Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. Рентабельність продукції обчислюється за такою формулою:

а) чистий прибуток / вартість активів підприємства;

б) чистий прибуток / дохід підприємства;

в) чистий прибуток / витрати на виробництво продукції;

г) дохід підприємства / чистий прибуток.

2. Ліквідність характеризує:

а) спроможність підприємства погасити довготермінові зобов'язання;

б) швидкість перетворення активів на грошові кошти;

в) здатність підприємства отримувати кредити;

г) наявність дебіторської заборгованості.

3. До фінансової діяльності підприємства належить:

а) отримання короткотермінової позики;

б) видача сировини у виробництво;

в) придбання казначейських зобов'язань;

г) дооцінка запасів товарно-матеріальних цінностей.

4. Фінансову незалежність підприємства характеризує:

а) ліквідність підприємства;

б) коефіцієнт автономії;

в) коефіцієнт ризику;

г) коефіцієнт довготермінової заборгованості.

5. Валовий прибуток — це:

а) різниця між валовим доходом та непрямими податками;

б) різниця між постійними та змінними витратами;

в) різниця між чистим доходом та змінними витратами;

г) різниця між ціною реалізації продукції та повними витратами на її виготовлення.

6. Фінансову стійкість підприємства характеризує:

а) питома вага необоротних активів підприємства;

б) наявність грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства;

в) коефіцієнт автономії;

г) ліквідність підприємства.

7. До основних напрямів фінансової роботи на підприємстві належать:

а) фінансове планування;

б) контрольно-аналітична робота;

в) пошук постачальників, що продають необхідну підприємству сировину на вигідних умовах;

г) створення підприємством власних пунктів реалізації своєї товарної продукції.

8. Комплекс заходів з мобілізації фінансових ресурсів, що є необхідними для нормального процесу виробництва і реалізації продукції, виконання всіх зобов'язань, що має підприємство, називають:

а) фінансовим плануванням;

б) фінансовим прогнозуванням;

в) оперативною фінансовою роботою;

г) контрольно-аналітичною роботою.

9. Визначити помилкові твердження:

а) внески до статутного фонду підприємства належать до внутрішнього фінансування;

б) дохід — це виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних та прирівняних до них витрат;

в) прибуток після оподаткування називається чистим;

г) загальний прибуток — це різниця між виручкою та виробничими витратами.

10. Актив балансу містить такі розділи:

а) необоротні активи;

б) доходи майбутніх періодів;

в) оборотні активи;

г) власний капітал.

11. Пасив балансу містить такі розділи:

а) витрати майбутніх періодів;

б) забезпечення наступних витрат і платежів;

в) поточні зобов'язання;

г) довготермінові зобов'язання.

12. До фінансової діяльності підприємства належить: а) отримання короткотермінової позики;

б) видача сировини у виробництво;

в) придбання казначейських зобов'язань;

г) оцінка запасів товарно-матеріальних цінностей.

Задачі

 1. Визначити чистий дохід, валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування та кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, якщо відомо, що протягом року було виготовлено і реалізовано 17000 одиниць продукції, ціна виробництва одиниці продукції — 80 грн. Виробнича собівартість одиниці реалізованої продукції становить 45 грн. Адміністративні витрати підприємства — 210 тис. грн, витрати на збут — 125 тис. грн, інші операційні витрати — 15 тис. грн. Витрати на сплату відсотків за користування короткотерміновим кредитом — 1,3 тис. грн.
 2. Визначити валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування та кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, якщо відомо, що чиста виручка від реалізації продукції становить 700 тис. грн. Виробнича собівартість реалізованої продукції — 360 тис. грн. Доходи від надання приміщень в оренду — 15 тис. грн. Загальногосподарські витрати підприємства становлять 130 тис. грн. Витрати, пов'язані зі збутом продукції, — 100 тис. грн. Доходи від участі в капіталі — 23 тис. грн.

168. Чистий дохід підприємства від реалізації продукції — 19000 грн. Прямі та непрямі виробничі витрати, що припадають на обсяг реалізованої продукції, становлять: на оплату праці основних працівників — 5000 грн, нарахування на неї — 1680 грн, сировину та матеріали — 8000 грн, на амортизацію основних виробничих фондів — 2000 грн. Дохід від дооцінки запасів товарно-матеріальних цінностей становить 3000 грн. Адміністративні витрати — 2700 грн, витрати, пов'язані зі збутом продукції, — 1800 грн. Дохід від участі в капіталі — 15000 грн. Визначити валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування та кінцевий результат діяльності підприємства.

169. Визначити валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування та кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, якщо чистий дохід підприємства становить 960 тис. грн. Виробнича собівартість реалізованої продукції — 450 тис. грн. Доходи від здачі приміщення в оренду — 1,8 тис. грн. Адміністративні витрати підприємства —

220 тис. грн, витрати на збут — 150 тис. грн. Отримані підприємством дивіденди — 10 тис. грн.

 1. Визначити валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування та кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, якщо чистий дохід підприємства становить 500 тис. грн, виробнича собівартість реалізованої продукції — 180 тис. грн, адміністративні витрати — 120 тис. грн, витрати на збут — 70 тис. грн, витрати, пов'язані з уцінкою запасів товарно-матеріальних цінностей, — 13 тис. грн. Доходи за облігаціями державної внутрішньої позики, якими володіє підприємство, — 10 тис. грн.
 2. Визначити виручку підприємства у лютому за касовим методом, якщо протягом цього місяця відбулись такі операції:
 1. за відвантажену у січні продукцію на розрахунковий рахунок підприємства надійшло 42 тис. грн;
 2. укладено угоду з постачальником щодо надходження на підприємство сировини на суму 37 тис. грн;
 3. покупцям відвантажено продукцію підприємства на суму 175 тис. грн;
 4. від покупців продукції, яку було відвантажено на розрахунковий рахунок, надійшло 155 тис. грн;
 5. на розрахунковий рахунок підприємства від покупців надійшло 26 тис. грн за продукцію, яку буде відвантажено у березні;
 6. підприємство уклало з покупцем угоду на поставку своєї продукції у березні на суму 50 тис. грн.

172. Визначити виручку підприємства у червні за методом нарахувань, якщо протягом цього місяця відбулись такі операції:

 1. за відвантажену у травні продукцію на розрахунковий рахунок підприємства надійшло 250 тис. грн;
 2. підприємство уклало з покупцем угоду на поставку своєї продукції протягом липня на суму 185 тис. грн;
 3. укладено угоду з постачальником щодо надходження у серпні на підприємство сировини на суму 210 тис. грн;
 4. покупцям відвантажено продукцію підприємства на суму 425 тис. грн;
 5. від покупців продукції, яку було відвантажено на розрахунковий рахунок підприємства надійшло 360 тис. грн;
 6. на розрахунковий рахунок підприємства від покупців надійшло 105 тис. грн за продукцію, яку буде відвантажено у серпні.

173. Визначити виручку підприємства у листопаді за касовим методом, якщо протягом цього місяця відбулись такі операції:

 1. на розрахунковий рахунок підприємства від покупців надійшло 185 тис. грн за продукцію, яку буде відвантажено у грудні;
 2. підприємство уклало з покупцем угоду на поставку своєї продукції у грудні на суму 430 тис. грн;
 3. за відвантажену у жовтні продукцію на розрахунковий рахунок підприємства надійшло 190 тис. грн;
 4. укладено угоду з постачальником щодо надходження у січні на підприємство сировини на суму 245 тис. грн;
 5. покупцям відвантажено продукцію підприємства на суму 360 тис. грн;
 6. від покупців продукції, яку було відвантажено на розрахунковий рахунок підприємства надійшло 285 тис. грн.

174. Визначити виручку підприємства у серпні за методом нарахувань, якщо протягом цього місяця відбулись такі операції:

 • підприємство уклало з покупцем угоду на поставку своєї продукції у вересні на суму 330 тис. грн;
 • за відвантажену у липні продукцію на розрахунковий рахунок підприємства надійшло 165 тис. грн;
 • укладено угоду з постачальником щодо надходження у вересні на підприємство сировини на суму 480 тис. грн;
 • покупцям відвантажено продукцію підприємства на суму 540 тис. грн;
 • на розрахунковий рахунок підприємства від покупців надійшло 38 тис. грн за продукцію, яку буде відвантажено у вересні;
 • від покупців продукції, яку було відвантажено, на розрахунковий рахунок надійшло 460 тис. грн.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування