Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.6. Визначення строку користування інвестиційною позичкою

Конкретний строк повернення позички залежить від форми кредитування, окупності витрат, платоспроможності та фінансового становища позичальника, кредитного ризику та необхідності прискорення оборотності кредитних ресурсів.

Розрахунки, що виконуються банком у період надання кредиту на нове будівництво, технічне переозброєння, розширення підприємств, здійснюється за такими формулами.

1. Розрахунок повного строку кредиту:

ПСк = Пв + Плп + СПк (3.5)

де ПСк — повний строк кредиту; Плп — пільговий період; Пв — період використання; CПк — період погашення.

Період використання, як правило, — це строк будівництва або реконструкції об’єктa. Пільговий період — це строк освоєння виробничих потужностей: період часу з моменту введення підприємства (об’єктa) в експлуатацію до дня досягнення проектних техніко-економічних показників. Період погашення — це період часу, протягом якого, починаючи із дня введення об’єктa будівництва в дію, позичальник повністю розраховується з банком за кредит за рахунок yсіх джерел сплачення.

Період погашення розраховується за такою формулою.

2. Розрахунок строку погашення кредиту:

СПк = К : (Пр + А), (3.6)

де СПк — період погашення кредиту; К — сума кредиту, включаючи відсоток за його користування; Пр — річна сума прибутку, яка направляється на сплату кредиту; А — річна сума амортизаційних відрахувань, яка направляється на сплату кредиту.

Сьогодні в Україні строк інвестиційного кредиту залежить від ряду факторів: цільове призначення кредиту; співвідношення попиту та пропонування аналогічних кредитів; розміру інвестиційного проекту; рівня інфляції; «довжини» кредитних ресурсів; національного законодавства та традиційної практики інвестиційного кредитування. Проте, в будь-якому випадку він не може бути коротшим, ніж строк окупності інвестицій.

Приклад 3.6. Визначити повний строк кредиту, якщо відомо, що він йде на фінансування інвестиційного проекту вартістю 12 млн грн, термін будівництва за проектом складає 24 місяці, середньорічний чистий дохід за проектом — 4 млн грн. Сума кредиту — 10 млн грн. Річна сума амортизаційних відрахувань, яка направлятиметься на погашення кредиту, становитиме 1,48 млн грн., а річна сума чистого прибутку — 1,62 млн грн. Плата за інвестиційний кредит становить 23 %.

  • Спочатку визначимо строк окупності проекту, який буде базою для нарахування строку погашення кредиту (строк погашення кредиту має бути не меншим ніж строк окупності):

12 млн грн : 4 млн грн = 3 роки.

Визначимо суму кредиту з відсотками, які слід виплатити в банк. Для цього використаємо формулу розрахунку строкової річної виплати:

Р = В • {і (1 + і) n / [(1 + i)n – 1]},

де і — відсотка ставка; п — бажаний строк кредиту;В величина боргу.

10 млн грн • {0,23 • (1 + 0,23)3 : [(1 + 0,23)3 –1]} = 4,97 млн грн.

А за три роки ця сума становитиме (4,97 млн грн • 3 роки) = 14, 91 млн грн.

  • Визначимо строк погашення кредиту за формулою 3.6:

14,91 : (1,48 + 1,62) = 4,8 р.

  • Повний строк кредиту становитиме суму строку будівництва та строку погашення кредиту:

12 міс. + 4,8 • 12 міс. = 69,6 міс., або 5,8 р.

Таким чином, позичальник проситиме у банка кредит на строк до 6 років. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування