Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Приклади розв'язання задач

Задача 1. Щоквартальний обсяг випуску продукції підприємства — 15 млн грн. У I кварталі виробіток на одного працюючого становив 55000 грн. У II кварталі підприємство планує зменшити чисельність працюючих на 20 осіб порівняно з I кварталом. Визначити виробіток на одного працюючого у II кварталі й запланований приріст продуктивності праці (у відсотках).

Розв'язання.

 • Чисельність працюючих у I кварталі Ч1 = 15000000 : 55000 = = 273 особи.
 • Чисельність працюючих, що планується на II квартал, Ч2 = 273 -20 = 253 особи.
 • Виробіток на одного працюючого у II кварталі В2 = 15000000 : 253 = 59289 грн.
 • Запланований приріст продуктивності праці

Задача 2. Завдяки застосуванню на підприємстві нової технології трудомісткість виготовлення продукції знизилась з 500 до 400 людино-год. Визначити відсоток економії робочого часу і відсоток підвищення продуктивності праці в результаті цієї економії.

Розв'язання.

1. Відсоток економії робочого часу

2. Нагадаємо закономірність: якщо робочий час (трудомісткість) на виготовлення продукції зменшується на п %, то продуктивність праці підвищується на (100 • п) / (100 п) %. Тоді відсоток підвищення продуктивності праці

Задача 3. За даними таблиці встановити розцінку на виготовлен ня металовиробу.

Вид операції

Розряд робітника

Норма часу на виконання операції, хв

Ливарна

3-й

4,8

Токарна

5-й

2,8

Фрезерувальна

5-й

1,6

Зварювальна

6-й

2,2

Шліфувальна

4-й

1,8

Розв'язання.

1. Розцінка на виготовлення одного металовиробу розраховується підсумовуванням добутків годинної тарифної ставки робітника відповідного розряду і норми часу на виконання кожної операції в годинах:

р = 1,78*4.8/60+ 2,2*2.8/60 + 2,2*1.6/60 + 2,56*2.2/60 +1,91*1.8/60 = = 0,14 + 0,10 + 0,06 + 0,09 + 0,06 = 0,45 грн.

Зауважимо, що ливарна операція належить до шкідливих, а всі інші операції виконуються в нормальних умовах.

Задача 4. Місячний оклад інженера — 350 грн. У звітному місяці він повинен відпрацювати 23 дні. Але йому було надано відпустку за власним бажанням на 3 дні. З фонду матеріального заохочення інженеру нараховано премію в розмірі 25 % фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату інженера з урахуванням премії.

Розв'язання.

 • Фактично у звітному місяці інженер відпрацював 23 3 = 20 днів.
 • Денна ставка інженера 350 : 23 = 15,217 грн.
 • Фактичний заробіток15,217 • 20 = 304,34 грн.
 • Місячна заробітна плата з урахуванням премії 304,34 • 1,25 = 380,43 грн.

Задача 5. Протягом місяця (164 год) робітник 4-го розряду виготовив 320 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі — 35 хв. Годинна тарифна ставка робітника 1-го розряду — 1,28 грн, тарифний коефіцієнт 4-го розряду — 1,49. За виконання місячної норми виробітку нараховується премія в розмірі 18 % тарифного заробітку і

1,2 % за кожний відсоток перевиконання цієї норми. Обчислити місячний заробіток робітника. Розв'язання.

 • Годинна тарифна ставка робітника 4-го розряду 1,28 • 1,49 = 1,91 грн.
 • Відрядна розцінка 1,91 • 35 І 60 = 1,11 грн.
 • Тарифний заробіток 1,11 • 320 = 355,2 грн.
 • Розрахуємо місячний план виготовлення деталей. Для цього складаємо пропорцію:
 • 1 дет. — 35 І 60 год х дет. — 164 год, звідки х = 164 : (35 : 60) = 281 дет.
 • Перевиконання плану Ах = 320 281 = 39 дет.
 • Визначимо перевиконання плану у відсотках. Для цього складаємо пропорцію:
 • 281 дет. — 100 % 39 дет. — у % Тоді у = (39 • 100) : 281 = 14 %.
 • Премія за виконання плану 355,2 • 0,18 = 63,94 грн.
 • Премія за перевиконання плану 14 • 1,2 = 16,8 %; 355,2 • 0,168 = 59,67 грн.
 • Місячний заробіток робітника 355,2 + 63,94 + 59,67 = 478,81 грн.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування