Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Приклади розв'язання задач

Задача 1. Визначити коефіцієнт випередження темпів зростання обсягу виробництва у машинобудуванні порівняно з темпами зростання обсягу виробництва у промисловості загалом, якщо на найближчі роки приріст обсягу виробництва у промисловості намічений на рівні 7 %, а в машинобудуванні — на рівні 12 %.

Розв'язання.

1. Нехай Qбм — обсяг випуску продукції в машинобудуванні в базовому періоді. Приріст становитиме

2. Нехай Qбг — обсяг випуску продукції промисловістю загалом у базовому періоді. Приріст становитиме

  1. Темпи зростання обсягу виробництва в машинобудуванні

4. Темпи зростання обсягу виробництва у промисловості

5. Коефіцієнт випередження

Задача 2. Визначити галузеву структуру харчової промисловості за даними таблиці.

Галузі харчової промисловості

Обсяг виробництва, млн грн.

Хлібопекарська

155

Борошно-круп'яна

106

М'ясна

140

Молочна

95

Рибоконсервна

66

Інші

53

Розв'язання.

1. Обсяг виробництва продукції харчовою промисловістю загалом становить

155 + 106 + 140 + 95 + 66 + 53 = 615 млн грн.

2. Питома вага хлібопекарської галузі в загальному обсязі виробництва

ПВхліб = 155/615*100%=25,2%

3. Питома вага борошно-круп'яної галузі в загальному обсязі виробництва

ПВб-к = 106/615*100%=17,2%

4.Питома вага м'ясної галузі в загальному обсязі виробництва

ПВм'яс = 140/615*100%=22,8%

5. Питома вага молочної галузі в загальному обсязі виробництва

ПВмол = 95/615*100%=15,5%

6. Питома вага рибоконсервної галузі в загальному обсязі виробництва

ПВриб.к = 66/615*100%=10,7%

7.Питома вага інших галузей у загальному обсязі виробництва

ПВінш = 53/615*100%=8,6% 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим