Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

РОЗДІЛ 3. Організація процесу банківського інвестиційного кредитування

Інвестиційне кредитування — одна з найризикованіших операцій комерційного банку. Тому чітке розуміння сутності процесу банківського інвестиційного кредитування та принципів його організації, вміле використання їх на практиці має важливе значення для ефективної діяльності комерційного банку.

3.1. Процес організації банківського інвестиційного кредитування

У теорії та практиці банківського інвестиційного кредитування вирізняються, як правило, три стадії кредитного процесу, управління якими банк повинен ретельно організувати.

 • Розробка основних напрямів роботи банку з інвестиційного кредитування на перспективу. Ця стадія включає в себе:

а) оцінку макроекономічної ситуації в країні у цілому, а також у регіоні роботи потенційних інвестиційних позичальників зокрема;

б) розробку внутрішньобанківських нормативних документів з інвестиційного кредитування;

в) визначення лімітів на інвестиційне кредитування (для акціонерів, для нових та старих клієнтів, для певного виду кредиту тощо);

г) підготовку персоналу банку для роботи з інвестиційними позичками;

д) розробку стратегії управління кредитними ризиками при кредитуванні інвестиційних проектів.

 • Надання банківського інвестиційного кредиту. На цій стадії відбувається:

а) розгляд заявки на одержання інвестиційного кредиту позичальником;

б) аналіз техніко-економічного обґрунтування об’єкта кредитування (інвестиційного проекту);

в) вивчення кредитоспроможності клієнта та оцінка ризиків по позичці;

г) визначення умов забезпечення кредиту;

д) підготовка та укладання кредитної угоди.

 • Контроль за цільовим використанням кредиту та його своєчасним погашенням (моніторинг банківського інвестиційного кредиту). Ця стадія включає в себе:

а) перевірку цільового використання позичкових коштів на фінансування інвестиційного проекту протягом усього строку дії кредитної угоди;

б) аналіз бухгалтерського балансу та фінансового стану позичальника протягом усього строку кредитування;

в) контроль за своєчасним погашенням позички та відсотків;

г) перевірку збереження застави;

д) перевірку виконання умов кредитної угоди.

У процесі кредитування інвестиційних проектів банки повинні застосовувати ряд організаційно-економічних прийомів видачі та погашення позичок. Сукупність цих прийомів як конкретних дій з організації кредитного процесу, його регулювання відповідно до принципів інвестиційного кредитування називається механізмом інвестиційного кредитування.

Вибір конкретного механізму кредитування банком інвестиційних заходів позичальника залежить від названих нижче критеріїв.

 • Статус кредитора:
 • позичка видається безпосередньо комерційним банком;
 • видача позички здійснюється міжнародними фінансово-кредитними установами через комерційний банк.
 • Статус позичальника:
 • кредит одержує акціонер банку;
 • кредит одержує новий або постійний клієнт банку;
 • кредит одержує велике, середнє або мале підприємство;
 • кредит одержує державне підприємство.
 • Валюта інвестиційної позички:
 • національна валюта;
 • вільноконвертована валюта;
 • міжнародні грошові одиниці;
 • мультивалютні позички.
 • Кількість учасників операції, що кредитується:
 • двостороння угода;
 • багатостороння («дзеркальна», тобто надання позички одним банком через інший; кредитування банківським консорціумом; синдикатна позичка) угода.
 • Мета та призначення позички:
 • на збільшення капіталу (виробничих потужностей, фондів), на розширення обсягів виробництва тощо;
 • кредити під сукупний об’єкт (реальний інвестиційний проект).
 • Вид позички за строками кредитування:
 • короткий (до 1-го року);
 • середній та довгий (більше 1-го року).
 • Вид відсотка:
 • фіксований;
 • плаваючий.
 • Спосіб погашення:
 • позичка погашається однією сумою в кінці строку кредитування (найризикованіша позичка);
 • позичка погашається рівними частками протягом строку кредитування;
 • позичка погашається обумовленими частками через узгоджені проміжки часу.
 • Техніка кредитування:
 • кредит надається однією сумою;
 • кредитна лінія:
 • а) поновлювана (револьверна);
 • б) непоновлювана;
 • в) «рамкова»;
 • г) з повідомленням;
 • д) підтверджена.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування