Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Приклади розв'язання задач

Задача 1. Підприємство в першому кварталі отримало передоплату в розмірі 20 тис. грн за продукцію, що буде відвантажена у другому кварталі. Крім того, від покупців надійшло 18 тис. грн за продукцію, яку було відвантажено в четвертому кварталі минулого року. Протягом першого кварталу покупцям було відвантажено продукції на суму 45 тис. грн, з яких у першому кварталі оплачено 30 тис. грн. Визначити операційний дохід підприємства в першому кварталі за двома методами: касовим та нарахувань.

Розв'язання.

Касовий метод.

Доходом підприємства в першому кварталі будуть: 18 тис. грн за продукцію, відвантажену в четвертому кварталі минулого року;

30 тис. грн за продукцію, відвантажену в першому кварталі. Разом 18 + 30 = 48 тис. грн.

Передоплата 20 тис. грн за продукцію, яку буде відвантажено у другому кварталі, увійде в дохід за другий квартал після відповідного відвантаження продукції покупцям продукції. У першому кварталі ця сума вважається доходом майбутніх періодів і не входить у виручку за цей квартал.

Метод нарахувань.

Доходом підприємства в першому кварталі буде вартість відвантаженої в першому кварталі продукції — 45 тис. грн.

Сума 18 тис. грн, що надійшла за четвертий квартал минулого року, увійшла у виручку того ж періоду при відвантаженні продукції покупцям.

Задача 2. Підприємство "Вектор" є співзасновником спільного підприємства "Олімп" і асоціації "Україна". Частка внесків "Вектора" у статутні капітали цих підприємств становить відповідно 45 та 32 %. За показниками року "Олімп" отримав прибутків у розмірі 120 тис. грн, "Україна" зазнала збитків на суму 50 тис. грн. Визначити доходи і втрати підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності за методом участі в капіталі. Розв'язання.

1. Дохід від участі в капіталі

Дучк = аП = 0,45 • 120 = 54 тис. грн.

2. Втрати від участі в капіталі

Вучк = аЗ = 0,32 • 50 = 16 тис. грн, де З — збитки, отримані асоційованим підприємством, гр. од.

Задача 3. У першому кварталі підприємство відвантажило продукцію і виставило покупцям рахунки на суму 48 тис. грн, у тому числі податок на додану вартість — 8 тис. грн. Виробнича собівартість відвантаженої продукції — 23 тис. грн. Дохід підприємства від здачі в оренду іншій фірмі приміщення під офіс становить 3,2 тис. грн. Витрати, пов'язані з утриманням адміністративно-управлінського персоналу та іншими загальногосподарськими потребами, становлять 8 тис. грн. Витрати від реалізації продукції через фірмові магазини підприємства рекламної кампанії — 6 тис. грн. Витрати, пов'язані зі створенням резерву для покриття сумнівних (безнадійних) боргів боржників підприємства, — 2 тис. грн. За користування банківською позикою підприємство нарахувало до сплати відсотків на суму 1 тис. грн. За придбаними раніше на фондовому ринку цінними паперами отримано дивіденди в розмірі 2,2 тис. грн. Визначити фінансовий результат діяльності підприємства в першому кварталі.

Розв'язання.

 

 

тис. грн.

Дохід від реалізації продукції

48

Податок на додану вартість

8

Чистий дохід

40

Собівартість реалізованої продукції

23

Валовий прибуток

17

Інші операційні доходи

3,2

Адміністративні витрати

8

Витрати на збут

6

Інші операційні витрати

2

Фінансовий результат від операційної діяльності 4,2

Інші фінансові доходи 2,2

Фінансові витрати 1

Фінансовий результат до оподаткування 5,4

Податок на прибуток (5,4 • 30 %) : 100 % 1,62

Фінансовий результат підприємства (прибуток) 3,78

Задача 4. За результатами діяльності ВАТ "Світанок" прибуток за звітний рік становив 7 тис. гр. од. Рішенням зборів акціонерів ухвалено виплачувати такі дивіденди: 1 гр. од. на одну просту акцію, 18 гр. од. на одну привілейовану акцію, яких випущено і перебуває в обігу 150 шт. Протягом звітного року ВАТ здійснило певні операції з власними акціями (див. таблицю).

 

 

Кількість

Кількість

Кількість акцій

Дата

Зміст господарської операції

випущених звичайних акцій

викуплених ВАТ акцій власної емісії

в обігу після здійснення операції

01.01

Кількість акцій на початок звітного періоду

600

 

600

31.06

Випущені та розміщені

за грошові кошти нові акції

500

 

1100

01.11

Викуплені власні акції за грошові кошти

 

250

850

31.12

Кількість акцій на кінець звітного періоду

850

 

850

Обчислити показник чистого прибутку на одну просту акцію. Розв'язання.

1. Чистий прибуток, що належить до сплати власникам привілейованих акцій,

18 • 150 = 2700 гр. од.

  1. Чистий прибуток, що належить до сплати власникам простих акцій, 7000 - 2700 = 4300 гр. од.
  2. Середньозважена кількість акцій в обігу (600 • 6 + 1100 • 4 + 850 • 2) : 12 = 808,

де 6, 4, 2 — кількість місяців звітного року, коли в обігу перебувало відповідно 600, 1100 та 850 акцій.

4. Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, 4300 : 808 = 5,32 гр. од.

Задача 5. За звітний період ВАТ отримало 80 тис. гр. од. чистого прибутку. Підприємство вже має в обігу 40 тис. простих акцій. Крім того, очікується ще 10 тис. потенційних простих акцій. Обчислити скоригований чистий прибуток на просту акцію.

Розв'язання.

1. Чистий прибуток, що припадає на просту акцію до додаткового випуску нових акцій,

80000 : 40 000 = 2 гр. од.

2. Скоригований чистий прибуток, що припадає на просту акцію, 80000 : (40000 + 10000) = 1,6 гр. од. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування