Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая

Приклади розв'язання задач

Задача 1. За даними таблиці проаналізувати ступінь оновлення випуску продукції у звітному році.

Показник

План

Факт

Кількість видів продукції

50

56

У тому числі нових видів

18

15

Обсяг виробництва, тис. грн.

3500

4100

У тому числі нових видів, тис. грн.

1000

840

Розв'язання.

1. Ступінь оновлення номенклатури:

за планом 18/50*100 % = 36 %;

за звітом 15/56*100 % = 26,8 %.

2. Ступінь оновлення за вартістю:

за планом 1000/3500*100 % = 28,6 %;

за звітом 840/4100*100 % = 20,5 %.

Висновок. Планове завдання з оновлення номенклатури продукції не виконане, оскільки обсяг випуску нової продукції менший від запланованого обсягу. План перевиконано, вочевидь, за рахунок випуску застарілої продукції.

Задача 2. На м'ясокомбінаті заплановано виготовити 200 тис. банок м'ясних консервів, у тому числі 70 % вищого сорту. Ціна однієї банки консервів першого сорту — 5,8 грн, вищого — на 22 % вища. Визначити коефіцієнт сортності продукції підприємства у плановому періоді й дослідити, як він змінився порівняно зі звітним періодом, якщо у звітному періоді коефіцієнт сортності становив 0,95.

Розв'язання.

1. Плановий коефіцієнт сортності

Kc = 200000 * 0,7 *5,8 1,22 + (200000 - 200000 *0,7)* 5,8/(20 000 • 5,8)= 1338640/1160000=1,15

2. Визначимо, скільки відсотків від звітного коефіцієнта сортності становить плановий:

100*1,15/0,95= 121%

3. Отже, планова сортність збільшиться на 121- 100 = 21 %. Задача 3. За даними таблиці визначити термін окупності додаткових капіталовкладень і річний економічний ефект виробника побутової електротехніки за рахунок випуску нової моделі поліпшеної якості.

Показник

Стара модель

Нова модель

Річний обсяг випуску продукції, тис.шт

80

80

Додаткові капіталовкладення, тис. грн.

-

400

Собівартість одиниці продукції, грн.

165

205

Роздрібна ціна одиниці продукції, грн.

180

225

Нормативний коефіцієнт ефективності

0,15

0,15

Розв'язання.

1. Приріст прибутку на одиницю реалізованої продукції

АП = (225 - 205) - (180 - 165) = 5 грн.

2. Річний економічний ефект

Е =(5 - 0,15*400000/80000)* 80000 = 340000 грн.

3. Термін окупності додаткових капіталовкладень

Ток 400000/340000= 1,18 року.

Задача 4. За даними таблиці визначити загальногосподарський економічний ефект у хлібопекарській промисловості при виготовленні та споживанні харчових домішок.

Ен = 0,15.

Показник

Старий продукт

Новий продукт

Капіталовкладення в будівництво нового цеху з виготовлення харчових домішок, тис. грн.

 

2000

Річний обсяг виробництва, т

1300

1300

Собівартість 1 т продукції, грн.

2680

3020

Оптова ціна 1 т продукції, грн.

3240

3800

Питоме споживання домішок на 1 т хлібобулочних виробів, грн.

120

44

Річний обсяг виробництва хлібобулочних виробів, т

2000

2000

Розв'язання. 1. Економічний ефект виробника

2. Економічний ефект, який отримає споживач, обчислюють як різницю поточних витрат на споживання старого та нового продукту:

Есп = 2000 • 0,12 • 3240 2000 • 0,044 • 3800 = 443200 грн.

3. Загальногосподарський ефект

Езг = Ев Ес = 443200 14300 = 428900 грн.

Задача 5. За даними таблиці оцінити маркетинговий потенціал фірми. Максимально можлива кількісна оцінка маркетингового потенціалу — 5 балів.

Складник маркетингового потенціалу

Коефіцієнт вагомості

Рейтинг складника

Якість продукції

0,50

4

Просування товару на ринок

0,2

3

Продажна ціна одиниці продукції

0,15

3

Збут продукції споживачам

0,15

5

Розв'язання.

1. Маркетинговий потенціал фірми

0,5 • 4 + 0,2 • 3 + 0,15 • 3 + 0,15 • 5 = 2,0 + 0,6 + 0,45 + 0,75 = 3,8.

2. Для оцінки маркетингового потенціалу фірми скористаємося пропорцією:

5 балів — 100 %

3,8 балів — х %,

звідки х = 3,8 *100/5= 76 %.

Висновок. Маркетинговий потенціал фірми значний і становить 76 %. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим