Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Макаровська Т. П., Бондар Н. М.

М15 Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2003. — 304 с.: іл. — Бібліогр.: с. 293-297. ISBN 966-608-264-0

У пропонованому навчальному посібнику розглядаються діяльність сучасного підприємства як суб'єкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу, а також основні фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законодавства щодо структурної перебудови, сучасної інноваційної та інвестиційної політики, державного регулювання економіки.

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів післядипломної освіти і працівників, які займаються проблемами виробничого менеджменту і підприємництва.

ББК 65.29я73ЗМІСТ


ВСТУП
Розділ 1. ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1. Підприємство як суб'єкт господарювання
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійної роботи
1.2. Управління підприємством
Завдання для самостійної роботи
Розділ 2. РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Персонал підприємства
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійної роботи
2.2. Основні фонди і виробничі потужності
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійної роботи
2.3. Оборотні засоби підприємства
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійної роботи
2.4. Нематеріальні ресурси і активи
Завдання для самостійної роботи
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Інвестиційна діяльність підприємства
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійної роботи
3.2. Інноваційні процеси
Завдання для самостійної роботи
3.3. Організація виробництва
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійної роботи
3.4. Інфраструктура підприємства
Завдання для самостійної роботи
3.5. Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства
Завдання для самостійної роботи
3.6. Маркетингова діяльність. Якість продукції
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійної роботи
Розділ 4. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Продуктивність, мотивація і оплата праці
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійної роботи
4.2. Витрати на виробництво. Собівартість продукції
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійної роботи
4.3. Ціни на продукцію: встановлення і регулювання
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійної роботи
4.4. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності підприємства
Приклади розв'язання задач
Завдання для самостійної роботи
4.5. Банкрутство. Реструктуризація. Санація
Завдання для самостійної роботи
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим