Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. Держава регулює економіку такими методами:

а) політичними;

б) економічними;

в) психологічними;

г) адміністративними.

2. Зазначте помилкове твердження:

а) забезпечення сприятливої законодавчої бази є одним з основних принципів державного регулювання;

б) стратегічні напрями розвитку економіки мають бути визначені у процесі макроекономічного планування;

в) стабілізація економіки і соціальний захист населення належать до основних виконуваних державою функцій;

г) держава регулює процеси охорони і відтворення природного середовища.

3. До складових сучасного ринкового господарства, які регулює держава, належать:

а) державні кредити;

б) податки на експорт;

в) борги підприємств;

г) валові витрати підприємств.

4. До основних видів податків в Україні належать:

а) тариф за вантажні перевезення;

б) акцизний збір;

в) державне мито;

г) плата за землю.

5. До принципів прогнозування належать:

а) системність;

б) альтернативність;

в) економічність;

г) невизначеність.

6. Кредит, що надається у товарній формі у вигляді відстрочки платежу за продані товари, називається:

а) державним;

б) банківським;

в) комерційним;

г) інноваційним.

7. У плануванні виокремлюють такі основні цілі підприємства:

а) соціальну;

б) ресурсну;

в) виробничо-технологічну;

г) економічну.

8. Планові показники можна розрахувати таким способом:

а) цільовим;

б) факторним;

в) інтерполяційним;

г) нормативним.

9. За узгодженістю ресурсів і потреб методи планування поділяються на такі:

а) факторний і нормативний;

б) екстраполяційний та інтерполяційний;

в) балансовий і матричний;

г) ресурсний і цільовий.

10. Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, основні цілі й розподіл ресурсів для їх досягнення, називається:

а) тактикою;

б) бюджетуванням;

в) бізнес-плануванням;

г) стратегією.

11. Бізнес-план містить такі розділи:

а) потреба в персоналі;

б) оцінка ризиків;

в) дослідження ринку;

г) прибуток і збитки.

12. Короткострокові тактичні плани складають на період:

а) 10-12 років;

б) 7-10 років;

в) 5-7 років;

г) один рік.

13. Потреба в матеріальних ресурсах визначається в такому розділі тактичного плану:

а) виробнича діяльність;

б) маркетингова діяльність;

в) витрати, прибуток, рентабельність;

г) матеріально-технічне забезпечення.

14. За економічним призначенням планові показники поділяються на такі:

а) кількісні й якісні;

б) натуральні й вартісні;

в) абсолютні й відносні;

г) одиничні й узагальнені.

15. Завершальною ланкою в системі планування діяльності підприємства є таке планування:

а) стратегічне;

б) тактичне;

в) оперативне;

г) поточне. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування