Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.2. Розгляд заявки на інвестиційне кредитування

Для одержання кредиту позичальник звертається до банку з обґрунтованим клопотанням, до якого надаються певні документи. У клопотанні, як правило, йдеться про: суму кредиту, строк користування ним, сутність та економічний ефект від інвестиційного заходу, що буде прокредитований, та ін. До клопотання додаються і інші документи, перелік яких залежить від конкретного об’єкта кредитування.

Наприклад, для розгляду можливості надання довгострокового інвестиційного кредиту позичальник подає до установи банку такі основні документи:

 • кредитну заявку — звернення з проханням про отримання кредиту чи інвестиційних вкладень (див. додаток 1);
 • нотаріально завірені копії статуту та установчого договору позичальника чи положення про госпорган разом з установчими документами і належним чином оформленою довіреністю вищої установи на право укладати кредитні угоди від імені юридичної особи;
 • техніко-економічне обґрунтування одержання кредиту (див. додаток 2);
 • розрахунок строку окупності та рентабельності об’єкта кредитування;
 • графік надходжень і платежів підприємства-позичальника на весь строк користування позичкою;
 • копії документів, що підтверджують інші джерела фінансування проекту;
 • відомості про кредити, що отримані в інших банках, та рахунки, відкриті в інших банках;
 • фінансові звіти, які включають баланси та звіти про прибутки та збитки, завірені аудитом, що має ліцензію на проведення аудиторської діяльності;
 • матеріали та документи по запропонованому позичальником виду забезпечення кредиту;
 • проектно-кошторисну документацію, розглянуту і затверджену в установленому порядку;
 • основні техніко-економічні показники проекту, перераховані у ціни, діючі на час розгляду банком проектно-кошторисної документації (річний випуск продукції у грошовому вираженні, собівартість річного обсягу продукції, балансовий прибуток, коефіцієнт окупності витрат (капіталовкладень) та ін.);
 • контракт на будівництво;
 • контракти або договори на закупівлю та постачання необхідного виробничого обладнання по проекту;
 • необхідні документи на право землекористування;
 • позитивне рішення екологічної експертизи;
 • план технічного переозброєння діючого підприємства;
 • бізнес-план, розроблений відповідно до рекомендацій банку (див. додаток 3), який включає в себе:

а) прогнозні і статистичні матеріали, що характеризують як сучасний економічний стан позичальника, так і перспективи його розвитку;

б) дані про діючі ціни і тарифи на внутрішньому та зовнішньому ринку;

в) дані про рентабельність виробництва;

г) дані про матеріаломісткість і фондомісткість продукції;

д) дані про забезпеченість сировиною, кадрами та основними фондами;

е) дані про впровадження нової техніки і технологій;

з) дані про ринки збуту готової продукції;

 • інші матеріали і документи.

Для прийняття рішення про кредитування будівництва нових підприємств позичальник має подати до установи банку разом із зазначеними документами такі матеріали:

 • копію зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, перерахованої в ціни року початку кредитування (складеного проектною організацією), та копію документа про затвердження загальної вартості будівництва, яка крім базисної кошторисної вартості включає в себе додаткові витрати підрядної організації та замовника, пов’язані з формуванням ринкових відносин (ці документи розробляються на основі Порядку визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України, який щорічно затверджується уповноваженим державою органом з питань будівництва);
 • план капітального будівництва, який містить дані про обсяги капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт, виділених будівництву на поточний рік; завдання із введення в дію виробничих потужностей та основних фондів, а також строки їх введення;
 • копію підрядного контракту на будівництво (при підрядному способі виконання робіт), який повинен чітко визначати обов’язки і права замовника і підрядчика, їх майнову відповідальність за порушення умов контракту, порядок розрахунків за роботи, що виконані;
 • документи, що підтверджують можливість виконання робіт господарським способом (якщо позичальник вибрав такий спосіб ведення будівництва);
 • титульний список будівництва, який містить загальні дані про будівництво (підпорядкованість, галузь, найменування і місцезнаходження, характер будівництва, наявність проектно-кошторисної документації та ін.) і розподіл завдань на кожний рік будівництва.

Для прийняття рішення про кредитування капітальних вкладень діючих виробництв позичальник повинен подати до установи банку разом з основними такі документи:

 • розрахунок економічної ефективності капітальних вкладень;
 • інформацію про забезпеченість витрат, що кредитуються, всім необхідним для завершення їх у нормативні строки (наявність необхідного обладнання або договорів на його поставку, забезпеченість будівництва потужностями підрядних організацій; матеріали, які підтверджують можливість виконання відповідних обсягів робіт господарським способом).

Для прийняття рішення про кредитування витрат на організацію випуску нової продукції і придбання науково-технічної продукції позичальник має подати до установи банку додатково:

 • план підприємства з оновлення продукції;
 • висновок авторитетних експертів, що підтверджує відповідність технічного завдання на організацію випуску нової продукції новітнім досягненням науки і техніки;
 • копії угод і нарядів-замовлень на створення науково-технічної продукції з усього комплексу робіт або комплект технічної документації на нову продукцію, проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних робіт;
 • копії угод на проведення будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт і надання послуг з освоєння виробництва нової продукції;
 • розрахунок економічної ефективності та окупності заходів з освоєння виробництва нової продукції;
 • інші необхідні документи.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування