Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая

2.4. Ціна інвестиційного кредиту та фактори, що її зумовлюють

Ціна інвестиційного кредиту — це відсоткова ставка, яка передбачається у кредитному договорі з урахуванням: терміну користування позичкою; заходу, що кредитується; забезпечення своєчасності розрахунків позичальника за раніше одержаними позичками та ступеня ризику. Найчастіше вона буває регульованою (плаваючою) за умови щорічного перегляду в бік зростання або зниження.

На рівень відсоткових ставок за інвестиційними кредитами впливають такі фактори:

 • зміна відсотків за депозитами;
 • офіційно оголошений індекс інфляції;
 • можливості одержання довгострокового інвестиційного кредиту в інших банках на більш пільгових умовах;
 • характер партнерських взаємовідносин із позичальником, його фінансове становище, тривалість та міцність зв’язків;
 • альтернативні варіанти вкладення (інвестування) коштів в інші активи з метою одержання максимального доходу;
 • можливий ризик кредитування, особливо інноваційних проектів;
 • витрати з оформлення позички та проведення банківського моніторингу;
 • розмір позички;
 • строк позички та інші фактори.

Відсотки за інвестиційними позичками сплачуються за фактичну кількість днів користування позичкою і нараховуються на суму залишку заборгованості за позичкою:

>Відсотки за інвестиційними позичками (2.1)

де С % — сума нарахованих відсотків; Вквідсоток за кредит; Зк — поточна заборгованість за кредитом; Д — кількість днів у поточному періоді.

У розвинутих країнах використовують такі методи розрахунку відсоткових ставок*1.

*1: {Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2-го изд. — М.: Дело Лтд, 1995. — С. 229—235.}

1. Нарахування відсотків за принципом «вартість плюс». При нарахуванні відсотків банк повинен керуватися вартістю залучених коштів та операційними витратами банку. Це означає, що банки встановлюють ставку за кредит за принципом «вартість плюс» на основі таких компонентів:

 • вартість залучення відповідних ресурсів для банку;
 • банківські операційні витрати;
 • компенсація банку за рівень ризику невиконання зобов’язань позичальника;
 • бажана маржа прибутку за кожним кредитом для здійснення достатніх виплат на користь акціонерів банку.

Таким чином, модель нарахування відсотків має такий вигляд:

Відсоткова ставка за кредит

=

Вартість залучення відповідних ресурсів для банку

+

Банківські операційні витрати

+

Компенсація банку за рівень ризику невиконання зобов’язань позичальника

+

Бажана маржа прибутку банку

Кожен із наведених компонентів може бути вираженим у формі річних відсотків відносно суми кредиту. Наприклад, у банк надійшла заявка на одержання кредиту. Банк може залучити кошти на депозит під 10 % річних, операційні витрати на аналіз, видачу та контроль оцінюються в 2 %. Кредитне управління може рекомендувати добавити 2 % для компенсації ризику за несвоєчасне погашення кредиту, крім того встановлюють на рівні 1 % бажану маржу прибутку. Таким чином, банк запропонує кредит позичальнику за ціною 15 % (10 % + 2 % + + 2 % + 1 %).

2. Модель цінового лідерства. Одним із недоліків моделі «вартість плюс» є те, що банк повинен точно знати свої витрати для нарахування відсотків без урахування фактора конкуренції з боку інших кредиторів. Тому в банківській практиці з’явилась нова модель — «цінового лідерства», в основі якої лежить базова, або довідкова ставка «прайм-рейт», що є найнижчою відсотковою ставкою, яку пропонують найбільш кредитоспроможним клієнтам за короткостроковими кредитами. На світових фінансових ринках такими ставками є ЛІБОР (London Interbank Offered Rate — LIBOR), ЛІБІД (London Interbank Bid Rate — LIBID), ФІБОР (Frankfurt Interbank Offered Rate — FIBOR) та ряд інших. Ставка «прайм-рейт» щорічно розраховується за формулою простої (незваженої) середньої арифметичної з індивідуальних ставок групи провідних банків.

Фактична ставка за кредит будь-якому конкурентоспроможному позичальнику нараховуватиметься за такою формулою:

 

 

 

 

НАДБАВКА

Відсоткова ставка за кредит

=

Базова ставка, або прайм-рейт, включаючи бажану маржу банку

+

Премія за ризик невиконання зобов’язань, яка виплачується непершокласними банками

Премія за ризик, пов’язаний зі строковістю, яка виплачується за довгостроковими кредитами

Ця модель найбільш притаманна інвестиційним позичкам, бо включає премію за ризик, пов’язаний зі строковістю кредиту, оскільки за довгостроковими кредитами банки можуть понести більші збитки, ніж за короткостроковими. Розмір премій за ризик визначається банком у кожному конкретному випадку окремо, для чого складають такі таблиці (див. табл. 2.1):

Таблиця 2.1

Категорія ризику

Премія за ризик,  %

 • Відсутність ризику
 • Мінімальний ризик
 • Стандартний ризик
 • Особливий ризик
 • Ризик вище стандартного
 • Сумнівний кредит

0,00

0,25

0,50

1,50

2,50

5,00

Наприклад: підприємець бере кредит строком на 3 роки на купівлю обладнання. Ставка за такий кредит становитиме на рівні 14 % (10 % — базова ставка, або прайм-рейт, плюс 2 % за ризик, непогашення позички та 2 % за ризик, пов’язаний зі строковістю кредиту).

Контрольні запитання і завдання

 • Визначте економічну природу банківського інвестиційного кредиту.
 • Охарактеризуйте завдання банків при інвестиційному кредитуванні.
 • Проаналізуйте принципи банківського інвестиційного кредитування. В чому їх особливість?
 • Охарактеризуйте особливі принципи банківського інвестиційного кредитування.
 • Назвіть види банківських інвестиційних кредитів залежно від методів їх надання.
 • У чому сутність строкових кредитів підприємцям?
 • Що таке револьверне кредитування?
 • У чому сутність довгострокових проектних кредитів?
 • Як поділяються проектні кредити залежно від методів їх надання?
 • Розкрийте зміст банківського консорціумного кредитування.
 • Розкрийте основні характерні ознаки банківського андеррайтингу.
 • За якими критеріями банки вибирають об’єкти для інвестиційного кредитування?
 • За яких умов кредитуються: нове будівництво; витрати на технічне переозброєння, реконструкції та розширення діючих підприємств; інноваційні заходи підприємств?
 • Що таке ціна інвестиційного кредиту?
 • Які фактори впливають на рівень відсотків за банківськими інвестиційними позичками?
 • Як нараховуються відсотки за інвестиційними позичками?
 • Як нараховуються відсотки за принципом «вартість плюс»?
 • Охарактеризуйте модель цінового лідерства.
 • Що таке ставка «прайм-рейт» і як вона визначається?
 • Визначте роль банківського інвестиційного кредиту в ринковій економіці.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим