Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая

Приклади розв'язання задач

Задача 1. Для певної групи металорізальних верстатів розроблено шкали бальних оцінок основних параметрів. Один з видів цих верстатів узято за базовий. Ціна його — 120 тис. грн. Освоюється новий верстат цієї групи. Експертна оцінка основних параметрів базового верстата — 25 балів, нового — 30 балів. Визначити ціну нового верстата за параметричним методом балів.

Розв'язання.

1-й спосіб.

 1. Якщо оцінку параметрів базового верстата взяти за 100 %, то оцінка нового верстата становитиме 30 • 100 : 25 = 120 %.
 2. Різниця у відсотках становить 120 100 = 20 %.
 3. Ціну нового верстата так само слід підвищити на 20 % порівняно з ціною базового верстата, тобто 120 • 1,2 = 144 тис. грн.

2-й спосіб.

1. Якщо на 25 балів припадає 120 тис. грн вартості, то можна підрахувати, яка вартість відповідатиме 30 балам. Для цього складаємо пропорцію:

25 б. — 120 грн.

30 б. — х грн, звідки 30 • 120 : 25 = 144 тис. грн.

Задача 2. Підприємство купує у закордонної фірми партію сировини, митна вартість якої 200 тис. грн; митні збори — 8 тис. грн; ввізне мито — 28 тис. грн; акцизний збір — 75 тис. грн. Визначити податок на додану вартість, який сплатить підприємство в державний бюджет.

Розв'язання.

 1. За імпорт сировини підприємство має сплатити 200 + 8 + 28 + 75 = = 311 тис. грн.
 2. Податок на додану вартість, який треба сплатити в державний бюджет, становить 311 • 0,2 = 62,2 тис. грн.

Задача 3. Повна собівартість шуби з натурального хутра — 1800 грн. Рівень рентабельності цього виробу — 18 %. Торговельна надбавка — 8 % відпускної ціни разом з ПДВ (ПДВ = 20 %). Розрахувати роздрібну ціну шуби.

Розв'язання.

Оптова ціна шуби

Відпускна ціна без ПДВ Ц = 1800 • (100 + 18) : 100 = 2124 грн.

Роздрібна ціна без ПДВ 2124 • 1,08 = 2293,92 грн.

Роздрібна ціна разом з ПДВ 2293,92 • 1,2 = 2752,7 грн.

Задача 4. Собівартість одиниці продукції підприємства становить 364 грн. Роздрібна ціна його у торговельній мережі — 515 грн. Торговельна надбавка — 6 %, ПДВ — 20 %. Визначити прибуток, який залишає собі підприємство-виробник, а також рентабельність цієї продукції.

Розв'язання.

Позначимо П прибуток (що припадає на один виріб) виробника.

Оптова ціна виробника 364 + П.

Відпускна ціна разом з ПДВ (364 + П) • 1,2.

Роздрібна ціна (364 + п) • 1,2 • 1,06.

Складаємо рівняння, з якого обчислюємо П (прибуток):

(364 + П) • 1,2 • 1,06 = 515, звідки П = 40,87 грн.

Рентабельність цього виду продукції 40,87 • 100 : 364 = 11 %.

Задача 5. Вартість купованих матеріальних ресурсів для виробництва одиниці продукції — 600 грн, у тому числі ПДВ. Витрати на виробництво і збут одиниці власної продукції підприємства складаються з таких статей витрат:

 1. матеріальні витрати (без урахування ПДВ) — грн;
 2. витрати на оплату праці — 264 грн;
 3. відрахування на соціальні потреби — 99 грн;
 4. амортизація основних фондів — 50 грн;
 5. інші витрати — 87 грн.

Рівень рентабельності продукції — 30 %. ПДВ = 20 %. Річний обсяг випуску продукції — 20 тис. Визначити річний ПДВ, який підприємство повинно сплатити в державний бюджет.

Розв'язання.

 1. Собівартість одиниці продукції 500 + 264 + 99 + 50 + 87 = 1000 грн.
 2. Оптова ціна виробника для заданого рівня рентабельності 1000 + 1000 • 0,3 = 1300 грн.
 3. Сума ПДВ на одиницю продукції 1300 • 0,2 = 260 грн.
 4. Сума ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет, визначається як різниця між сумою податку, одержаною від покупця при реалізації продукції, і сумою ПДВ, сплаченого постачальникам за придбані матеріальні ресурси:

260 100 = 160 грн — на один виріб,

160 • 20000 = 3,2 млн грн — на загальний обсяг виробів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування