Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая

3.5. Розрахунок сум погашення заборгованості за інвестиційними позичками

Як правило, сума кредиту повертається банку поступово протягом строку кредитування. На практиці відомі два основні способи погашення інвестиційних позичок:

  • погашення періодичними внесками;
  • «амортизаційне» погашення.

Погашення періодичними внесками. У такий спосіб погашається основна сума кредиту протягом усього строку кредитування. Однак порядок такий, що на кінець періоду залишається значна сума, яку треба погасити.

Приклад 3.2. Підприємство одержує кредит розміром 140 тис. грн строком на 5 років під 20 % річних. Кредит погашається щорічними платежами розміром 18 тис. грн плюс відсоток. Таким чином, на кінець 5 року здійснено чотири платежі по 18 тис. грн (всього 72 тис. грн) і залишається невиплачена сума в 68 тис. грн, яку повністю виплачують на кінець строку кредиту. Такий порядок погашення можна представити у вигляді таблиці (див. табл. 3.3).

Таблиця 3.3

(тис. грн)

Рік

Початковий баланс боргу

Погашення боргу

Відсотки

Річні виплати

Кінцевий баланс боргу

1

2

3

4

5

140

122

104

86

68

18

18

18

18

68

28

24,4

20,8

17,2

13,6

46

42,4

38,8

35,2

81,6

122

104

86

68

Усього

140

104

Зазначимо, що в даному прикладі відсотки нараховуються виходячи з величини боргу на початок періоду.

Кредит може погашатися і рівними частками, таким чином, кожна наступна відсоткова виплата менше попередньої, тому що непогашена частина основної суми постійно зменшується.

Якщо підприємство планує погасити борг рівними частками, то графік обслуговування боргу буде мати такий вигляд (див. табл. 3.4).

Таблиця 3.4

(тис. грн)

Рік

Початковий баланс боргу

Погашення боргу

Відсотки

Річні виплати

Кінцевий баланс боргу

1

2

3

4

5

140

112

84

56

28

28

28

28

28

28

28

22,4

16,8

11,2

5,6

56

50,4

44,8

39,2

33,6

112

84

56

28

Усього

140

84

Порівнюючи з попередньою таблицею, можна зробити висновок, що сума відсоткових виплат у першому випадку значно вище, отже підприємство вибере другий варіант.

«Амортизаційне погашення» кредитуздійснюється або однією сумою одночасно після закінчення строку користування позичкою, або періодично (поступово) протягом усього терміну дії кредитної угоди.

Одним із найважливіших елементів плану погашення заборгованості є визначення кількості виплат протягом року. Строкові виплати розглядаються як кошти, передбачені для погашення основного боргу і поточних відсоткових виплат по ньому. При цьому кошти, направлені на погашення основного боргу, можуть бути рівними або змінюватися, а відсотки можуть виплачуватися окремо.

Погашення боргу найчастіше проводиться платежами, які вносяться через рівні проміжки часу і включають у себе як виплату основного боргу, так і відсотковий платіж.

Далі розглянемо класичний приклад, коли план погашення складений таким чином, щоб погашення кредиту проводилося в кінці кожного розрахункового періоду рівними строковими виплатами, включаючи виплату основної суми боргу та відсотків по ньому, і дозволяє повністю погасити кредит протягом встановленого строку.

Кожна строкова виплата (Р) включає в себе рівні витрати по погашенню боргу (K) та відсотків по ньому (І):

Р = K+ І.

Розрахунок строкової річної виплати проводиться за формулою:

Розрахунок строкової річної виплати, (3.1)

де і — відсоткова ставка; п — строк кредиту;Ввеличина боргу.

Величина і(1 + і)n / [ (1 + і)n – 1] називається коефіцієнтом погашення заборгованості, або внеском на амортизацію грошової одиниці.

Приклад 3.3. Банк надав кредит на суму 40 млн грн строком на 5 років під 6 % річних. Погашення боргу повинно проводитися рівними щорічними виплатами в кінці кожного року, включаючи погашення основної суми боргу та відсоткових платежів. Нарахування відсотків проводиться раз на рік. Таким чином, план погашення боргу визначається так:

Щорічна виплата:

Р = 40 х [(0,06 • 1,065) : (1,065 – 1)] = = 40 х 0,2374 = 9,4960 млн грн.

Величина відсоткового платежу за перший рік:

І1 = 40 х 0,06 = 2,400 млн грн.

Оскільки Р = K + І , то виплата основного боргу визначається:

K1 = Р – І1 = 9,4960 – 2,400 = 7,0960 млн грн.

Тоді залишок основного боргу після першого року становитиме:

В2 = 40 – 7,0960 = 32,9040 млн грн.

Відсотковий платіж у другому році становитиме:

І2 = 32,9040 х 0,06 = 1,9742 млн грн.

Величина виплати основного боргу у другому році становитиме:

K2 = 9,4960 – 1,9742 = 7,5218 млн грн.

Тоді залишок основного боргу після другого року становитиме:

В3 = 32,9040 – 7,5218 = 25,3822 млн грн і т. д.

Отже, план погашення боргу представимо у вигляді таблиці (див. табл. 3.5).

Таблиця 3.5

(млн грн)

Рік

Залишок боргу (В)

Відсотковий платіж (І)

Річні витрати по погашенню основного боргу (К)

Річна строкова виплата (Р)

1

40,0000

2,4000

7,0960

9,4960

2

32,9040

1,9742

7,5218

9,4960

3

25,3822

1,5229

7,9731

9,4960

4

17,4091

1,0445

8,4515

9,4960

5

8,9576

0,5375

8,9585

9,4960

Усього

7,4791

40,000

47,4791

На практиці часто виникає ситуація для визначення суми залишку невиплаченого основного боргу за певний період. Для розрахунку цієї величини використовується така формула:

визначення суми залишку невиплаченого основного боргу (3.2)

де k — номер розрахункового періоду, в якому проведена остання строкова виплата.

За даними прикладу 3.3 визначимо залишок невиплаченого боргу на початок третього року погашення:

Вk = 40 х [(1,065 – 1,062) : (1,065 – 1)] = 25,3822 млн грн.

При виплаті боргу шляхом внесення рівних платежів у строки менше року (щомісячно, щоквартально і т. д.) розмір строкових виплат визначається за формулою:

розмір строкових виплат (3.3)

де і — відсоткова ставка; п — строк кредиту; m — число виплат і кількість періодів нарахування відсотків протягом року; Ррозмір строкових виплат; Ввеличина боргу.

Приклад 3.4. Під заставу підприємство одержало кредит на суму 150 млн грн. на 10 років під 12 % річних. Погашення основного боргу та виплата відсотків передбачаються щомісячно. Визначимо величину щомісячних строкових виплат.

величина щомісячних строкових виплат

Розрахунок суми основного боргу, який залишився, на будь-який k-й період визначається за формулою:

Розрахунок суми основного боргу (3.4)

Приклад 3.5. За даними попереднього прикладу визначимо величину невиплаченого боргу на початок дев’ятого року погашення.

За умовою:

В = 150; n = 10; m = 12; n m = 12 • 3 =120; і = 12 %; k = 12 • 8 = 96.

Вk =150 • (1,01120 – 1,0196) : (1,01120 –1) = 45,7171 млн грн. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим