поряд з вільним переміщенням капіталу, робочої сили, товарів, послуг, розвитком виробничої інтеграції здійснюється узгодження загальної економічної політики країн-учасниць.

Приклад економічного союзу — здійснення в країнах ЄС з 1999 р. єдиної грошової політики і запровадження спільної грошової одиниці — євро. Це полегшує взаєморозрахунки і сприяє поглибленню інтеграційних процесів у межах ЄС.

Економічний союз передбачає уніфікацію кредитно-грошових відносин, соціальної політики, стратегії економічного розвитку, оподаткування, а також створення наднаціональних органів, рішення яких є обов'язковими для кожного члена економічного союзу.

Політичний союз — об'єднання держав, яке здійснює повну економічну інтеграцію і доповнює її узгодженням політичних дій, прийняттям і виконанням спільних політичних рішень.

Приклад політичного союзу — створення Європейського парламенту, метою якого є ще більше об'єднання Європи (мирне співіснування, господарське співробітництво).

У світовому господарстві інтеграційні угруповання формуються за такими напрямами:

• створення національних органів, які управляють інтеграційними процесами;

• створення наднаціональних органів з управління інтеграційними процесами;

• розвиток транснаціональних форм господарського життя транснаціональних корпорацій.

У сучасних умовах розвиток міжнародної економічної інтеграції має певні тенденції:

• динамізм процесів міжнародної економічної інтеграції (інтеграційні процеси охоплюють усі галузі економіки у дедалі більшому масштабі);

• нерівномірність розвитку і реалізації форм міжнародної економічної інтеграції (невисокими темпами розвивається інтеграція в провідних галузях господарства, які визначають НТП, що пояснюється конкуренцією);

• розвиток поряд з інтеграційними дезінтеграційних процесів;

• переважний розвиток регіональних міжнародних економічних угруповань;

• формування реальних умов для розвитку глобальної, світової економічної інтеграції.

Отже, процес міжнародної економічної інтеграції характеризується різними особливостями і має конкретні форми, також інтеграційні процеси найповніше виявляються в межах міжнародних регіональних інтеграційних угруповань, які діють на всіх континентах. У світі їх налічується понад 20. Загалом міжнародна економічна інтеграція в сучасних умовах охоплює всі сфери суспільного виробництва переважної більшості країн світу і прямо або опосередковано виступає одним з основних чинників їх економічного зростання.

Розгляд проблем формування, структуризації, особливостей та основних закономірностей розвитку світового господарства свідчить про те, що воно є однією із загальних форм функціонування взаємопов'язаних національних господарських комплексів. Подальший розвиток світового господарства пов'язаний з інтенсифікацією міжнародних економічних відносин, поглибленням міжнародного поділу праці, появою оптимальних форм міжнародної економічної інтеграції. Це створює об'єктивні можливості для раціонального використання сукупного, виробничого, науково-технічного, трудового та фінансового потенціалу народного господарства країн Землі.

Контрольні питання

1. Дайте визначення світового господарства.

2. Назвіть принципи структуризації світового господарства.

3. Перелічіть основні чинники розвитку світового господарства.

4. Назвіть основні закономірності розвитку світового господарства.

5. У чому полягає суть інтернаціоналізації господарського життя?

6. Вкажіть основні форми інтернаціоналізації господарського життя.

7. Розкрийте зміст міжнародної економічної інтеграції.

8. Назвіть чинники розвитку міжнародної економічної інтеграції. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим