Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая

 

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. До виробничих накладних витрат не належать:

а) заробітна плата працівників, які обслуговують обладнання, та нарахування на неї;

б) витрати на оплату послуг, що надаються сторонніми організаціями;

в) амортизація обладнання;

г) витрати на енергію, спожиту в технологічних цілях.

2. За відношенням до обсягу виробництва витрати поділяють так:

а) змінені та релевантні;

б) прямі та непрямі;

в) змінні та постійні;

г) регульовані та нерегульовані.

3. До витрат, що пов'язані зі збутовою діяльністю, не належать:

а) витрати, пов'язані зі збутом продукції;

б) витрати на маркетингові дослідження;

в) витрати на рекламу;

г) витрати на профорієнтацію і підготовку кадрів.

4. До складу виробничої собівартості продукції належать:

а) витрати на оплату праці основних робітників з нарахуваннями на неї;

б) витрати на спожиту в загальногосподарських цілях електроенергію;

в) витрати сировини і матеріалів;

г) орендна плата за приміщення виробничого корпусу.

5. Виробнича собівартість продукції — це:

а) сировина + заробітна плата основних робітників;

б) сировина + заробітна плата основних робітників + амортизація основних виробничих фондів;

в) сировина + заробітна плата основних робітників + енергія, спожита на технологічні цілі + амортизація основних виробничих фондів;

г) сировина + заробітна плата основних працівників + енергія, спожита на технологічні цілі + амортизація основних виробничих фондів + невиробничі накладні витрати.

6. За ступенем однорідності витрати на виробництво поділяються так:

а) основні;

б) елементні;

в) комплексні;

г) комерційні.

7. Визначте помилкові твердження:

а) виробнича собівартість складається з витрат на виробництво продукції в межах підприємства;

б) накладні витрати з'являються у зв'язку з обслуговуванням виробництва;

в) за участю у процесі виробництва витрати поділяються на прямі і непрямі;

г) витрати на відрядження, утримання та експлуатацію легкових автомобілів входять у цехову собівартість продукції виробничого підприємства.

8. Товарна продукція з урахуванням зміни залишків нереалізованої продукції на кінець розрахункового періоду називається:

а) валовою;

б) повною;

в) реалізованою;

г) чистою.

9. Класифікація витрат за економічними елементами призначена:

а) для встановлення ціни на продукцію;

б) для складання кошторису витрат на виробництво;

в) для розрахунку собівартості одиниці продукції;

г) для обчислення витрат на сировину.

10. Рентабельність окремого виду продукції — це відношення:

а) прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу;

б) прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

в) чистого прибутку до середньої вартості капіталу підприємства;

г) валового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних засобів.

Задачі

137. Визначити витрати підприємства, що пов'язані з операційною та фінансово-інвестиційною діяльністю, за такими даними:

• нарахована заробітна плата працівникам підприємства в сумі 4000 грн;

 1. акціонерам підприємства виплачено дивіденди у сумі 1000 грн;
 2. для виробництва витрачено сировини на суму 20000 грн;
 3. головному інженеру видано 480 грн. на відрядження, з яких згідно зі звітом він використав 370 грн;
 4. придбано облігацій державної внутрішньої позики на суму 10000 грн;
 5. придбано запасних частин на суму 3100 грн;
 6. підприємство придбало автомобіль за 16000 грн;
 7. нараховано платежів за електроенергію 1500 грн;
 8. нараховано відсотків за користування короткотерміновим кредитом 930 грн;
 9. підприємство погасило позичку в розмірі 15000 грн.
 1. Визначити величину цехових витрат, що повинні бути включені в собівартість одиниці виробу, якщо відомо, що сума цехових витрат становила 80 тис. грн, основна заробітна плата виробничих робітників цеху — 30 тис. грн. За діючим технологічним процесом за повне виготовлення одного виробу основна заробітна плата становить 3 грн.
 2. Визначити розмір цехової, виробничої та повної собівартості продукції за такими даними:
 1. витрати на оплату праці збутового персоналу — 3000 грн;
 2. витрати на оренду приміщення виробничого цеху — 15000 грн;
 3. витрати сировини та матеріалів — 25000 грн;
 4. витрати енергії, спожитої на технологічні цілі — 10000 грн;
 5. витрати на відрядження директора підприємства — 1000 грн;
 6. витрати енергії, спожитої на загальногосподарські цілі — 3100 грн;
 7. витрати на оплату праці основних виробничих робітників — 16000 грн;
 8. витрати на утримання адміністративного персоналу — 6500 грн;
 9. витрати на утримання приміщення фірмового магазину підприємства — 13500 грн;
 10. амортизація виробничого обладнання — 2300 грн.

140. Річна виробнича потужність підприємства — 300 тис. од. продукції. Постійні витрати підприємства — 450 тис. грн, змінні — 540 тис. грн. Ціна, за якою підприємство може продати продукцію на ринку, — 4,5 грн (без ПДВ). Визначити, як зміниться беззбитковий обсяг виробництва, якщо за тієї ж ціни реалізації змінні витрати на один виріб збільшаться на 10 %.

 1. Річна виробнича потужність підприємства — 8000 од. продукції. Постійні витрати підприємства — 10 тис. грн, змінні на одиницю продукції — 2,5 грн. Виручка від реалізації 8 тис. од. продукції — 40 тис. грн. Обчислити беззбитковий обсяг виробництва і визначити, як він зміниться, якщо постійні витрати підприємства збільшаться на 5 %.
 2. До річних витрат підприємства входять витрати на оплату праці основних робітників з нарахуваннями на неї — 125 тис. грн, витрати сировини та матеріалів — 310 тис. грн, адміністративні витрати — 200 тис. грн, витрати на збут — 80 тис. грн. Річна потужність підприємства — 10 тис. од. продукції, виручка від їх реалізації — 810 тис. грн. Обчислити беззбитковий обсяг виробництва продукції підприємства.
 3. Протягом місяця підприємство виготовило три види продукції: А — 350 од., Б — 470 од., В — 240 од. Заробітна плата основних робітників, що зайняті виготовленням продукції за видами продукції становить: А — 2600 грн, Б — 3600 грн, В — 1700 грн. Сумарні місячні загальногосподарські витрати підприємства — 12000 грн. Здійснити розподіл накладних витрат між видами продукції і визначити величину загальногосподарських витрат, що припадає на одиницю виробленої продукції видів А, Б та В.
 4. Собівартість товарної продукції — 35 тис. грн. Визначити, як вплине на собівартість продукції збільшення обсягу її випуску на 24 %, якщо сумарні умовно-постійні витрати підприємства становлять 14 тис. грн.
 5. Визначити витрати на 1 грн товарної продукції і процент зниження собівартості продукції у плановому періоді за даними таблиці.

 

Обсяг річного випуску,

Собівартість одиниці

Оптова ціна

Виріб

шт., за період

продукції, грн., за період

одиниці

 

базовий

плановий

базовий

плановий

продукції, грн.

А

3100

3400

65

63

69

Б

2850

2760

47

48

50

146. У звітному кварталі собівартість товарної продукції підприємства становила 95 тис. грн, питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній — 24 %, матеріальних витрат — 51 %. Передбачається, що у плановому періоді продуктивність праці одного працюючого підвищиться на 2 %, середня заробітна плата — на 0,9 %, а матеріальні витрати зменшаться на 3,5 %. Визначити, як зміниться собівартість товарної продукції підприємства у плановому періоді.

 1. Обсяг основної продукції підприємства — 32 тис. грн, послуги промислового характеру — 8,5 тис. грн. Обсяг напівфабрикатів, вироблених на підприємстві, — 15,4 тис. грн, з яких 60 % використовується для власних потреб. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року збільшився на 2,6 тис. грн. Залишки готової продукції на початок року становили 8,7 тис. грн, на кінець — 4,5 тис. грн. Визначити обсяг товарної, валової, чистої та реалізованої продукції, якщо вартість матеріальних витрат має становити 50 % товарного випуску.
 2. У І кварталі підприємство виробило 10 тис. виробів за ціною 70 грн за кожну одиницю. Постійні витрати становили 160 тис. грн, питомі змінні — 50 грн. У ІІ кварталі планується збільшити прибуток на 8 %. Скільки продукції треба виробити додатково для досягнення запланованого?
 3. У звітному періоді на підприємстві одержано економію матеріалів за рахунок норм витрат на 12 % і за рахунок зниження цін на 5 %. Собівартість товарної продукції становила 345 тис. грн, витрати на матеріали — 197 тис. грн. Визначити вплив цих чинників на собівартість продукції і можливе значення собівартості товарної продукції в майбутньому році.

150. Обсяг товарної продукції у минулому році становив 13500 тис. грн. Одна гривня товарної продукції містить 0,89 грн витрат на виробництво. У плановому році передбачається збільшити обсяг виробництва на 11 % за рахунок впровадження нової техніки. При цьому буде досягнуто економії у 125 тис. грн. Умовно-постійні витрати в минулому році становили 3100 тис. грн, а у зв'язку із зростанням обсягу виробництва вони збільшаться на 4,5 %. Визначити вплив факторів на собівартість товарної продукції та зміну рівня витрат на виробництво 1 грн товарної продукції.

151. За звітними даними собівартість товарної продукції підприємства становила 120,6 тис. грн, у тому числі на сировину й матеріали — 80,8 тис. грн. На наступний рік планується зекономити матеріали за рахунок зниження норм споживання на 8 % і знизити ціни на сировину й матеріали на 3 %. Визначити вплив зазначених чинників на собівартість продукції, а також можливу собівартість товарної продукції у плановому році.

152. За звітний рік на підприємстві обсяг товарної продукції становив 15 млн грн, її собівартість — 12 млн грн, у тому числі заробітна плата з відрахуваннями на соціальні потреби — 4,8 млн грн, матеріальні ресурси — 6,0 млн грн. Частка постійних витрат у собівартості продукції дорівнює 50 %. У плановому році передбачається за рахунок реалізації організаційно-технічних заходів збільшити обсяг товарної продукції на 15 %, підвищити продуктивність праці на 10 %, середню заробітну плату — на 8 %. Норми витрат матеріальних ресурсів у середньому знизяться на 5 %, а ціни на них збільшаться на 6 %. Визначити планову собівартість товарної продукції і планові витрати на 1 грн товарної продукції. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування