Навигация
 
Главная  - Банковское дело  - Книги  - Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.

А. О. Мілай

КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ

Навчальний посібник

Мілай А. О.

М60 Кредитно-розрахункові операції : Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 204 с. — Бібліогр.: с. 197-200.

ISBN 966-608-483-Х

У посібнику систематизовано і викладено основний матеріал, необхідний для вивчення курсу "Кредитно-розрахункові операції". Зокрема, розглянуто питання організації кредитного процесу в комерційному банку і здійснення безготівкових розрахунків. Охарактеризовано види кредитів, управління ризиками кредитного портфеля банку, формування резервів на покриття ризиків, форми безготівкових розрахунків, особливості касового обслуговування клієнтів тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто бажає детальніше ознайомитися з організацією банківської роботи зі здійснення безготівкових розрахунків і кредитних операцій.

ББК 65.262.Ія73ЗМІСТ


Розділ 1 Банк як підприємницька структура
1.1. Поняття кредитної системи. Характеристика комерційних банків
1.2. Операції комерційних банків
1.2.1. Характеристика пасивних операцій комерційних банків
1.2.2. Характеристика активних операцій комерційних банків
1.3. Особливості формування власних і залучених коштів комерційних банків
1.3.1. Операції за депозитами
1.3.2. Управління пасивними операціями комерційних банків
1.4. Порядок реєстрації комерційного банку
Розділ 2 Організація кредитного процесу в банку
2.1. Принципи кредитування
2.2. Основні форми і функції кредиту
2.3. Характеристика загальних умов отримання кредиту
2.4. Форми забезпечення повернення банківських позик
2.5. Методи управління кредитним ризиком
2.5.1. Методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики
2.5.2. Методи управління ризиком кредитного портфеля банку
2.6. Процес банківського кредитування
Розділ 3. Різновиди кредитних операцій
3.1. Класифікація кредитів
3.2. Види кредитів
3.3. Ціна банківського кредиту
Розділ 4. Організація безготівкових розрахунків
4.1. Загальна характеристика безготівкових розрахунків
4.1.1. Організація безготівкових розрахунків
4.1.2. Загальні правила документообороту
4.1.3. Види платіжних документів та форми безготівкових розрахунків
4.1.4. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
Розділ 5. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
5.1. Роль Національного банку України в регулюванні готівкового обігу
5.2. Характеристика розрахунково-касових операцій комерційних банків
5.2.1. Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів
5.2.2. Організація роботи комерційних банків з готівкового обігу
5.3. ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ КЛІЄНТІВ
5.3.1. Загальні умови відкриття рахунків
5.3.2. Відкриття банками рахунків у національній валюті суб'єктам господарської діяльності
5.3.3 Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам і використання коштів за рахунками
5.3.4. Відкриття та використання рахунків у національній валюті України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами
5.3.5. Переоформлення та закриття рахунків
Розділ 6. Розрахунково-кредитне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств
6.1. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті
6.2. Міжнародні розрахунки
6.2.1. Банківський переказ
6.2.2. Акредитив
6.2.3. Інкасо
Словник
Список використаної та рекомендованої літератури


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим