Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.8. Контроль (моніторинг) у процесі банківського інвестиційного кредитування

Завершальним етапом процесу банківського інвестиційного кредитування є контроль з боку банку за виконанням умов кредитного договору. Особлива увага приділяється своєчасності сплати позичальником відсотків за користуванням інвестиційним кредитом. Оскільки по кожній позичці існує ризик неповернення боргу внаслідок непередбачених обставин, банк прагне надавати інвестиційні кредити найбільш надійним клієнтам. Однак він не повинен втрачати можливості розвивати свої позичкові операції і за рахунок надання позичок, що пов’язані з підвищеним ризиком, оскільки вони приносять більш високий дохід. Враховуючи це, банк повинен будувати свою кредитну політику так, щоб забезпечити баланс між ризикованістю та обережністю. Тобто проводити контроль протягом усього процесу банківського інвестиційного кредитування.

Механізм проведення такого контролю прийнято називати моніторингом кредиту. Основна мета, яку ставить банк при здійсненні моніторингу, полягає у налагодженні ефективної організації процесу інвестиційного кредитування та пошуку досконаліших механізмів кредитування інвестиційних проектів.

Специфікою моніторингу при банківському інвестиційному кредитуванні є те, що він включає в себе основний і додатковий моніторинг, зокрема організація основного моніторингу має здійснюватися за такими напрямами:

 • обов’язкове дотримання принципів кредитування;
 • контроль за виконанням умов кредитної угоди;
 • виявлення проблемних інвестиційних кредитів і розробка заходів з ліквідації заборгованості;
 • аналіз балансу та фінансового стану позичальника протягом усього строку кредитування;
 • контроль за збереженням застави.

Виходячи з перелічених вище напрямів, банківський моніторинг при інвестиційному кредитуванні передбачає:

 • періодичну перевірку всіх видів інвестиційних кредитів (наприклад, кожні 30, 60, 90 днів, якщо кредит ризикований, та частіше);
 • ретельну розробку етапів перевірки кредитів, щоб забезпечити: перевірку всіх найважливіших умов по кожному кредитному договору, в тому числі реального графіка платежів позичальника, якості та стану забезпечення; оцінку змін фінансового стану; оцінку відповідності виданого кредиту кредитній політиці банку;
 • більш часту перевірку проблемних інвестиційних кредитів, тобто збільшення кількості перевірок в міру зростання проблем, пов’язаних з конкретним кредитом;
 • більш часту перевірку найбільших інвестиційних кредитів, оскільки невиконання позичальником своїх зобов’язань може серйозно вплинути на фінансовий стан банку;
 • більш часті перевірки в умовах економічного спаду та при появі значних проблем у тих галузях, в які банк вклав значну частину своїх ресурсів.

Додатковий моніторинг проводиться банком у два етапи: на стадії освоєння інвестицій (проектування та будівництво) та після введення об’єкта в експлуатацію.

На першому етапі банківський моніторинг проводиться в розрізі використання джерел фінансування проекту (власних та позички банку). У процесі такого моніторингу виявляються відхилення від програми реалізації інвестиційного проекту, приймаються рішення про мобілізацію внутрішніх фінансових ресурсів або про припинення чи заморожування фінансування.

Після введення об’єкта в експлуатацію підприємство починає виготовляти продукцію, таким чином утворюється грошовий потік, кошти якого йдуть на відшкодування власних витрат та на погашення кредиту з відсотками. Тому на цьому етапі банки мають проводити оцінку поточних показників ефективності інвестицій і порівнювати їх з плановими. Наприклад, у випадку зниження внутрішньої норми дохідності проекту та збільшення строку окупності банк повинен вживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення повного і своєчасного погашення позички. Якщо вжиті заходи не дають необхідного ефекту, то банкові залишається вимагати від позичальника погашення боргу за рішенням судових органів.

Таким чином, банківський контроль (моніторинг) — це необхідна передумова оптимізації системи організації інвестиційного кредитування в комерційних банках.

Контрольні запитання і завдання

 • Що таке процес банківського інвестиційного кредитування?
 • Охарактеризуйте стадії процесу банківського інвестиційного кредитування.
 • Що таке механізм інвестиційного кредитування?
 • За якими критеріями вибирається механізм інвестиційного кредитування?
 • Назвіть документи, що входять до переліку обов’язкових, які подають до банку для отримання інвестиційного кредиту.
 • Які документи додатково має надати позичальник банку: а) при кредитуванні нового будівництва; б) при кредитуванні капітальних вкладень діючих виробництв; в) при кредитуванні інноваційних витрат підприємства?
 • Розкрийте зміст роботи банку з аналізу та попереднього відбору заявок клієнтів на отримання інвестиційного кредиту.
 • Що таке кредитоспроможність позичальника і як вона визначається банком при інвестиційному кредитуванні (за рекомендаціями НБУ)?
 • Які показники характеризують: ліквідність; фінансово-економічну стабільність; прибутковість; перспективи грошових потоків підприємства? Як вони визначаються?
 • Як оцінюється кредитоспроможність позичальника на основі: а) аналізу грошових потоків; б) аналізу ділового ризику?
 • Назвіть основні форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту?
 • У чому сутність та економічна роль застави при банківському інвестиційному кредитуванні?
 • Яким вимогам має відповідати застава при банківському інвестиційному кредитуванні?
 • Охарактеризуйте порядок надання дозволу на заставу державного майна при банківському інвестиційному кредитуванні.
 • Як визначається оцінка якості застави підприємств — юридичних осіб при банківському інвестиційному кредитуванні?
 • Охарактеризуйте основні способи погашення банківських інвестиційних позичок.
 • Що таке «амортизаційне» погашення кредиту?
 • Як визначається коефіцієнт погашення заборгованості?
 • За якою формулою визначається строкова річна виплата при банківському інвестиційному кредитуванні?
 • Які фактори впливають на визначення строку при банківському інвестиційному кредитуванні?
 • За якими формулами визначається строк погашення кредиту та повний строк кредиту?
 • Розкрийте зміст роботи банку з підготовки та укладання кредитної угоди при банківському інвестиційному кредитуванні?
 • У чому сутність обмежувальних умов кредитної угоди при банківському інвестиційному кредитуванні?
 • Що таке моніторинг банківського інвестиційного кредиту?
 • За якими принципами має проводитися моніторинг при банківському інвестиційному кредитуванні?
 • Розкрийте зміст роботи кредитних працівників банку з контролю за інвестиційними позичками.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування