Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

 

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. Від рівня цін на продукцію підприємства залежать його:

а) виробничі потужності;

б) амортизаційні відрахування;

в) прибутки;

г) чисельність працюючих.

2. Ціна як економічна категорія виконує такі функції:

а) облікову;

б) адміністративну;

в) стимулюючу;

г) інноваційну.

3. Залежно від характеру обороту, який вони обслуговують, ціни бувають:

а) оптові;

б) договірні;

в) поточні;

г) роздрібні.

4. За сферою регулювання виокремлюють ціни:

а) закупівельні;

б) тверді;

в) вільні;

г) договірно-контрактні.

5. Залежно від часу дії ціни бувають такі:

а) роздрібні;

б) сезонні;

в) зональні;

г) тарифи на пасажирське перевезення.

6. Ціни, за якими підприємство реалізує вироблену продукцію, називають:

а) реальними;

б) закупівельними;

в) оптовими;

г) вільними.

7. Єдині ціни встановлюються на такі товари:

а) вироби з платини;

б) хліб та хлібобулочні вироби;

в) імпортну продукцію;

г) бензин і дизельне пальне.

8. Франкування — це встановлення цін з урахуванням:

а) оплати за доставку продукції;

б) місця походження товарів;

в) податків;

г) мита.

9. Оптова ціна підприємства — виробника продукції складається:

а) з торговельної надбавки;

б) прибутку;

в) собівартості;

г) акцизного збору + ПДВ.

10. Визначте неправильні твердження:

а) за закупівельною ціною торговельні організації реалізують продукцію населенню;

б) тарифи на оплату населенням житла регулюється центральні органи влади;

в) ціна франко-станція відправлення означає, що всі пов'язані з доставкою продукції витрати бере на себе покупець;

г) ціна франко-склад споживача означає, що всі витрати з транспортування продукції бере на себе постачальник.

11. Ціна розглядається і встановлюється як функція цін на аналогічну продукцію конкурентів за таким методом ціноутворення:

а) прейскурантним;

б) рівнем попиту;

в) місцем походження товару;

г) рівнем поточних цін.

12. Включення в ціну фіксованої суми транспортних витрат незалежно від віддаленості покупця — це метод встановлення:

а) цін стосовно базисного пункту;

б) єдиної ціни разом з витратами на доставку;

в) цін з прийняттям на себе витрат на поставку;

г) зональних цін.

13. Нижньою межею ціни виробу вважають:

а) рентабельність;

б) кошторис витрат на виробництво;

в) собівартість;

г) рівень беззбитковості виробництва.

14. На формування ціни продукції підприємства впливають такі чинники:

а) конкуренти;

б) цінова політика держави;

в) кваліфікація персоналу підприємства;

г) дебіторська заборгованість.

15. Визначте помилкові твердження:

а) намагання вижити змушує підприємство встановлювати низькі ціни;

б) орієнтація вихідної ціни на витрати виробництва визначає її максимальний рівень;

в) для більшості товарів зниження ціни сприяє збільшенню попиту;

г) політика ціноутворення в Україні спрямована на обмеження сфери застосування вільних цін.

Задачі

 1. Митна вартість підакцизних імпортних товарів — 48 тис. грн, сума мита і митних зборів — 8,4 тис. грн, ставка акцизного збору — 75 %. Визначити акцизний збір, який підлягає сплаті в державний бюджет.
 2. За рік підприємство реалізувало 40 тис. кухонних комбайнів. Виробнича собівартість комбайна — 180 грн. Річні витрати на реалізацію цієї продукції — 201 тис. грн. Прибуток повинен становити 10 % повної собівартості реалізованої продукції. Визначити оптову ціну виробника кухонного комбайна.


156. Виробнича фірма вирішує питання щодо доцільності придбання ліцензії на право застосування технології виготовлення нового виробу. Прогнозований річний обсяг виробництва продукції — 2100 од. Собівартість виробу, виготовленого за старою технологією, — 1300 грн, а виробу, виготовленого за новою технологією, — на 25 % менша. Нормативна рентабельність продукції, що входить у її продажну ціну, — 20 %. Визначити граничну (економічно виправдану) ціну ліцензії за умови, що вона не може перевищувати 75 % валового прибутку, одержуваного від виробництва виробів за цією ліцензією.

15?. Виробнича собівартість технологічної машини — 7,5 тис. грн. Річні витрати з реалізації — 4200 тис. грн. Запланований прибуток — 7 %; річний план реалізації машин — 1500 шт.; ПДВ = 20 %. Визначити відпускну ціну машини.

 1. Митна вартість підакцизних імпортних товарів — 162 тис. грн, сума мита і митних зборів — 20,5 тис. грн. Ставка акцизного збору — 40 %. Визначити суму акцизного збору, що підлягає сплаті в державний бюджет.
 2. Підприємство-імпортер купує у закордонної фірми партію сировини, митна вартість якої 350 тис. грн, митні збори — 12 тис. грн, ставка акцизного збору — 50 %. Визначити суму ПДВ, що має сплатити підприємство в державний бюджет.
 1. Митна вартість партії 3000 шт. підакцизних товарів — 6200 USD. Ввізне мито — 28 %, митні збори — 0,5 % митної вартості. Ставка акцизного збору — 65 %, ПДВ = 20 %. Встановити ввізну ціну одиниці імпортного підакцизного товару, якщо коефіцієнт переведення іноземної валюти у гривню на момент подання митної декларації дорівнював 5,2.
 2. Визначити роздрібну ціну на виріб, якщо відомо, що виробнича собівартість виробу — 52,4 грн, позавиробничі витрати — 10 %, розрахункова рентабельність — 22 %, ПДВ — 20 %, націнка збутових організацій — 3,5 %, торговельна націнка — 4 %.

162. Встановити середню оптову ціну підприємства-виробника і рентабельність виробу на кожному з підприємств, що випускають однакову продукцію, у випадку, коли рентабельність виробу однакова і становить 18 %. Вихідні дані наведені в таблиці.

Показник

Номер підприємства

1

2

3

4

Повна собівартість виробу, грн.

54

51

49

50

Річна програма випуску, тис. шт.

1,5

5,2

11,0

12,6

 • Роздрібну ціну на виріб з урахуванням ПДВ встановлено 190 грн. Торговельна надбавка становить 5 %, ставка акцизного збору — 60 %, ПДВ — 20 %, собівартість виробу — 54,5 грн. Визначити оптову ціну підприємства-виробника.
 • Повна собівартість телевізора, який є підакцизним товаром, — 800 грн. Постачальникам за матеріальні ресурси, які використовувалися при виготовленні телевізора, сплачено ПДВ у розмірі 102 грн. Рівень рентабельності телевізора — 28 %, ставка акцизного збору — 35 %, торговельна надбавка — 15 % відпускної ціни разом з ПДВ. Визначити роздрібну ціну на телевізор.
 • Підприємство планує одержати річний прибуток 40 тис. грн. Досягти цього можна при забезпеченні річного обсягу реалізації на рівні 12000 виробів. Визначити, яка ціна закладена в розрахунки, якщо постійні витрати на цей обсяг реалізації становлять 25 тис. грн, а питомі змінні витрати — 24 грн.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування