Навигация
 
Главная  - Банковское дело  - Книги  - Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.3.5. Переоформлення та закриття рахунків

Під час реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, перетворення), а також у разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності через зміну його назви, організаційно-правової форми, форми власності рахунок закривається.

У разі ліквідації підприємства для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок підприємства, що ліквідовується, визначений ліквідатором (ліквідаційною комісією). Для цього до банку подаються рішення про ліквідацію підприємства й нотаріально засвідчена картка із зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитком печатки підприємства, що ліквідовується. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією).

Поточні рахунки закриваються в установах банку:

а) на підставі заяви власника рахунка;

б) на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;

в) на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію підприємства;

г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунка.

Установа банку може в порядку, установленому чинним законодавством, закрити поточні рахунки юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, якщо операції за цими рахунками не здійснюються протягом 30 днів, за ними не обліковуються залишки коштів та умовами договору між банком і його клієнтом не передбачений інший порядок закриття рахунка.

Закриття поточного рахунка за бажанням власника здійснюється на підставі його заяви.

За наявності коштів на рахунку банк виконує завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання/стягнення коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок підприємства, зазначений у заяві, тощо). При цьому датою закриття рахунка вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день.

Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунка є день отримання банком цієї заяви.

У день закриття рахунка банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунка.

Справа з юридичного оформлення рахунка залишається в установі банку.

Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимчасово припинені на підставі рішення державних податкових, судових, правоохоронних та інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення операцій на рахунках такі рахунки не закриваються до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про припинення операцій на рахунках.

У разі закриття поточного або вкладного (депозитного) рахунка суб'єкта підприємницької діяльності установа банку протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунка (включаючи день закриття рахунка) повідомляє про це відповідний орган державної податкової служби. Повідомлення про закриття рахунка надсилається електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту інформації Національного банку України. Отримання органом державної податкової служби такого повідомлення підтверджується файлом-квитанцією, що надсилається цим органом до установи банку і зберігається на паперовому носії у справі з юридичного оформлення рахунка.

Питання для самоконтролю

1. Особливості розрахунково-касових операцій комерційних банків.

2. Порядок відкриття поточних рахунків суб'єктам підприємницької діяльності.

3. Особливості відкриття поточних і депозитних рахунків для фізичних осіб.

4. Порядок розробки прогнозних касових оборотів.

5. Закриття рахунків клієнтів банку.

Тести

Тест 1

Розрахунково-касові операції полягають:

а) у наданні готівкових коштів клієнтам банку;

б) у проведенні розрахунків з використанням банківських рахунків;

в) у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми дорученнями.

Тест 2

Усі юридичні особи, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті та мають поточні рахунки в банках, можуть тримати у своїй касі на кінець дня готівку в межах установлених їм обслуговуючими банками лімітів каси:

а) так;

б) ні.

Тест 3

Ліміт каси для кожного підприємства визначається банками індивідуально:

а) так;

б) ні.

Тест 4

Готівка, яку одержують підприємства (підприємці) зі своїх поточних рахунків, має цільовий характер:

а) так;

б) ні.

Тест 5

Банки відкривають рахунки у національній валюті:

а) для всіх груп клієнтів;

б) тільки для юридичних осіб;

в) тільки для резидентів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим