Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая

 

Приклади розв'язання задач

Задача 1. Первісна вартість об'єкта амортизації, що належить до третьої групи, становить 1200 тис. грн. Визначити суми щорічних амортизаційних відрахувань.

Розв'язання.

  1. Амортизаційні відрахування за роками:

перший — 1200*0,15 = 180 тис. грн;

другий — 1200*0,3 = 360 тис. грн;

третій — 1200*0,2 = 240 тис. грн;

четвертий — 1200*0,15 = 180 тис. грн;

п'ятий — 1200*0,1 = 120 тис. грн;

шостий — 1200*0,05 = 60 тис. грн;

сьомий — 1200*0,05 = 60 тис. грн.

  1. Перевірка. Сума прискореної амортизації — 1200 тис грн.: 180 + 360 + 240 + 180 + 120 + 60 + 60 = 1200 тис. грн.

Задача 2. На підприємстві вартість основних фондів на початок звітного періоду становила 8136 тис. грн. З 01.05 з експлуатації було виведено устаткування на суму 1235 тис. грн, а з 01.11 введено додаткові основні фонди на суму 1450 тис. грн. Обсяг виробленої продукції становить 9132 тис. грн, загальна чисельність працюючих — 250 осіб. Розрахувати середньорічну вартість, фондовіддачу і фондомісткість основних фондів підприємства.

Розв'язання.

1. Середньорічна вартість основних фондів

  1. Фондовіддача Фв = 9132 : 7555 1,21 грн.
  2. Фондомісткість Фм = 7555 : 9132 0,82 грн.

Задача 3. Обчислити коефіцієнт змінності роботи верстатів у цеху, якщо 30 з них працює в одну зміну, 80 — у дві, а 20 — у три. Розв'язання.

1. Коефіцієнт змінності Кзм = (30 • 1 + 80 • 2 + 20 • 3) : (30 + 80 + 20) = = 1,9 зміни.

Задача 4. Первісна вартість основних фондів підприємства — 3 млн грн, термін служби — 6 років, ліквідаційна вартість — 20 тис. грн. Визначити річну норму і щорічну суму амортизаційних відрахувань, використовуючи прямолінійну амортизацію.

Розв'язання.

1. Річна норма амортизаційних відрахувань

2. Щорічна сума амортизаційних відрахувань

Задача 5. Первісна вартість верстата на підприємстві — 100 тис. грн, нормативний термін служби — 5 років. Визначити щорічну суму амортизаційних відрахувань методом прискореного зменшення залишкової вартості.

Розв'язання.

Визначаємо річну норму амортизації як для лінійної амортизації:

па = (1 : 5) • 100 % = 20 %.

Подвоюємо цю норму: па = 20 • 2 = 40 %. Далі застосуємо норму амортизації, що становить 0,4 до залишкової вартості.

Сума амортизаційних відрахувань:

першого року А1 = 100 *0,4 = 40 тис. грн;

другого року А2 = (100 40) *0,4 = 24 тис. грн;

третього року А3 = (60 24) *0,4 = 14,4 тис. грн;

четвертого року А4 = (36 14,4) *0,4 = 8,64 тис. грн;

п'ятого року А5 = (21,6 8,64)*0,4 = 5,18 тис. грн.

Як бачимо, у перші роки зношення амортизації велике, проте з роками зменшується. Для перевірки складемо нагромаджені суми амортизаційних відрахувань і з'ясуємо, чи дає змогу цей метод здійснити повне відшкодування зроблених витрат на придбання верстата:

А = 40 + 24 + 14,4 + 8,64 + 5,18 = 92,22 тис. грн.

Виявляється, що не вся первісна вартість відшкодовується: 100 -92,22 = 7,78 тис. грн.

Недоамортизовану частину вартості прийнято вважати ліквідаційною вартістю верстата.

Задача 6. Використовуючи дані задачі 5 визначити щорічну суму амортизаційних відрахувань кумулятивним методом (цілих значень років).

Розв'язання.

Сума цілих значень років

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Нормою амортизаційних відрахувань візьмемо коефіцієнти, утворені цілими значеннями років: 5/15; 4/15; 3/15; 2/15 і 1/15. Сума амортизаційних відрахувань:

першого року А1 = 100 *5 / 15 = 33,3 тис. грн;

другого року А2 = 100 * 4 / 15 = 26,6 тис. грн;

третього року А3 = 100 *3 / 15 = 20,0 тис. грн;

четвертого року А4 = 100 *2 / 15 = 13,3 тис. грн;

п'ятого року А5 = 100 ' 1 / 15 = 6,67 тис. грн.

Знову спробуємо перевірити, чи вся первісна вартість придбання верстата відшкодовується:

33,3 + 26,6 + 20 + 13,3 + 6,67 = 99,87 тис. грн.

Як бачимо, загальна сума зношення майже збігається з первісною вартістю. Незначні розбіжності пов'язані з похибками округлення результатів. Цей метод дає повне відшкодування первісної вартості верстата незалежно від того, чи враховувалася ліквідаційна вартість.

Задача 7. У виробничому цеху 30 верстатів. На обробку однієї деталі витрачається 0,35 нормо-год. Режим роботи цеху двозмінний.

Тривалість зміни — 8,2 год. У звітному році робочих днів 242. Простої верстатів у поточних ремонтах становлять 3,5 % номінального річного фонду часу їх роботи. Коефіцієнт використання виробничих потужностей — 0,91. Визначити виробничу потужність цеху і його виробничу програму (річний обсяг випуску цехом деталей). Розв'язання.

1. Номінальний фонд часу роботи одного верстата

8,2 • 2 • 242 = 3968,8 год.

2. Дійсний фонд часу роботи одного верстата

3968,8 • (1 0,035) « 3830 год.

3. Виробнича потужність одного верстата

3830 : 0,35 = 10 943 деталі.

4. Виробнича потужність цеху

10943 • 30 = 328290 деталей.

5. Виробнича програма цеху

328290 • 0,91 = 298744 деталі. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування