Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая

 

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. До нематеріальних ресурсів підприємства належать:

а) алгоритми побудови автоматизованої системи управління підприємством;

б) календарні плани виробничої діяльності;

в) штатний розпис;

г) товарний знак обслуговування.

2. Об'єктом винаходу може бути:

а) порода тварини;

б) спосіб зварювання залізних конструкцій;

в) програма боротьби з вірусними захворюваннями;

г) програмне забезпечення ЕОМ.

3. Патентоспроможність винаходу визначається:

а) новизною;

б) авторством;

в) промисловою придатністю;

г) собівартістю.

4. До об'єктів промислової власності належать:

а) корисна пропозиція;

б) товарний знак;

в) товарний продукт;

г) зразок готової продукції.

5. Оригінальні позначки, які мають правовий захист і призначені для виокремлення товару серед аналогічних товарів інших виробників, називаються:

а) корисними моделями;

б) місцем походження товару;

в) товарними знаками;

г) гудвілом.

6. Права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності називаються:

а) виробничими активами;

б) стійкими пасивами;

в) нематеріальними ресурсами;

г) нематеріальними активами.

7. До нематеріальних активів підприємства належить право:

а) авторське;

б) на отримання заробітної плати;

в) на користування землею;

г) розпоряджатися прибутком підприємства.

8. Дозвіл на використання нематеріальних ресурсів називається:

а) патентом;

б) авторським правом;

в) роялті;

г) ліцензією.

9. Для оповіщення про авторські права використовують таку позначку:

а)® б)© в) q г)@ .

10. За обсягом прав на використання ліцензії поділяються так:

а) звичайні;

б) оперативні;

в) виключні;

г) повні.

11. Фактичною ціною ліцензії є:

а) роялті;

б) пашуальна виплата;

в) ануїтет;

г) ставка дисконту.

12. Якщо ліцензія передає покупцеві ліцензії права виключного користування об'єктом ліцензійної угоди, але зберігає за продавцем ліцензії право користування нею, її називають:

а) звичайною;

б) надзвичайною;

в) повною;

г) виключною.

13. Визначте помилкове твердження:

а) підстава для дозволу на використання об'єкта ліцензії буває патентною і безпатентною;

б) ноу-хау — це знання чи досвід з певних сфер діяльності підприємства, які захищені охоронними документами;

в) організаційні витрати на створення підприємства належать до нематеріальних активів;

г) наукова теорія не є винаходом.

14. Специфіка нематеріальних активів полягає в такому:

а) відсутності матеріальної основи;

б) особливостях амортизації;

в) невизначеності обсягів майбутніх прибутків;

г) невизначеності економічної користі.

15. Вартість нематеріальних активів може оцінюватись:

а) невизначеністю та ризиком;

б) собівартістю;

в) нематеріальним походженням;

г) покупною вартістю. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування